Safeguarding accounts

Bij ValutaPartners begrijpen we hoe cruciaal de veiligheid van uw geld is. Daarom hebben we onze krachten gebundeld met Currencycloud, een erkende elektronischgeldinstelling, zodat we uw geld altijd veilig kunnen houden.

 

Currencycloud, als elektronischgeldinstelling, neemt de taak op zich om het geld van de klant te ontvangen en te beheren, en zorgt tevens voor het faciliteren van geldconversies en uitgaande betalingen. 

 

Ongeacht of het geld bedoeld is voor conversie of betaling, elke hoeveelheid geld die namens een klant wordt vastgehouden, is gewaarborgd en beschermd. Dit systeem van waarborging staat in schril contrast met een reguliere bankrekening, waar uw geld mogelijk niet altijd volledig beschermd is

Hoe uw geld beschermd wordt

Currencycloud hanteert een strikte scheiding tussen het geld van haar klanten en haar eigen operationele fondsen. Het geld van de klant wordt veilig opgeborgen in ‘safeguarding accounts‘, oftewel beschermingsrekeningen, bij vooraanstaande Britse en Europese banken.

Deze ‘safeguarding accounts‘ zijn speciale afgeschermde rekeningen, opgezet door betaal- en elektronischgeldinstellingen. De belangrijkste functie van deze rekeningen is het scheiden van klantgelden van operationele fondsen, en het voorkomen van onbevoegde toegang.


In het onwaarschijnlijke geval dat Currencycloud failliet gaat, vormt het geld in deze ‘safeguarding accounts‘ een reserve van activa. Uit deze reserve zullen de claims van de e-geldhouders (de klanten van Currencycloud) als eerste worden voldaan, boven die van andere schuldeisers. De banken of geautoriseerde kredietinstellingen hebben geen aanspraak op het geld dat zich op de ‘safeguarding accounts‘ van Currencycloud bevindt. 


Uw geld blijft dus altijd veilig, ongeacht de omstandigheden.