Bank of England pauzeert rente verhogingen

De Bank of England heeft aangekondigd dat ze haar reeks renteverhogingen heeft stopgezet vanwege een vertraging in de Britse economie. Deze beslissing komt na een onverwachte vertraging in de snelheid waarmee de prijzen in het Verenigd Koninkrijk stijgen. Het Monetary Policy Committee (MPC) van de centrale bank heeft met een smalle marge van 5-4 gestemd om de Bank Rate op 5,25% te handhaven. Dit is voor het eerst sinds december 2021 dat de Bank of England geen verhoging van de leenkosten heeft doorgevoerd.

Stemmen van het MPC

Het besluit om de renteverhogingen stop te zetten, werd genomen na intensief debat binnen het MPC. Vier leden van het comité – Jon Cunliffe, Megan Greene, Jonathan Haskel en Catherine Mann – hebben gestemd voor een renteverhoging tot 5,5%. Hun argument was gebaseerd op zorgen over inflatie en de noodzaak om de prijsstijgingen onder controle te houden.

Impact op de Economie

De Bank of England heeft haar groeivoorspelling voor de periode juli-september verlaagd van 0,4% naar slechts 0,1%. Dit wijst op duidelijke tekenen van zwakte in de huizenmarkt en suggereert dat de economische groei voor de rest van het jaar zwakker zal zijn dan eerder voorspeld.

Een punt van zorg voor de centrale bank is de sterke groei van de lonen van werknemers, die echter niet wordt ondersteund door andere indicatoren op de arbeidsmarkt. Dit kan erop wijzen dat de beleidsmakers van de Bank of England verwachten dat de loongroei binnenkort zal afnemen.

Inflatieverwachtingen

De Bank of England verwacht dat de consumentenprijsinflatie (CPI) in de nabije toekomst aanzienlijk zal dalen, voornamelijk als gevolg van lagere jaarlijkse energieprijzen. Toch wordt verwacht dat de inflatie in de dienstensector hoog zal blijven.

Internationale Context

Het besluit van de Bank of England om haar renteverhogingen te pauzeren komt een dag nadat de Amerikaanse Federal Reserve ook heeft gekozen om de leenkosten ongewijzigd te laten. Vorige week heeft de Europese Centrale Bank de tarieven verhoogd, maar suggereerde dat dit wellicht de laatste verhoging zal zijn voorlopig.

Toekomstige Maatregelen

Het MPC herhaalde zijn bereidheid om de leenkosten opnieuw te verhogen als dat nodig is, met als doel aanhoudende inflatoire druk te verminderen. Ze benadrukten dat het monetair beleid “voldoende restrictief zou zijn voor voldoende lange tijd” om de inflatie terug te brengen naar het streefcijfer van 2%, na een piek van 6,7% in augustus.

Rente blijft hoog

Terwijl gouverneur Andrew Bailey en andere MPC-leden hebben gesuggereerd dat de Bank of England dicht bij het pauzeren van haar reeks renteverhogingen staat, benadrukken ze ook dat de leenkosten waarschijnlijk hoog zullen blijven om de inflatiedruk uit de economie te halen. De centrale bank blijft waakzaam ten aanzien van de inflatie en zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze terugkeert naar een normaal niveau.

Beleidsaanpassingen

Het MPC heeft ook aangekondigd dat ze van plan zijn om het tempo van het programma om de enorme voorraad overheidsobligaties te verkleinen, te versnellen. Dit beleid was in de afgelopen decennia ontwikkeld als reactie op de wereldwijde financiële crisis en de coronaviruspandemie. Het houdt in dat er de komende 12 maanden £100 miljard aan obligaties zal worden verkocht of tot hun vervaldatum zal worden gehouden, wat sneller is dan de £80 miljard die in het afgelopen jaar is verminderd.

Deze beleidsaanpassing is bedoeld om de financiële markten te stabiliseren en de economische groei te ondersteunen te midden van de huidige economische uitdagingen. Het laat zien dat de Bank of England vastbesloten is om haar beleid aan te passen om de economische stabiliteit te waarborgen.

Britse Pond verder onder druk

Deze week steeg EUR/GBP gestaag in anticipatie van het rentebesluit van vandaag door de Bank of England. Verwachtingen over een pauze werden door meerdere investment banks ingecalculeerd.

Na de bekendmaking van het besluit zwakte het Britse pond licht verder af tegen de euro en handelt nu op een niveau van 0,8670 (of 1,1535). Met de huidige beslissing van de Bank of England wordt het voor de GBP uitdagend om het niveau van 0,8350 te bereiken. Analisten voorzien een consolidatie boven het 0,8500-niveau in de nabije toekomst.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.