Economische en monetaire vooruitzichten voor de VS, Europa en het VK

De wereldeconomie blijft volop in beweging. Na de coronacrisis en bijbehorende stimuleringsmaatregelen, kwam de oorlog in Oekraïne met nieuwe verstoringen. Ondertussen blijft inflatie een belangrijk thema dat centrale banken voor uitdagingen plaatst. Hoe ziet de economische situatie eruit in de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk? En welk monetair beleid valt te verwachten?

Verenigde Staten

De Amerikaanse economie blijft relatief sterk presteren. Volgens sommige analisten koerst de VS af op een ‘zachte landing’. Dat houdt in dat de groei rond de 1% blijft, terwijl de inflatie geleidelijk afneemt richting de doelstelling van 2% van de Federal Reserve.

Cruciaal daarbij is dat een recessie vermeden kan worden. De groei blijft onder het langetermijnpotentieel, maar de economie houdt wel vaart. Optimisme hierover komt mede voort uit de dalende inflatiecijfers van de laatste maanden.

Toch zijn er ook factoren die wijzen op aanhoudende oververhitting. Zo blijft het aantal vacatures ruim boven het aantal werkzoekenden. Dit duidt op een zeer krappe arbeidsmarkt, die opwaartse druk geeft op lonen en inflatie.

Daarnaast blijven verschillende ontwikkelingen de Amerikaanse economie stimuleren, zoals:

  • Doorwerking van eerdere fiscale impulsen
  • Extreem lage werkloosheid
  • Opgepotte spaargelden tijdens coronacrisis
  • Positief vermogenseffect door stijgende bezittingen
  • Geleidelijke impact van renteverhogingen

Rente

Gezien deze tegenstrijdige signalen blijft het onzeker of de Amerikaanse rente al voldoende is verhoogd om de inflatie effectief af te remmen. Sommige analisten sluiten nog een verdere verhoging van 0,25% niet uit.

Ook de langetermijnrente kan nog wat oplopen, bijvoorbeeld door aanhoudende overheidstekorten of oplopende goederenprijzen. Een niveau rond 4,3% op 10-jaars staatspapier wordt niet uitgesloten.

Tegelijkertijd verwachten de meeste experts dat de Fed de rente weer snel zal verlagen zodra een recessie optreedt. Een daling met 2-3 procentpunt behoort dan tot de mogelijkheden.

Eurozone

In de eurozone is de situatie een stuk kwetsbaarder. De economie balanceert op het randje van een recessie. Toch daalt de inflatie maar mondjesmaat, terwijl de arbeidsmarkt krap blijft.

Dit plaatst de ECB voor een dilemma. Enerzijds wil men een recessie voorkomen, anderzijds is verdere inflatiedaling noodzakelijk.

De verwachting is dan ook dat de ECB voorlopig stopt met renteverhogingen, gezien de wankele Europese economie. De kans lijkt klein dat de eurozone-rentes nog significant oplopen.

Pas later, bij een recessie, worden grotere renteverlagingen in de eurozone verwacht. Maar de daling zal waarschijnlijk minder sterk zijn dan in de VS.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk verkeert eveneens in zwaar weer. De economie stagneert en de inflatie blijft hoog. Tegelijkertijd vreest men dat verdere rentestijgingen de huizenmarkt kunnen schaden.

Toch wordt verwacht dat de Bank of England de rente dit jaar nog tweemaal met 0,25% verhoogt. Dit om de hardnekkige inflatie aan te pakken.

Volgend jaar kan de wind echter snel keren. Bij een recessie worden dan juist spoedige renteverlagingen in het VK verwacht. Deze kunnen groter zijn dan in de eurozone.

Valuta

  • De euro staat onder druk en kan nog wat verder verzwakken ten opzichte van de dollar richting 1,0500 de komende maanden, kwartalen.
  • Het Britse pond blijft naar verwachting stabiel rond 1,2700 dollar, met kans op kleine daling.
  • De euro kan ten opzichte van het pond nog iets verder dalen richting 0,8300.
  • Op langere termijn wordt wel euroherstel verwacht, zodra de Federal Reserve de rente weer verlaagt. EUR/USD kan dan weer richting 1,2000 of hoger gaan.

Conclusie

Zowel de VS, de eurozone als het VK balanceren op een economisch koord. Een zachte landing is mogelijk, maar een recessie ligt evenzeer op de loer.

Voor de centrale banken blijft het dansen op een slappe koord tussen inflatiebestrijding en recessierisico’s. De komende maanden worden cruciaal om te zien welke kant het op gaat. Flexibiliteit blijft geboden.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.