De economische vooruitzichten voor de VS, Europa en het VK

De afgelopen periode is er veel onzekerheid geweest over de economische vooruitzichten. Aan de ene kant lijken sommige economieën nog redelijk te groeien, aan de andere kant zijn er signalen dat een recessie dichterbij komt. Wat zijn nu de verwachtingen voor de belangrijkste economieën, de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk?

De situatie in de Verenigde Staten

Economische groei

De Amerikaanse economie groeit op dit moment nog in een redelijk tempo, sterker dan eerder verwacht. Dit ondanks de hogere rentes. Vooral de arbeidsmarkt is nog erg sterk. Toch zijn er signalen dat het tij gaat keren.

Dalende groei. Kans op een recessie?

De verwachting is dat de groei langzaam verder gaat dalen. Dit komt door een aantal factoren die de economie nu nog stimuleren, maar binnenkort zullen gaan remmen. Ook de gestegen rentes zullen steeds meer effect gaan hebben.

Experts denken dat het een kwestie van tijd is voordat ook de VS in een recessie belandt. De verwachting is namelijk dat de langetermijnrentes voorlopig blijven stijgen, tot er ergens iets breekt. Bijvoorbeeld problemen bij banken of bedrijven die vastlopen op de hoge rentes.

Dalende dollarkoers

Als duidelijk wordt dat de VS richting een recessie gaat, zullen waarschijnlijk de Amerikaanse rentes eerder harder gaan dalen dan de Europese. Dit gecombineerd met de grote Amerikaanse tekorten zal volgens analisten leiden tot een flinke daling van de dollarkoers.

De situatie in Europa

Economie hapert en de ECB

De Europese economie staat er minder florissant voor. Europa staat met één been al in een recessie. De inflatie in het eurogebied is nog steeds erg hoog.

De ECB is voorzichtig met verdere renteverhogingen, uit angst de zwakke economie verder schade toe te brengen. Toch blijft de inflatie voorlopig waarschijnlijk boven de 2% steken.

Opkomende recessie en de euro

Ook in Europa wordt een recessie onvermijdelijk geacht om de inflatie echt omlaag te krijgen. De verwachting is wel dat de Europese recessie minder diep zal zijn dan die in de VS.

Ondanks de economische problemen in Europa, verwachten analisten dat de euro relatief sterk zal blijven ten opzichte van de dollar. Dit komt door de verwachte sterkere rentedalingen in de VS volgend jaar. Voor EUR/USD wordt eerst nog een daling richting 1,0200 verwacht, maar daarna een stijging naar 1,2000 op de lange termijn.

De situatie in het Verenigd Koninkrijk

Dalende groei

De Britse economie laat ook een afzwakkende groei zien. De hoge inflatie en stijgende rentes eisen hun tol. Toch lijkt de daling minder snel te gaan dan gedacht. De arbeidsmarkt is nog steeds heel krap.

De grote vraag is of de Bank of England de rente nog verder moet verhogen om de inflatie omlaag te krijgen. Steeds meer analisten denken van niet, gezien de economische verzwakking.

Relatief sterker pond

Het Britse pond staat weliswaar onder druk, maar de verwachting is dat het relatief sterk zal blijven ten opzichte van de euro. Dit komt door de hogere rentes in het VK. Pas bij renteverlagingen in de toekomst wordt een zwakkere koers voorzien.

EUR/GBP zien meerdere analisten de komende tijd niet ver boven 0,8700 uitkomen en per saldo meer richting 0,8300 trekken. Zodra de rentes echter gaan dalen, verwachten zij een stijging naar 0,9000 of hoger.

Conclusie

De belangrijkste westerse economieën laten een vertragende groei zien en lijken af te stevenen op een recessie. Toch zijn er verschillen. De Amerikaanse economie groeit voorlopig nog het sterkst, maar lijkt ook het vatbaarst voor een sterke neergang. In Europa is de economie kwetsbaar, maar de verwachte recessie relatief mild. Het VK zit ergens tussenin. Ondanks economische problemen blijven het pond en de euro relatief sterk ten opzichte van de dollar, vanwege het recessie- en renteperspectief.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.