Verwachting valutamarkten: EUR/USD en EUR/GBP

Dit artikel biedt een analyse van de recente ontwikkelingen en toekomstige trends voor EUR/USD en EUR/GBP. Met een focus op fundamentele en technische aspecten, inclusief economische vooruitzichten en hedging strategieën.

amerikaanse vlag dollar usd wisselkoers valutapartners

De FED, de ECB en economische vooruitzichten

Op basis van recente economische gegevens uit de VS en Europa blijkt dat er in Europa een stagnatie is van ongeveer 0% groei, terwijl lonen en inflatie slechts langzaam afnemen. Dit leidt tot de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente nog ongeveer twee kwartalen op het huidige niveau zal houden, alvorens deze geleidelijk te verlagen. In de VS daarentegen is een lichte terugval in groei te zien, van 1,5% naar 2%, maar er is sprake van een voortdurende daling in loonstijgingen en inflatie. Dit wijst op de mogelijkheid dat de Federal Reserve (Fed) de rente niet verder zal verhogen en mogelijk vanaf medio volgend jaar zal beginnen met verlagen, afhankelijk van de economische indicatoren.

Technische analyse

Technisch gezien blijft de middellange termijn outlook voor EUR/USD neutraal zolang bepaalde koerssteun- en weerstandszones intact blijven. Dit betekent dat de markt nog steeds een balans zoekt tussen verschillende economische signalen.

Het perspectief op middellange termijn voor EUR/USD blijft technisch onbeslist, mits de huidige steun- en weerstandsniveaus van respectievelijk 1,0400 en 1,0800 gehandhaafd blijven. Een doorbraak boven het niveau van 1,0800, gemeten aan het einde van de week, zou duiden op een vorming van een bodem. In een dergelijk scenario zou een opwaartse correctie richting 1,1000 te verwachten zijn.

Consensus financiële instellingen

Volgens de consensus onder ongeveer 50 mondiale financiële instellingen lijkt de EUR/USD in de komende kwartalen licht te stijgen, met een gemiddelde verwachting van 1.0600 in Q4 2023 tot 1.1000 in Q3 2024.


Analyse van EUR/GBP

Economische situatie in het Verenigd Koninkrijk

Het Britse pond vertoont zwakte ten opzichte van de euro, langer dan verwacht. Dit lijkt deels te wijten aan de zwakkere economische cijfers uit het VK en de voorspelling van de Bank of England (BoE) over een snelle daling van de Britse inflatie. Hoewel de inflatie waarschijnlijk nog enige tijd boven het doel blijft, is er geen directe indicatie dat de BoE de rente zal verlagen.

Fundamenteel betekent dit voor EUR/GBP dat er een mogelijkheid is voor een daling richting 0,8450 op de korte termijn. Daarna als de Britse economie door de hoog blijvende rentes verder verzwakt, kan de koers echter beginnen aan een stijging richting 0,9000.

Technische analyse

De toekomstige richting van het pond zal waarschijnlijk beïnvloed worden door een combinatie van het aanhoudende renteverschil en factoren zoals het tekort op de lopende rekening en de overheidsfinanciën, evenals het vertrouwen in de huidige regering.

Voor het EUR/GBP wordt een evenwichtige middellange termijn prognose verwacht, mits het binnen de ondersteunings- en weerstandsgrenzen van ongeveer 0,8500 en 0,8700 blijft fluctueren. Indien er een significante opwaartse trend ontstaat die de recente piek van 0,8770 overstijgt, is een verschuiving naar een gematigd positieve houding aannemelijk. In dit geval is de verwachting dat er in de volgende weken of maanden een aanhoudende stijging plaatsvindt, uiteindelijk resulterend in het bereiken van de volgende weerstandszones tussen 0,8900 en 0,9000.

Conclusion

De huidige situatie in de valutamarkten van zowel de EUR/USD als EUR/GBP wordt gekenmerkt door aanzienlijke onzekerheid en gemengde signalen vanuit zowel fundamentele als technische perspectieven. Beide hebben nog potentie om op korte termijn te dalen. Maar zodra de economiën in respectievelijk de VS en het VK verzwakken, kunnen we voor beide een stijging verwachten in 2024.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.