EUR/USD: verwachtingen analisten – wk 12

In dit artikel zullen wij de fundamentele analyse van EUR/USD bespreken op basis van wat analisten zeggen.

De impact van stijgende rentetarieven op banken en economieën

Analisten suggereren dat banken wereldwijd het moeilijker zullen krijgen als gevolg van de snel gestegen kortetermijnrentes. Dit zal leiden tot een duurder tarief om geld aan te trekken, waardedaling van de leningen die ze hebben uitstaan en een zwakker wordende economie. Dit wordt gedaan om de inflatie te verminderen.

Het probleem hiermee is dat dit een zichzelf voedend proces op gang kan brengen. Naarmate de economische vooruitzichten verslechteren, staan de winsten van banken onder neerwaartse druk. Hierdoor worden ze terughoudender om nieuwe leningen te verstrekken, waardoor de economie verder verzwakt, enzovoort. Dit kan leiden tot een vertrouwenscrisis.

Het beleid van de centrale banken

De centrale banken proberen de inflatiebestrijding en het beschermen van het bankensysteem uit elkaar te trekken. Om de inflatie te bestrijden, willen ze de rente verder verhogen en het bankensysteem willen ze verstevigen door aparte faciliteiten voor banken en rekeninghouders te creëren.

De centrale banken willen echter een vertrouwenscrisis voorkomen. Problemen in de bankenwereld en daardoor minder kredietverlening helpt op zichzelf de economie af te remmen en de inflatie omlaag te drukken. Dit mag echter niet doorslaan naar een vertrouwens-/kredietcrisis.

Verwachtingen voor EUR/USD

Voor de EUR/USD wordt verwacht dat de ruimte voor verdere rentestijging zeer beperkt is en dat de rente ook weer vrij snel verlaagd moet worden, naarmate de economieën verder verzwakken. Dit betekent dat de inflatie uiteindelijk niet voldoende onder controle gebracht kan worden. De centrale banken kunnen daartoe te weinig op de rem trappen en/of moeten te vroeg weer gas gaan geven.

Het is waarschijnlijk dat de Fed iets harder op de monetaire rem zal blijven trappen dan de ECB, omdat de Europese banken sneller hun kredietverlening terugbrengen. Vandaar dat EUR/USD niet boven de weerstandszone van 1,0800 – 1,1000 zal uitbreken en per saldo zal dalen naar circa 1,0200. Oplopende spanningen – zowel politiek als monetair – zijn een indicatie dat dit ook positief zal zijn voor de koers van de dollar.

Op de lange termijn kan EUR/USD een stijging beginnen richting 1,2000, zodra de Amerikaanse economie dusdanig zwak wordt dat de Fed niet meer op de rem, maar op het gaspedaal moet gaan trappen. Dit kan gebeuren als er een diepe recessie ontstaat en/of er te veel problemen zijn bij de banken.

Conclusion

Op basis van bovenstaande fundamentele analyse kunnen we concluderen dat de centrale banken zullen blijven proberen om de inflatie onder controle te houden en het bankensysteem te beschermen. Dit kan leiden tot een vertrouwenscrisis, maar de centrale banken zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

Op de korte termijn zal de ruimte voor verdere rentestijgingen beperkt zijn en zal de rente vrij snel weer verlaagd moeten worden, naarmate de economieën verder verzwakken. Dit kan leiden tot een daling van EUR/USD naar circa 1,0200. Op de lange termijn kan EUR/USD echter stijgen naar 1,2000 als de Amerikaanse economie zwak wordt en de Fed genoodzaakt is om op het gaspedaal te gaan trappen.

Overzicht belangrijkste economische cijfers en centrale bank meetings

DatumEvenementTijd (CET)
22 mrtVK, CPI (YoY) (feb)08:00
22 mrtEMU, toespraak ECB-president Lagarde09:45
22 mrtVS, ruwe olie voorraden15:30
22 mrtVS, Fed rentebesluit19:00
22 mrtVS, FOMC-persconferentie19:30
23 mrtEMU, EU Leaders Summit11:00
23 mrtVK, BoE inflatiebriefTentatief
23 mrtVK, BoE rentebesluit (mrt)13:00
23 mrtVK, BoE MPC-vergaderingsnotulen13:00
23 mrtVS, bouwvergunningen13:00
23 mrtVS, eerste aanvragen werkloosheidsuitkeringen13:30
23 mrtVS, nieuwe woningverkopen (feb)15:00
24 mrtVK, detailhandelsverkopen (MoM) (feb)08:00
24 mrtVK, samengestelde PMI10:30
24 mrtVK, PMI industrie10:30
24 mrtVK, PMI diensten10:30
24 mrtEMU, EU Leaders Summit11:00
24 mrtVS, kern duurzame goederenorders (MoM) (feb)13:30
28 mrtVS, CB consumentenvertrouwen (mrt)15:00
29 mrtVS, in afwachting van huisverkopen (MoM) (feb)15:00
30 mrtVS, GDP (QoQ) (Q4)13:30
31 mrtVK, GDP (YoY) (Q4)09:30
31 mrtEMU, CPI (YoY) (mrt)10:00
31 mrtVS, kern PCE prijsindex (MoM) (feb)13:30
03 aprVK, PMI industrie (mrt)09:30
03 aprVS, ISM productie PMI (mrt)15:00
04 aprVS, JOLTs vacatures (feb)15:00

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.