ECB raises interest rates by 0.5% in an uncertain market

The European Central Bank (ECB) has raised the deposit rate by 0.5% to 3%, as expected, and announced this rate hike six weeks ago. However, the ECB has not provided any concrete indications of future interest rate hikes, causing uncertainty in the market, especially after the recent problems at Credit Suisse.

Credit Suisse and Silicon Valley Bank are causing unrest in the financial markets.

The recent problems at Credit Suisse, partly caused by the bankruptcy of Silicon Valley Bank (SVB), have caused unrest in the financial market. The ECB has stated that the banking sector is now in a much stronger position than during the financial crisis of 2008. However, the ECB remains determined to bring inflation back to its targeted level of 2%.

Uncertainty about future interest rate hikes.

The ECB has not provided concrete plans for future interest rate hikes. President Christine Lagarde has stated that it is impossible at this time to predict future interest rate developments. The ECB will continue to use a data-driven approach and monitor economic and financial data closely.

ECB remains committed to its inflation-fighting goal.

Despite the expected decrease in inflation this year, the ECB remains committed to its goal of fighting inflation. The bank will use a data-driven approach and be guided by economic and financial data as well as the strength of the monetary transmission.

Market uncertainty about the consequences of interest rate hikes.

The recent problems at Credit Suisse and uncertainty about future interest rate hikes have led to market uncertainty. Analysts are divided on whether the ECB will be able to successfully continue its inflation-fighting efforts given the recent problems in the banking sector.

ECB remains attentive to wage increases.

In addition to inflation figures, the ECB will also closely monitor wage increases. The bank is vigilant for signs of excessive wage increases that could further fuel current inflation. Recently concluded deals have not yet given cause for concern. There is a debate within the ECB about how high interest rates should be raised. Some analysts advocate for more interest rate hikes to combat rising inflation. Others believe that it is too early to make plans for further interest rate hikes. The ECB will continue to use a data-driven approach in the coming period. This means that the bank will be guided by economic and financial data, as well as the strength of the monetary transmission. In doing so, the ECB will remain attentive to inflation, wage increases, and developments in the banking sector.

Conclusion and EUR/USD

The ECB has raised interest rates to 3% and will continue to use a data-driven approach in the coming period. The recent problems at Credit Suisse and uncertainty about future interest rate hikes have led to market uncertainty. Analysts are divided on whether the ECB will be able to successfully continue its inflation-fighting efforts given the recent problems in the banking sector. The ECB will continue to monitor inflation, wage increases, and developments in the banking sector to make the right decisions in the future.

Immediately after this decision and the press conference, EUR/USD remained relatively stable around 1.0600, following yesterday's sharp decline in the exchange rate.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.