EUR/USD en EUR/GBP week 26

In deze blogpost zullen we een analyse maken van de recente economische ontwikkelingen en de verwachte trends voor de EUR/USD en EUR/GBP. We baseren ons op de inzichten van experts en analisten.

VallutaPartners valutarisico afdekken wisselkoers EUR/USD EUR/GBP

De huidige stand van zaken: EUR/USD

De economische vooruitzichten voor zowel de Verenigde Staten als Europa zijn de afgelopen periode onderhevig geweest aan veranderingen. De verwachting was dat de economieën van beide regio’s zouden krimpen, mede door de eerder doorgevoerde renteverhogingen. Daarnaast was er de verwachting dat de inflatie zou afnemen, tenzij er een recessie zou optreden.

Echter, recente gebeurtenissen hebben een ander beeld geschetst. De Amerikaanse economie blijkt sterker te groeien dan aanvankelijk werd verwacht, terwijl de inflatie in Europa hoger uitvalt dan voorzien.

De gevolgen: renteverwachtingen en goudprijs

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herziening van de renteverwachtingen voor zowel de VS als de Eurozone. De verwachting van een snelle daling van de rente na het bereiken van de piek lijkt steeds minder waarschijnlijk. Daarnaast is de goudprijs gedaald en lijkt de rally op de aandelenmarkt te stagneren.

De toekomst: EUR/USD voorspellingen

Op basis van deze ontwikkelingen wordt voorspeld dat de EUR/USD in de komende maanden verder zal dalen naar 1,0200-1,0500. Echter, analisten sluiten niet uit dat de inflatie niet voldoende zal afnemen zonder een recessie. In dat geval zouden de rentes zodanig kunnen stijgen dat er uiteindelijk een recessie ontstaat. Mocht een recessie in de VS in zicht komen, dan wordt verwacht dat de EUR/USD zal stijgen naar 1,2000 of hoger.

EUR/USD chart week 26 valutapartners wisselkoers valutarisico afdekken

De huidige stand van zaken: EUR/GBP

In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie hoger dan verwacht en de verwachting is dat deze verder zal stijgen. De rente in het VK zal naar verwachting sneller en sterker stijgen dan die in de Eurozone. Echter, tot voor kort was de verwachting dat de Britse inflatie later dit jaar zou dalen en dat de rente weer zou afnemen.

De gevolgen: arbeidsmarkt en loonstijgingen

De Britse arbeidsmarkt blijft krap en de lonen stijgen. Hierdoor wordt steeds meer rekening gehouden met een aanhoudend hoge inflatie en bijbehorende rentestijgingen in het VK. Dit in tegenstelling tot de Eurozone en de VS.

De toekomst: GBP voorspellingen

Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de EUR/GBP langzaam verder zal dalen naar 0,8200-0,8300. De GBP/USD wordt naar verwachting rond 1,2700 gehandhaafd, gezien de opwaartse druk op de Amerikaanse rente.

Echter, experts voorspellen ook dat de Britse economie later als gevolg van de grote rentestijging in een recessie zal belanden, waarbij de Britse rentes relatief snel zullen dalen. Dit kan leiden tot een stijging van de EUR/GBP naar 0,9000 of hoger en een daling van de GBP/USD naar 1,2200.

EUR/GBP week 26 wisselkoers valutapartners valutarisico afdekken

Conclusie: onzekerheid en volatiliteit

De huidige economische situatie en de verwachtingen voor de toekomst tonen aan dat er veel onzekerheid en volatiliteit is op de financiële markten. De economische groei in de VS en de inflatie in Europa en het VK zijn hoger dan verwacht, wat leidt tot herziene renteverwachtingen en wisselkoersvoorspellingen.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.