De wereldeconomie in zwaar weer: uitdagingen en kansen voor beleggers

De afgelopen jaren had de wereldeconomie de wind in de rug. Wereldwijd voerden centrale banken een ruim monetair beleid en overheden investeerden fors. Hierdoor kenden we een periode van sterke groei. Maar nu lijken donkere wolken zich samen te pakken. Analisten zien toenemende tekenen van een afkoelende wereldeconomie. Wat betekent dit voor beleggers?

Een verslechterend economisch klimaat

In de Verenigde Staten dalen al 17 maanden op rij de leidende indicatoren, wat wijst op een afzwakkende economie. De consument staat onder druk door de hervatting van aflossingen op studieschulden. Bovendien sleept een grootschalige staking in de auto-industrie zich voort, met eisen voor 40% loonsverhoging.

Ook in Europa zijn er zorgen. Door de energiecrisis en hoge lonen staat de concurrentiepositie onder druk. Bovendien dreigt er stagflatie: economische stagnatie gecombineerd met hoge inflatie. De Chinese economie, normaal een groeimotor, valt eveneens tegen.

Volgens experts verhoogt een gelijktijdige afkoeling van de grootste economieën de kwetsbaarheid voor nieuwe tegenslagen. De financiële buffers waarmee eerdere schokken konden worden opgevangen, slinken. Dit kan een neerwaartse spiraal veroorzaken.

Niet alles is kommer en kwel

Toch benadrukken analisten ook dat niet alles somber is. Een deel van het slechte nieuws zit namelijk al in de huidige beurskoersen verwerkt. Bovendien lijkt de piek van de renteverhogingscyclus bereikt. Dit betekent mogelijk opluchting voor de financiële markten.

Beleggers kijken vooruit. Als een recessie aanstaande is, verwachten zij dat centrale banken de rente weer zullen verlagen. Dit kan aandelen én obligaties ondersteunen. Zo’n inflatoire recessie zou bovendien minder diep zijn dan eerdere recessies. Dit kan de pijn voor beleggers enigszins verzachten.

Voor EUR/USD betekent dit eerst lager, voordat we hoger kunnen gaan. De FED zal hoogstwaarschijnlijk als eerste gaan verlagen en veel sneller dan de ECB. Maar alleen als de recessie in de VS er is.

Conclusie

Ondanks de groeiende zorgen over een afkoelende wereldeconomie, zien experts kansen voor beleggers die een langetermijnvisie hanteren. Terwijl sommige economische indicatoren wijzen op een mogelijke recessie, kunnen beleggers die durven investeren in onrustige tijden en zich goed laten navigeren, rendement behalen en de uitdagingen het hoofd bieden.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.