Profiteren van de zwakke Noorse kroon?

Sinds maart 2022 is de Noorse kroon maar liefst 25% in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Dit betekent dat uw euro's nu veel meer kronen waard zijn dan een jaar geleden.

Bent u van plan om uw vakantiewoning in Noorwegen te laten bouwen onder begeleiding van een projectontwikkelaar? Of is de bouw van uw woning al in volle gang en moet u nog enkele termijnen betalen? Dan kunt u profiteren van de zwakke Noorse kroon.  Leg de wisselkoers voor toekomstige Noorse kroon betalingen nu vast tegen een – historisch gezien – gunstige wisselkoers. 

norway noorwegen

Waarom is NOK verzwakt?

De laatste tijd heeft de Noorse kroon flink aan waarde ingeboet tegenover andere munten, zoals de Amerikaanse dollar en de euro. Ondanks dat olieprijzen en de aandelenmarkt normaal grote invloed hebben op de waarde van de kroon, lijken ze nu weinig verklaring te bieden.

Een hoofdreden voor de waardedaling lijkt te liggen in het kleinere verschil in rente tussen Noorwegen en haar belangrijkste handelspartners. In het afgelopen jaar hebben andere centrale banken, zoals de FED en de ECB, de rente sneller verhoogd dan de Noorse centrale bank: de Norges Bank. 


Bovendien heeft het verkoopbeleid van de Norges Bank, die kronen verkoopt namens de overheid, sinds de herfst sterk bijgedragen aan de waardedaling van de kroon.

Norges bank verkoopt Noorse kronen

De Norges Bank, de centrale bank van Noorwegen, zorgt ervoor dat het land financieel gezond blijft. Een belangrijk deel van hun werk is het handelen in Noorse kronen op de valutamarkt.

Noorwegen verdient veel geld met olie en gas, en dat geld komt binnen in verschillende munteenheden, waaronder de Noorse kroon. Dit geld wordt gebruikt om overheidsuitgaven te betalen, en wat overblijft wordt toegevoegd aan het staatsfonds van Noorwegen; dat de Government Pension Fund Global (GPFG) heet. Wanneer er meer kronen binnenkomen dan de overheid uitgeeft, worden deze kronen omgewisseld voor buitenlands valuta en toegevoegd aan de GPFG. De Norges Bank regelt dit voor de staat.

Voor de waarde van de Noorse kroon ten opzichte van andere valuta’s, is het belangrijk dat de hoeveelheid kronen die de Norges Bank verkoopt, in lijn ligt met de hoeveelheid kronen die oliebedrijven kopen. Echter, door de recente daling van de olieprijzen, kopen oliebedrijven minder kronen en is de Norges Bank juist meer kronen blijven verkopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de waarde van de Noorse kroon in 2023 flink is gedaald ten opzichte van de euro.

De grote vraag is nu: zal deze onevenwichtigheid dit jaar blijven bestaan?

noorwegen noorse centrale bank norges bank norway wisselkoers EUR/NOK noorse kroon

Renteverschil grote handelspartners "nul"

De Norges Bank heeft als voornaamste taak de economie van het land stabiel te houden. Ze zorgen ervoor dat de prijzen niet te hard stijgen (inflatie) en creëren een gezond economisch klimaat. Dit doen ze onder andere door de rente op korte termijn te beïnvloeden.

Recentelijk zagen we in Europa een sterke stijging van de inflatie en betere economische groei dan verwacht, wat heeft geleid tot een stijging van de rente. Sinds juli 2022 is de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) gestegen van -0,5% naar 4.00%. Hoewel de Norges Bank ook de rente heeft verhoogd (naar 4,25%), is het verschil in rente, dat voorheen gunstig was voor de Noorse kroon, kleiner geworden. Waar de rente in Noorwegen eerst zo’n twee procent hoger was dan in Europa, is dit verschil nu bijna “nul”. Hierdoor is de Noorse kroon minder aantrekkelijk geworden voor internationale investeerders.

Economische updates 2023:

Update 9 juni 2023:

Op dit moment staat de rente van de Norges Bank op 3,25%. Inflatie cijfers op 9 juni 2023 liet een sterke stijging zien, groter dan door analisten verwacht.

Update 22 juni 2023:

Op 22 juni 2023 heeft de Norges Bank verrassend de rente verhoogd met 50 basispunten naar 3,75%. Tevens werd aangegeven dat de piekrente voor de jaar verhoogd is naar 4,25%. Of de volgende verhoging ook weer 50 basispunten wordt hangt o.a. af hoe de Noorse kroon zich ontwikkeld de komende maanden. Het eerste volgende rentebesluit is 17 augustus 2023. 

Update 11 juli 2023:

Op 11 juli 2023 werd de laatste inflatiecijfers gepubliceerd. De kerninflatie in Noorwegen is onverwacht versneld naar een recordhoogte van 7%, hoger dan de schatting van de Norges Bank de lag op 6,6%, voornamelijk als gevolg van de stijgende voedselprijzen. Dit bevestigt de verhoging van de rente met een half procentpunt door de centrale bank vorige maand en zet het podium klaar voor een nieuwe renteverhoging in augustus. 

Update 11 augustus 2023:

De kerninflatie, gepubliceerd op 10 augustus, daalde na vier maanden van stijgingen tot een jaar-op-jaar percentage van 6,4% in juli, wat een opluchting is voor de centrale bank. Een renteverhoging van 0,25 procentpunt wordt nu verwacht.  De Noorse kroon is in de afgelopen drie maanden sterker geworden ten opzichte van de euro. De Noorse kroon handelt echter zwakker na deze data. EUR/NOK steeg van 11.1800 naar 11.3800

Update 21 september 2023:

De Norges Bank heeft op 21 september de primaire depositorente met 25 basispunten verhoogt naar 4,25%. Dit is het hoogste renteniveau dat het land heeft gezien sinds 2008.  Er zijn ook aanwijzingen gegeven dat er in december mogelijk een verdere verhoging aankomt. 

Update 14 december 2023:

De Noorse centrale bank heeft opnieuw de belangrijkste rente verhoogd, van 4,25% naar 4,5%, voor de veertiende keer in twee jaar. Dit is bedoeld om het risico van aanhoudende hoge inflatie te beperken, ondanks een afkoeling van de economie.

 

 

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.