De economische vooruitzichten in onzekere tijden

De afgelopen jaren waren erg onrustig met de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Ook nu blijft de situatie onzeker, met name door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Wat betekent dit voor de economische vooruitzichten in de Verenigde Staten, Europa en het Verenigd Koninkrijk?

stock trader bewildered wisselkoers valutarisico valutapartners


De huidige economische situatie

Verenigde Staten, Europa en het VK

De Amerikaanse economie verzwakt langzaam, maar blijft verrassend hard groeien met ruim 2%. De hoge rentes lijken de groei vooralsnog minder af te remmen dan verwacht. De arbeidsmarkt blijft erg krap.

De economische groei in Europa ligt rond de 0%, maar er zijn nog geen sterke signalen van een naderende recessie. Ook hier blijft de arbeidsmarkt krap.

Het Verenigd Koninkrijk kampt met dalende groei en oplopende inflatie. De Bank of England verhoogt de rente om inflatie te beteugelen. Dit remt de al zwakke economie verder af.

De huidige cijfers suggereren een mogelijke ‘soft landing’ voor de wereldeconomie, hoewel analisten verwachten dat de groei in de VS iets zou kunnen afnemen. Wat verrassend is, is dat de Amerikaanse economie zich beter heeft gehouden dan aanvankelijk werd verwacht. Dit heeft geleid tot een arbeidsmarkt die krapper is dan voorzien. Europa ervaart een soortgelijke, zij het minder uitgesproken, trend.

De rol van centrale banken

Zowel de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) hebben de rente flink verhoogd om de inflatie te bestrijden. Voor hen heeft inflatiebestrijding nu de hoogste prioriteit.

Tegelijkertijd willen ze een recessie voorkomen. De economische groei moet daarom iets terugvallen, maar boven 0% blijven. Dit ‘zachte landen’ is lastig te bereiken met de grove monetaire instrumenten van centrale banken.

De arbeidsmarkt blijft voorlopig krap. Dit houdt opwaartse druk op de lonen en inflatie. Volgens experts moeten Fed en ECB daarom de economieën wat meer afremmen om reserves op te bouwen. Anders dreigt weer snel een loon-prijsspiraal.

Vanwege de huidige omstandigheden is het voor centrale banken moeilijk om te overwegen de economie te stimuleren, zelfs als de inflatie zou dalen. Er is een dringende behoefte om reservecapaciteit te creëren voordat dergelijke overwegingen kunnen worden gemaakt.


Scenario’s voor het Midden-Oosten

De spanningen tussen Israël en Hamas in het Midden-Oosten baren zorgen. Analisten zien twee mogelijke scenario’s:

Beperkt conflict

Het conflict blijft beperkt tussen Hamas en Israël, mogelijk met een Israëlische inval in Gaza. Dit zorgt voor spanningen, maar heeft beperkte economische gevolgen. De olieprijs stijgt wat, maar blijft onder $100 per vat.

Verdere escalatie

Hamas, Hezbollah en mogelijk ook Iran en Syrië mengen zich nadrukkelijk in het conflict. Dit kan tot een regionale oorlog leiden. De olieprijs schiet omhoog boven $100 per vat. Dit veroorzaakt inflatie en lagere groei in het Westen.

Het conflict in het Midden-Oosten voegt een laag van complexiteit en onzekerheid toe aan de wereldwijde economische vooruitzichten. Een escalatie zou kunnen leiden tot hogere olieprijzen, wat directe gevolgen zou hebben voor wereldwijde economieën in termen van inflatie en koopkracht.

Beide scenario’s hebben ongeveer evenveel kans om zich voor te doen. Alleen al de dreiging zorgt voor onzekerheid en drukt de economische groei.


Gevolgen voor overheidsfinanciën

De oorlog in Oekraïne heeft al geleid tot sterke verhoging van de defensie-uitgaven. Verdere escalatie in het Midden-Oosten betekent waarschijnlijk nóg meer defensie-uitgaven.

Ook de vergrijzing, energietransitie en coronasteun vergroten de overheidstekorten. De oplopende staatsschulden zetten rentes onder druk. Deze ‘zichzelf versterkende spiraal’ baart economen zorgen.

Een escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten zou een toename van defensie-uitgaven betekenen, wat zou leiden tot grotere overheidstekorten.

Wat betekent dit voor de financiële markten?

Rentes

De langetermijnrente in de VS en Europa blijft voorlopig stijgen tot er iets ‘breekt’. Dat kan een recessie zijn, of grote faillissementen. Dit omslagpunt wordt rond 5,25% in de VS en 3,25% in Duitsland verwacht.

Veel analisten voorspellen dat deze rentes zullen blijven stijgen totdat westerse economieën in een recessie belanden. Zodra een recessie zichtbaar wordt, zullen centrale banken de rente weer snel verlagen.

Valuta

Analisten verwachten dat de euro verder zal dalen ten opzichte van de dollar tot ongeveer 1,0200. Bij een recessie in de VS stijgt de euro weer naar zo’n 1,2000 dollar. Dit zou pas ver in 2024 kunnen gaan gebeuren.


Conclusion

De wereldeconomie staat op een kruispunt. Hoewel de huidige gegevens wijzen op een mogelijke soft landing, zijn er verschillende factoren die deze vooruitzichten kunnen beïnvloeden, zoals geopolitieke spanningen en het beleid van centrale banken.

Het is essentieel dat beleidsmakers, investeerders en bedrijven zich voorbereiden op verschillende scenario’s. Flexibiliteit is geboden om te kunnen navigeren door deze onzekere economische tijden.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.