Soft landing of wederzijdse uitdaging voor economie

Recente cijfers laten zien dat de inflatie in Europa en de Verenigde Staten afneemt. Dit doet de vraag rijzen of een zogenoemde soft landing van de economie mogelijk is. Experts spreken van een soft landing als de inflatie daalt naar 2% of iets daaronder, zonder dat daar een recessie voor nodig is.

Inflatie in Europa en VS neemt af

De inflatie was opgelopen tot ongeveer 10%. Normaal gesproken is een flinke krimp van de vraag nodig om de inflatie vanaf dit niveau terug te dringen naar 2%. Een recessie is dan vaak onvermijdelijk. Nu lijkt het echter anders te gaan. De inflatie steeg niet door een explosie van de vraag, maar juist door een afname van het aanbod als gevolg van corona en de oorlog in Oekraïne. Omdat deze factoren nu wegebben, herstelt het aanbod zich enigszins. Hierdoor kan de inflatie dalen zonder al te veel in te grijpen aan de vraagkant.

Onduidelijk hoe snel en ver de daling gaat

Het is nog onduidelijk hoe snel en hoe ver de inflatiedaling doorzet. Als de daling langzaam verloopt, moeten centrale banken voorlopig een strak monetair beleid blijven voeren om de inflatie naar 2% te krijgen. Daalt de inflatie snel, dan krijgen centrale banken juist meer ruimte het beleid te versoepelen en de economie te stimuleren.

Groei onder potentieel nodig voor daling

Voor een structurele daling van de inflatie moet de economische groei onder de potentiële groei komen te liggen, stellen experts. De potentiële groei bestaat uit de groei van de beroepsbevolking en de productiviteitsgroei. In Europa is de potentiële groei ongeveer 1% en in de VS 1,75% tot 2%.

Tekenen van groeivertraging, maar onvoldoende capaciteit

Recente cijfers wijzen op een vertraging van de groei in met name Europa. Dit kan samen met het herstellende aanbod zorgen voor een snelle daling van de inflatie. Toch zijn er tekenen dat er onvoldoende reservecapaciteit ontstaat, zelfs bij een lagere groei van de vraag. Zo blijft de capaciteitsbenutting in de VS en Europa hoog en is er nog steeds een tekort aan personeel bij veel bedrijven.

Productiviteitsgroei moet omhoog voor hogere potentiële groei

Voor een hogere potentiële groei is een snellere productiviteitsgroei nodig, aangezien de groei van de beroepsbevolking beperkt is. Er zijn allerlei maatregelen denkbaar om de productiviteit te verhogen, zoals meer investeren in R&D, betere scholing en infrastructurele verbeteringen. Echter, overheden kampen met grote schulden en politieke verdeeldheid bemoeilijkt besluitvorming over ingrijpende hervormingen.

Kunstmatige intelligentie biedt hoop

Wel biedt de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) hoop op een hogere productiviteit. AI-gerelateerde aandelen presteren sterk op de beurs. Toch zijn experts het erover eens dat AI de productiviteit voorlopig slechts geleidelijk zal verhogen. Bovendien hangt het effect op de economie sterk af van het gevoerde beleid. Zo moet de overgang van mens naar machine goed gefaciliteerd worden.

Geen snelle oplossing

Al met al lijkt een snelle en pijnloze terugkeer naar lage inflatie en sterke groei niet waarschijnlijk. De productiviteitsgroei zal naar verwachting de komende jaren laag blijven, waardoor ook de potentiële groei beperkt is. Zonder ingrijpende hervormingen is het moeilijk om uit deze situatie te komen. Een zachte landing is mogelijk, maar experts waarschuwen dat de wederzijdse uitdagingen voor de economieën groot blijven. Stimulering vanuit China of lagere olieprijzen kunnen het Westen hierbij niet veel helpen. Mogelijk is op termijn zelfs een nieuwe recessie onvermijdelijk.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.