De economie in zwaar weer – week 41

De afgelopen tijd leek het er nog op dat de economieën van de Verenigde Staten en Europa een zachte landing zouden maken. Dit betekent geen recessie, maar wel een groei onder het potentieel. Analisten hadden hierbij wel hun twijfels en voorspelden een recessie. In de praktijk blijft de Amerikaanse economie echter sterker groeien dan verwacht. Dit komt vooral door verschillende stimulerende factoren, die de komende tijd waarschijnlijk gaan keren.


Tegengestelde krachten in de VS

De Amerikaanse economie lijkt maar niet af te koelen, ondanks de renteverhogingen van de Federal Reserve. Dit komt waarschijnlijk omdat:

 • Veel bedrijven en huishoudens hun rente langjarig hebben vastgezet tegen lage tarieven of via swaps.
 • Tijdens corona konden consumenten hun geld niet kwijt en hebben ze veel gespaard. Nu geven ze dit uit.
 • De overheid voert nog een expansief begrotingsbeleid.
 • De centrale bank heeft veel geld in de economie gepompt, wat nog niet is verdwenen.
 • De vermogensprijzen staan nog hoog, wat zorgt voor een positief ‘wealth effect’.
 • Importheffingen beschermen de binnenlandse economie.

Volgens experts staan we echter voor een omslagpunt. De stimulerende factoren lijken binnenkort te gaan keren:

 • Leningen moeten tegen hogere rentes worden geherfinancierd.
 • Overheden proberen hun tekorten terug te dringen.
 • Consumenten raken door hun spaargeld heen.
 • Centrale banken halen geld weg uit de economie.
 • De vermogensprijzen dalen.
 • Importheffingen worden mogelijk verminderd.

Bovendien drijven de hoge olieprijzen de inflatie op en staan de overheidstekorten onder druk. Dit kan de komende jaren zorgen voor opwaartse druk op de inflatie en rentes.


Onzekerheid op de financiële markten

Door de grote overheidstekorten in combinatie met het strakkere monetaire beleid van centrale banken, staan de langetermijnrentes onder druk. Dit lijkt aan te houden tot er ergens iets knapt, bijvoorbeeld in de financiële sector.

Volgens sommige analisten kan een recessie dan onvermijdelijk worden. Dit geldt vooral voor de VS, waar de economie nu nog redelijk groeit. Voor Europa, waar de economie al krimpt, is een recessie al min of meer begonnen.

Beleggers zijn onzeker of de rentestijgingen genoeg zijn om de economieën af te remmen. Elk economisch cijfer wordt daarom scherp in de gaten gehouden. De groei lijkt af te nemen, maar de arbeidsmarkt blijft krap. Dit betekent dat de loonstijgingen nog te hoog zijn om de inflatie snel omlaag te krijgen.

Volgens analisten hangt veel af van:

 • De ontwikkeling van de olieprijs
 • Of Japan de rente gaat verhogen
 • De politieke situatie in het Amerikaanse Congres
 • Of de VS zijn hoge begrotingstekort kan financieren


Consequenties voor beleggers


Rentes

De verwachting is dat de ECB en Fed de rente niet snel zullen verlagen. Op korte termijn kunnen de langetermijnrentes nog wat oplopen.

Op langere termijn wordt een daling verwacht. Als de recessie inzet, kunnen de rentes snel dalen.

Aandelen

Aandelenmarkten zullen waarschijnlijk eerst nog dalen. Pas als de recessie een feit is en de rentes gaan dalen, wordt een nieuwe stijgingsfase verwacht.

Valuta

De dollar kan op korte termijn nog wat sterker worden ten opzichte van de euro. Als de recessie in de VS inzet, wordt een daling van de dollar verwacht.

Grondstoffen

Goud en andere grondstoffen kunnen op korte termijn nog dalen. Daarna wordt een stijging verwacht, wanneer centrale banken het monetaire beleid verruimen.

Kortom, volgens experts staan we aan de vooravond van een moeilijke periode voor de wereldeconomie. Beleggers zijn gewaarschuwd om zich in te dekken tegen de turbulentie die mogelijk nog kan komen.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.