Update economische vooruitzichten – week 44

De wereldeconomie balanceert op een koord. Aan de ene kant dreigt een economische recessie door de hoge inflatie en stijgende rentes. Aan de andere kant blijven sommige economieën verrassend veerkrachtig ondanks eerdere somberheid. Hoe de kaarten precies zullen vallen is nog onzeker. Duidelijk is wel dat er economisch turbulente tijden aan zitten te komen.


De stand van zaken in Europa

Volgens experts is het duidelijk dat de Europese economie steeds meer richting een recessie afglijdt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijgende olieprijzen, die de Europese Centrale Bank (ECB) er waarschijnlijk toe zullen dwingen om vanaf maart/april 2024 de rente alweer te verlagen. Daarnaast zorgen de hoge energieprijzen voor een sterke inflatie, wat eveneens een rem zet op de economische groei in de eurozone.

De zwakke positie van de Europese economie zorgt ervoor dat de euro als een relatief zwakke munt wordt gezien ten opzichte van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar. Analisten verwachten dan ook dat de euro de komende tijd verder in waarde zal dalen ten opzichte van de dollar.


De verwachtingen voor de VS

In de Verenigde Staten is het beeld een stuk onduidelijker. Aan het begin van 2023 voorspelden veel economen dat de Amerikaanse economie vanaf de tweede helft van 2023 in een recessie terecht zou komen. Deze voorspellingen waren gebaseerd op de agressieve renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om de hoge inflatie te bestrijden.

Tot nu toe is er echter weinig teken dat de Amerikaanse economie echt begint af te koelen. In het derde kwartaal van 2023 groeide de economie zelfs met 4,9% op jaarbasis. Steeds meer economen beginnen zich af te vragen waarom de Amerikaanse economie de hogere rentes zo goed lijkt te doorstaan, ondanks eerdere verwachtingen.

Er zijn twee mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst:

  • De economische recessie laat langer op zich wachten dan verwacht en zal pas later in 2023 of begin 2024 inzetten. In dat geval zal de dollar op termijn waarschijnlijk verzwakken ten opzichte van de euro.
  • De Amerikaanse economie blijft langer dan verwacht redelijk sterk en de Fed zal de rente nog verder moeten verhogen. Dit zou betekenen dat de euro verder kan verzwakken ten opzichte van de dollar in 2024.

Vooralsnog lijken analisten het erover eens dat de dollar de komende maanden sterk zal blijven en de EUR/USD koers rond de 1,0200 kan belanden. Tegelijkertijd verwachten de meesten dat de euro vanaf 2024 weer wat terrein zal goedmaken.

Ruimte voor EUR/USD om verder te dalen richting 1,0200


Het Verenigd Koninkrijk worstelt ook

Net als de Verenigde Staten worstelt ook het Verenigd Koninkrijk met een afzwakkende economie en een erg krappe arbeidsmarkt, wat zorgt voor hoge lonen en inflatie. Het is onduidelijk of de Bank of England de rente verder zal verhogen om de inflatie te beteugelen, of dat de groei al laag genoeg is om de inflatie af te remmen.

Vooralsnog gaan analisten ervan uit dat de Britse rente in 2024 gelijk zal blijven, terwijl de Europese rente dan mogelijk al daalt. Dit zorgt ervoor dat het Britse pond ten opzichte van de euro verder kan verzwakken. De verwachting is dat de EUR/GBP koers de komende maanden richting 0,8300 zal dalen.

Ruimte voor EUR/GBP om verder te dalen richting 0,8300


Conclusion

Zowel in Europa als de VS en het Verenigd Koninkrijk staan de economieën onder druk door de hoge inflatie en stijgende rentes. Voor Europa lijkt een recessie onvermijdelijk, terwijl de situatie in de VS en UK onduidelijker is. Vooralsnog lijkt de dollar het sterkst gepositioneerd, gevolgd door het Britse pond. De euro wordt gezien als de zwakste grote munt op dit moment. De ontwikkelingen in de komende maanden zullen meer duidelijkheid geven over het precieze verloop van de economische cyclus.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.