ECB kan renteverhoging uitstellen door bankencrisis

Op donderdag 16 maart komen Europese Centrale Bank beleidsmakers bijeen in een tijd van uitzonderlijke turbulentie in de financiële markten. De angst voor een nieuwe financiële crisis staat centraal en de ECB zou daarom haar plannen voor een nieuwe renteverhoging moeten uitstellen.

Skyline Frankfurt Germany by night and stormy clouds

Credit Suisse

De ECB heeft sinds juli de rente verhoogd om de inflatie te beteugelen en heeft effectief beloofd om op 16 maart weer met 50 basispunten te verhogen. Maar de ineenstorting van Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten heeft gezorgd voor angst over stress in de banksector. Hierdoor zijn de aandelenkoersen gedaald, vooral bij de al langer worstelende Credit Suisse, die nu in het middelpunt van de crisis in Europa staat.

Hoewel de Swiss National Bank Credit Suisse een overlevingslijn heeft toegegooid van $54 miljard, blijft de volatiliteit in de markten groot en dat is een zorg voor de ECB, omdat monetaire beleidsbeslissingen via het financiële systeem worden doorgevoerd.

Uitdaging

Het is dus een uitdaging voor de ECB, die als centrale bank voor de 20 landen die de euro delen, haar inflatie bestrijdende mandaat moet verzoenen met de noodzaak om financiële stabiliteit te behouden in het licht van de overweldigende import van turbulentie.

Volgens een bron met directe kennis zal de ECB’s nieuwe economische projecties laten zien dat de inflatie aanzienlijk boven het streefcijfer van 2% zal blijven in 2024 en iets daarboven in 2025. Prognoses voor onderliggende inflatie, een indicator van de duurzaamheid van de prijsgroei, zullen waarschijnlijk ook stijgen, wat erop wijst dat de ontkoppeling van inflatie langdurig zal zijn en dat het monetaire beleid geruime tijd krap zal moeten blijven.

Dit vooruitzicht is zo zorgwekkend dat vóór de crisis in de banksector een lange lijst van beleidsmakers voorstander was van renteverhogingen die zouden doorgaan tot na maart.

Renteverhoging verwachtingen bijgesteld

Maar de markten twijfelen aan de vastberadenheid van de ECB en hebben de verwachtingen op de omvang van de renteverhoging en de daaropvolgende renteverhogingen verminderd. De geldmarkt suggereert dat beleggers nu een kans van ongeveer 50% zien op een verhoging van 50 basispunten, vergeleken met 100% vorige week, maar nog steeds boven de 20% die op een gegeven moment op woensdag werd geprijsd.

De piekrente van de ECB, ook wel bekend als de eindrente, wordt nu gezien op ongeveer 3,25%, tegenover 4,1% vorige week, een uitzonderlijke omkering in de marktprijsvorming.

De bankencrisis is belangrijk genoeg voor de ECB om af te zien van haar eigen richtlijnen en de plannen voor verstrakking terug te schroeven, aldus sommige analisten. Ze stellen dat de huidige ontwikkelingen als ‘extreem’ kunnen worden gekwalificeerd en dat een herbeoordeling van het beleid van de ECB gerechtvaardigd is.

Zelfs als de ECB doorgaat met de renteverhoging van 50 basispunten, zal zij vrijwel zeker afstappen van het aangeven van haar volgende stap en laat de deur open voor de vergadering in mei, zelfs als er nog steeds een voorkeur is voor hogere rentetarieven.

Lagarde

ECB-president Christine Lagarde zal bijna zeker proberen beleggers gerust te stellen over de gezondheid van de banken in de eurozone en betogen dat ze beter gekapitaliseerd, winstgevender en liquider zijn dan tijdens eerdere perioden van crisis.

Maar de ECB zal waarschijnlijk geen specifieke maatregelen aanbieden om banken te helpen, vooral omdat zij net een subsidie heeft verwijderd uit een belangrijke liquiditeitsfaciliteit in een poging om de banken af te houden van centrale banken cash.

Lagarde kan echter wel aangeven dat de ECB klaarstaat om in te grijpen als besmetting de gezondheid van banken in de eurozone aantast en daardoor het monetaire beleid van de ECB belemmert.

Niet alleen inflatie

Deze onzekerheden in de markt maken duidelijk dat het monetaire beleid niet alleen afhankelijk is van de inflatie, maar ook van de financiële stabiliteit van de banksector. De recente gebeurtenissen benadrukken het belang van een sterk en stabiel bankensysteem en de noodzaak om de banken beter te reguleren en te controleren om de financiële stabiliteit te waarborgen.

Dit is ook een uitdaging voor de regeringen van de eurozone, omdat zij moeten zorgen voor een betere regulering van de banken en de financiële sector om de gezondheid van de banken te waarborgen en de risico’s voor de financiële stabiliteit te beperken. De regeringen moeten ook zorgen voor meer coördinatie en samenwerking op Europees niveau om te voorkomen dat besmetting zich verspreidt tussen verschillende landen en banken.

Al met al lijkt het erop dat de ECB voor een moeilijke taak staat om het juiste evenwicht te vinden tussen inflatiebestrijding en financiële stabiliteit. De recente gebeurtenissen hebben de risico’s en uitdagingen van het monetaire beleid onderstreept en de noodzaak benadrukt van een meer alomvattende benadering van het beheer van de economie en de financiële sector.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.