De rentestanden en inflatie in de VS en Europa

De afgelopen periode is er veel te doen geweest rondom de rentestanden van centrale banken. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa is de inflatie hoog opgelopen, wat centrale banken ertoe heeft aangezet de rente te verhogen. Maar nu lijkt het momentum van die renteverhogingen een beetje te stokken. Wat is er aan de hand met de inflatie, de rentestanden en de economie in de VS en Europa?

De ontwikkelingen in de VS

In de VS lijken de laatste economische cijfers erop te wijzen dat de economische groei wat aan het afzwakken is. Een recessie lijkt op korte termijn echter onwaarschijnlijk. De inflatie, die een tijdje aan het dalen was, lijkt nu weer wat te stijgen.

De arbeidsmarkt blijft krap en de assetprijzen, zoals de huizenmarkt en aandelenmarkten, staan nog altijd onder opwaartse druk. Dit stimuleert nog altijd de consumptie. Ook de energieprijzen stijgen weer. Omdat de VS grotendeels zelfvoorzienend is op energiegebied, zal dit waarschijnlijk een beperkte impact hebben op de economie. Het zorgt wel voor extra opwaartse druk op de inflatie.

Gezien deze ontwikkelingen lijkt de Fed geneigd voorlopig de rente verder te blijven verhogen. Wel zal de Fed waarschijnlijk even aankijken wat het effect is van enkele specifieke gebeurtenissen, zoals de dreiging van een ‘government shutdown’ en het heropstarten van de rente- en aflossingsbetalingen op studieleningen.

Volgens sommige experts zou de Fed de rente nog één keer met 0,25 procentpunt kunnen verhogen, om vervolgens een tijdje te pauzeren.

De verwachte ontwikkeling van de Amerikaanse rentestanden

Analisten verwachten dat de tweejaars rentestand de komende periode rond de 5% blijft schommelen. Daarna zou deze volgens sommigen kunnen dalen richting 2,5%, onder meer door recessievrees en speculatie op renteverlagingen door de Fed.

De tienjaars rentestand kan volgens experts de komende periode nog wat verder oplopen richting 4,8%, mede opgetrokken door de ontwikkeling van de tweejaars rente. Op de langere termijn zou de tienjaars rente kunnen dalen richting 3% of lager, onder meer door recessievrees en een grotere vraag naar veilige Amerikaanse staatsobligaties.

De situatie in Europa

In Europa is de economie een stuk zwakker dan in de VS. De hoge energieprijzen raken Europa harder, net als de tegenvallende groei in China en de boycot van Rusland. Tegelijkertijd blijft de inflatie hoog, mede door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en loonstijgingen.

Dit zorgt voor een lastig dilemma voor de ECB. Enerzijds is verdere monetaire verkrapping wenselijk om de inflatie terug te dringen. Anderzijds vergroot dit het risico op een te sterke vertraging van de toch al zwakke Europese economie.

Sommige experts menen dat de ECB de rente voorlopig niet verder zal verhogen. Anderen denken dat verdere verhoging tot de mogelijkheden behoort. In plaats van de rente te verhogen zou de ECB volgens sommigen de afbouw van haar obligatieportefeuille kunnen versnellen. Dit verkrapt de monetaire condities zonder dat de rente omhoog hoeft.

De verwachte ontwikkeling van de Europese rentestanden

Voor de tweejaars Duitse rente wordt, ondanks de hogere ECB-rente, door analisten niet veel verdere stijging voorzien. Op de wat langere termijn zou deze rente volgens sommigen kunnen dalen richting 1,2% door recessievrees.

De Duitse tienjaarsrente kan volgens experts de komende periode nog iets verder stijgen richting 3,25%, meegetrokken door de Amerikaanse rente. Maar op termijn zal ook deze volgens sommigen weer kunnen dalen, richting 1,5%, door recessievrees en speculatie op ECB-verlagingen.

Conclusion

Zowel in de VS als Europa staan de rentestanden onder druk door de hoge inflatiecijfers van de afgelopen periode. Centrale banken proberen de inflatie onder controle te krijgen met renteverhogingen, maar willen een harde landing van de economie voorkomen.

De verwachting is dat de rentestijgingen nu langzaam tot een einde komen en dat de rentes op de wat langere termijn volgens sommige experts weer zullen gaan dalen, zowel in de VS als Europa. Dit komt mogelijk mede door de afzwakkende economische groei en toenemende vrees voor een recessie. De komende periode blijft het monetaire beleid van de centrale banken, en de ontwikkeling van inflatie en economische groei, een cruciaal punt van aandacht.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Scherpe wisselkoersen, razendsnel internationaal betalen en efficient valutarisico afdekken

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.