Economische vooruitzichten voor de euro, dollar en Britse pond

De spanningen in het Midden-Oosten, fluctuerende olieprijzen en uiteenlopende economische groeiprognoses houden de valutamarkten in hun greep. Wat is de impact hiervan op de euro, dollar en het Britse pond? We belichten de consensusverwachtingen van financiële experts. Welke koersontwikkelingen kunnen we verwachten en hoe kunnen bedrijven zich het beste positioneren ten aanzien van de euro, US dollar en het Britse pond?


Geopolitieke ontwikkelingen

De recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten hebben een steeds grotere invloed op de mondiale financiële markten. Naast de directe impact van het menselijk leed, is er groeiende bezorgdheid over een mogelijke uitbreiding van het conflict. Een escalatie zou waarschijnlijk een sterke stijging van de olieprijs tot gevolg hebben, waarbij Europa harder getroffen zou worden dan de Verenigde Staten. De VS kan grotendeels in haar eigen oliebehoefte voorzien, terwijl Europa sterk afhankelijk is van olie-importen.

In de VS zou dit leiden tot hogere inflatie en rentes. Europa zou echter vooral geconfronteerd worden met hogere inflatie en verminderde economische groei. Experts geloven dat dit geen sterke stijging van de Europese rentes tot gevolg zal hebben. Mocht het conflict uitbreiden, dan kan dit leiden tot een ‘flight to safety’, wat de dollar zou versterken ten opzichte van de euro. Toch is de kans op een grootschalige escalatie van het conflict momenteel beperkt, aangezien veel landen, waaronder de VS, actief proberen dit te voorkomen.

Economische groei

De Amerikaanse economie laat een robuustere groei zien dan de Europese. Dit resulteert in meer opwaartse druk op de Amerikaanse rentes in vergelijking met de Europese, wat een negatieve invloed heeft op de waarde van de euro. De euro ondervindt druk vanwege de toenemende Italiaanse staatsschuld. Dit veroorzaakt een stijging van de Italiaanse rentes en kan de economische groei in de regio hinderen.

Verwachting EUR/USD

Analisten verwachten dat de euro in de komende maanden verder zal afnemen tot ongeveer 1,0200 dollar. Tussentijdse stijgingen zullen waarschijnlijk rond de 1,0700 blijven. Indien de Amerikaanse economie uiteindelijk een recessie ingaat, kan de euro weer beginnen met stijgen tot ongeveer 1,2000 dollar. Dit zal naar verwachting pas ver in 2024 gebeuren.


Verwachtingen Britse pond

Met de huidige economische indicatoren in het achterhoofd, is het waarschijnlijk dat de Bank of England de rente enigszins zal verhogen. Dit komt door factoren zoals hoge inflatie en opwaartse druk op de lonen. Het verschil in rentepercentages tussen de BoE en de ECB zal naar verwachting blijven bestaan, waardoor de Britse rentes hoger zullen blijven dan die van de eurozone.

Desondanks ondervindt het pond druk vanwege aanzienlijke tekorten en het gebrek aan vertrouwen in de politieke stabiliteit van het VK. Toch suggereren analisten dat het renteverschil dominant zal blijven, wat betekent dat de euro waarschijnlijk verder zal afnemen tot ongeveer 0,8300 pond. Eventuele tussentijdse stijgingen zullen waarschijnlijk beperkt blijven tot 0,8700. Als de Britse economie echter in een recessie terechtkomt, is het mogelijk dat de euro begint te stijgen richting 0,9200 pond of zelfs hoger.


Conclusie

De wereld van valuta’s blijft onderhevig aan externe factoren zoals geopolitieke spanningen en economische schommelingen. De euro, dollar en het Britse pond worden sterk beïnvloed door de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de groei van de Amerikaanse economie. Vooruitzichten suggereren dat de euro op korte termijn onder druk blijft staan tegenover zowel de dollar als het Britse pond. Later in 2024 kan het tij keren voor de euro en kan een stijging van EUR/USD en EUR/GBP verwacht worden.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.