Politieke analyse

Welke landing komt eraan?

Er worden verschillende mogelijkheden besproken die de economie kunnen beïnvloeden. In het ‘harde landing’ scenario wordt voorspeld dat er een recessie aan zit te komen omdat de inflatie alleen maar naar 2% kan worden gebracht. Dit komt door het verkrapte monetaire beleid dat de centrale banken hebben ingevoerd. Als de inflatie daalt, zal de werkloosheid met ongeveer 2 procentpunt toenemen, wat een negatief effect op de economie zal hebben.

In het ‘zachte landing’ scenario zal de inflatie dalen doordat de groei van de economie afgeremd wordt. Hierdoor zal de werkloosheid toenemen, maar niet zo veel dat er een recessie komt. De consumenten zullen meer geld uitgeven door de lage energieprijzen en de overheid zal een ruim fiscaal beleid voeren.

In het derde scenario zal de groei toenemen waardoor de inflatie onder sterkere opwaartse druk komt te staan. Dit hoeft echter niet direct een bedreiging te vormen, omdat de neerwaardse inflatiedruk groter zal zijn, centrale banken voorzichtig zullen zijn met verdere renteverhogingen en de groeivooruitzichten verbeteren en de inflatie daalt.

Ukraine en Poetin

De politieke factor is een belangrijke factor als het gaat om hoe economieën en markten zullen veranderen. In Oekraïne is er al maanden lang een oorlog gaande tussen Rusland en Oekraïne. Hoewel Rusland verschillende fouten heeft gemaakt, heeft Oekraïne verrast met het doorzettingsvermogen en de vechtbereidheid. Er zijn vier verschillende scenario’s die mogelijk zijn.

Het eerste scenario is dat Oekraïne meer steun krijgt van het Westen, waardoor Rusland gedwongen wordt een akkoord te maken met Kyiv. Dit scenario lijkt echter minder waarschijnlijk, omdat er zorgen zijn over de levering van wapens en munitie en omdat Poetin bang is dat gedwongen vrede zijn politieke en zelfs levenseinde betekent.

Het tweede scenario is een ineenstorting van Poetins regime door binnenlandse onvrede. De Russische elite en het volk zouden zich hierin kunnen vinden als de verliezen blijven oplopen, sancties meer pijn doen, de Russische brain drain doorgaat en de economie minder wordt geholpen door torenhoge olie- en gasprijzen. Hoewel dit scenario lijkt te kunnen gebeuren, is het de komende anderhalf jaar onwaarschijnlijk.

Het derde scenario is dat Poetin de confrontatie zoekt met de NAVO, wat kan leiden tot sabotage, cyberaanvallen, of zelfs het gebruik van kernwapens of biologische en chemische wapens. Hoewel dit scenario waarschijnlijker is, is de kans kleiner dan andere scenario’s.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de oorlog zich blijft voorslepen, omdat Oekraïne geen aandrang voelt om een vergelijk met Moskou te maken. Westerse leiders zullen waarschijnlijk blijven sturen op een bevroren conflict, hopend dat als Poetin het veld ruimt, er diplomatiek een oplossing tot stand komt.

Openlijk roepen Westerse politici vaak dat er maar een optie is: Oekraïne wint de oorlog. Maar achter gesloten deuren zullen ze aansturen op een bevroren conflict. Misschien zoals tussen Noord- en Zuid-Korea. Die twee zijn officieel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de langere termijn zullen Westerse machthebbers hopen dat als Poetin het veld uiteindelijk ruimt, toch via diplomatieke weg een oplossing tot stand komt.

China en de VS

China verrast iedereen met het opveren van de economie, na het aan de kant schuiven van het zero-Covidbeleid. Dit komt doordat de regels voor kredietverlening en de onroerendgoedsector versoepeld zijn, evenals de verstikkende grip op techbedrijven. Ondanks de positieve economische veranderingen, zijn er op politiek vlak zorgen. Beijing heeft een ‘vredesplan’ gepresenteerd voor de Oekraïne-oorlog, maar de zinnen in het voorstel zijn vooral platgetreden platitudes. Daarnaast profiteert China omdat het relatief goedkoop Russische olie en gas kan kopen.

De binnenlandse agenda van Xi en de CCP wil de greep op het bedrijfsleven versterken, maar dit houdt de economie tegen van het maken van een grote technologische sprong.

In Amerika worstelen de Democratische en Republikeinse partij allebei met hun eigen problemen. Donald Trump heeft zich verkiesbaar gesteld, maar volgens veel peilingen gaat Ron Desantis met de overwinning aan de haal. Bovendien zal president Biden volgend jaar een gooi doen naar een tweede termijn, waardoor er weinig grote wetgeving meer gedaan kan worden.

China en Amerika komen de komende jaren steeds meer botsingen tegen, maar ook Japan en India. Ook Biden en het Congres hebben de afgelopen jaren wetten aangenomen om China hard aan te pakken en meer productie terug te halen naar Amerika. De stimuleringswetten die zij hebben aangenomen, worden echter met veel problemen en ophef omgeven.

Europe

Europa is al veel keren afgeschreven, maar elke keer bleek het sterker en veerkrachtiger dan verwacht. In het afgelopen jaar hebben de Europese landen goed samengewerkt om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen en om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Er is ook veel hoop dat dit in de toekomst zo blijft.

Eind dit jaar loopt de opschorting van de Europese begrotingsregels af. Hierdoor kunnen spanningen tussen noord en zuid weer opspelen. De belangrijkste landen in Europa, Duitsland en Frankrijk, hebben het niet gemakkelijk. Er heerst veel onvrede door de aangekondigde pensioenhervormingen, die veel kunnen gaan kosten.

Er komen steeds meer immigranten vanuit het zuiden naar Europa. Deze stroom heeft alle potentie om nog verder toe te nemen. Er zijn ook spanningen tussen Brussel en Hongarije, en Polen zou weer een duit in het zakje kunnen doen bij de verkiezingen in oktober.

Conclusion

Politieke risico’s laten de markten vooralsnog ongeïnteresseerd. Er is veel speculatie dat er geen harde landing zal zijn, maar de kans is wel het grootst. In Europa en vooral in Amerika zijn er veel dingen die de groei kunnen tegenhouden. Er is weinig ruimte om de groei op te krikken en er worden steeds meer protectionistische maatregelen genomen die niet helpen.

Er zijn nog steeds dingen die de economie draaiende houden, maar deze kunnen het later niet meer aan. Er is veel frictie tussen China en het Westen die aanvoer- en productieketens kan beïnvloeden. Er is ook veel spanning rondom het Amerikaanse schuldenplafond waardoor het vertrouwen van consumenten en bedrijven kan verminderen. Ook is er veel speculatie dat Europa meer fiscaal beleid gaat invoeren.

De bedrijfswinsten zullen onder druk staan door lagere nominale groei, stijgende loonkosten en hoge voorraden. Verder kunnen de spanningen tussen China en het Westen, de politieke risico’s en de economische cijfers die niet veel goeds voorspellen, goud in waarde doen stijgen.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.