Economische vooruitzichten voor de dollar, euro en pond

Volgens analisten zal de euro de komende tijd verder in waarde dalen ten opzichte van de dollar richting 1,0500 of zelfs lager, voordat er een stijging richting 1,2000 dollar of meer plaatsvindt. Dit laatste wordt verwacht zodra in de Verenigde Staten een recessie meer in zicht komt.

eur/usd eur/gbp verwachting koers week 18

Groeiverschillen tussen VS en Europa zetten druk op de euro

De verwachting is dat de Amerikaanse rente de komende tijd verder zal stijgen, zowel op de korte als de lange termijn. Dit komt door aanhoudende groei in de VS. Ook zou de inflatie weer kunnen oplopen door een krappe arbeidsmarkt met hogere lonen en een stijgende olieprijs.

Voor Europa geldt dit in veel mindere mate. De stijgende energieprijzen zijn voor de Amerikaanse economie namelijk veel minder nadelig dan voor die van Europa, omdat de VS min of meer zelfvoorzienend is op het gebied van olie.

De verwachting is daarom dat de euro de komende tijd verder zal dalen richting 1,0500 dollar, zo niet iets lager. Maar zodra de recessie in de VS dichterbij komt, zal de euro beginnen aan een stijging naar 1,2000 dollar of hoger. Dan zullen de rentes in de VS namelijk harder dalen dan in Europa.

Britse rentes blijven onder opwaartse druk staan

De verwachting van experts is dat de Britse rente de komende tijd onder meer opwaartse druk zal staan dan in de eurolanden. Hierdoor zal de euro waarschijnlijk verder dalen ten opzichte van het Britse pond, naar ongeveer 0,8350. Dit komt niet zozeer door een sterk pond, maar door de zwakte van de euro.

Wel wordt verwacht dat de Britse rente harder zal dalen dan in de eurolanden zodra de Britse economie in een recessie belandt. Dan zal de euro weer stijgen ten opzichte van het pond, richting 0,9000 of hoger.
Voor het pond ten opzichte van de dollar wordt de komende tijd een koers tussen 1,2300 en 1,2700 dollar verwacht, gevolgd door een daling richting 1,2000 dollar of lager.

Goudprijs zal dalen voordat het een rally begint

De goudprijs staat enerzijds onder druk zolang centrale banken, met name de Amerikaanse Federal Reserve, de rente blijven verhogen en de dollar in waarde stijgt. Anderzijds zorgt geopolitieke spanning voor vraag naar goud, met name buiten de VS uit angst voor blokkades van dollartegoeden.

Deskundigen denken dat het anti-inflatiebeleid van centrale banken voorlopig de overhand heeft, waardoor de goudprijs de komende tijd kan dalen richting $1820. Maar zodra een recessie in de VS dichterbij komt en de Fed het monetaire beleid weer verruimt, wordt een stijging richting $3000 of hoger verwacht. Dit omdat westerse landen de komende jaren waarschijnlijk een inflatiebeleid blijven voeren.

Conclusie

Analisten voorspellen dat de euro zal dalen ten opzichte van de dollar en het pond, voordat een stijging optreedt bij een naderende Amerikaanse recessie. Groeiverschillen tussen de VS en Europa, samen met verschillende economische factoren, beïnvloeden deze voorspellingen. Verder wordt verwacht dat de goudprijs zal dalen voordat een aanzienlijke stijging plaatsvindt vanwege het monetaire beleid en geopolitieke spanningen.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners?

Scherpe wisselkoersen, razendsnel internationaal betalen en afdekken van valutarisico

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.