De vooruitzichten voor de belangrijkste valutaparen

De afgelopen maanden is er veel beweging geweest op de valutamarkten. Wat zijn de vooruitzichten voor de rest van dit jaar en begin volgend jaar? We zetten de verwachtingen van experts en analisten voor de belangrijkste valutaparen op een rij.

EUR/USD: mogelijk nog wat stijging, daarna weer omlaag

De euro is ten opzichte van de Amerikaanse dollar de afgelopen tijd wat opgelopen. Volgens sommige analisten kan de koers nog iets verder stijgen richting 1,1400. Een sterke en duurzame stijging naar 1,20 of hoger achten de meeste experts echter onwaarschijnlijk voor de komende periode.

De verwachting is eerder dat de euro-dollar koers na een eventuele verdere stijging weer gaat dalen richting 1,0500 in de komende maanden. Pas als de Amerikaanse economie duidelijk meer verzwakt dan de Europese economie, kan de euro voor langere tijd gaan stijgen tegenover de dollar.

De renteverschillen tussen Europa en de Verenigde Staten zijn nog te groot voor een structurele stijging van de euro. De Federal Reserve zal waarschijnlijk de rente nog iets verder blijven verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank na een laatste verhoging waarschijnlijk een pauze zal inlassen.

Brits pond: even opleving, daarna onder druk

Het Britse pond is de afgelopen tijd wat gestegen ten opzichte van zowel de dollar als de euro. Ten opzichte van de euro kan het Britse pond volgens analisten op korte termijn nog wat verder stijgen.

Maar op langere termijn staat het pond onder druk. De verwachting is dat de waarde van het Britse pond tegenover de euro de komende maanden weer gaat dalen richting 0,8300. Dit komt door de afzwakkende Britse economie en de daarmee samenhangende lagere renteverwachtingen.

Ook ten opzichte van de dollar kan het Britse pond binnenkort een pas op de plaats maken, nadat het eerst mogelijk nog iets verder stijgt richting 1,3500. Zodra een Britse recessie dichterbij komt, zal het pond naar verwachting dalen tegenover de dollar.

De combinatie van een groot begrotingstekort en een tekort op de lopende rekening, de zogenaamde twin deficits, zullen op termijn een neerwaarts effect hebben op het Britse pond.

Japanse yen: eerst verder dalen, daarna stijgen

De Japanse yen is de laatste tijd flink in waarde gestegen ten opzichte van zowel de dollar als de euro. Volgens valuta-analisten kan deze stijging op korte termijn nog wat doorzetten.

Ze verwachten dat de yen de komende weken en maanden nog verder kan stijgen richting 145 yen per euro en 135 yen per dollar. Daarna zal de yen waarschijnlijk weer onder druk komen te staan en flink gaan dalen tegenover de dollar en euro.

Factoren die op korte termijn gunstig zijn voor de yen zijn onder meer de verwachting dat de Bank of Japan het monetaire beleid iets minder ruim gaat maken. Ook de toegenomen vraag naar de yen als veilige haven in onrustige tijden speelt de Japanse munt momenteel in de kaart.

Maar op langere termijn zijn er volgens analisten meer nadelen dan voordelen voor de yen. Het renteverschil met het Westen blijft groot en de Japanse export zal lijden onder een recessie in de VS en Europa. Hierdoor kan de yen over een aantal maanden weer flink verzwakken.

Zwitserse frank blijft sterk ondanks minder havikachtige centrale bank

De Zwitserse frank is al geruime tijd een van de sterkste valuta’s. En dat zal op korte tot middellange termijn waarschijnlijk zo blijven, ondanks dat de Zwitserse centrale bank iets minder “havikachtig” is geworden.

De verwachting is dat de frank de komende maanden verder gaat stijgen ten opzichte van zowel de euro als de dollar, tot ongeveer 0,9000 frank per euro en 0,8000 frank per dollar.

De euro en dollar staan onder druk door de afzwakkende economie in het eurogebied en de VS. Dit zorgt voor extra vraag naar de Zwitserse frank als veilige haven. Ook het renteverschil met Europa zal naar verwachting kleiner worden.

De Zwitserse centrale bank lijkt iets terughoudender met verdere renteverhogingen vanwege recessierisico’s. Maar de onderliggende inflatiedruk in Zwitserland blijft volgens analisten groot genoeg om de frank sterker te maken dan de euro en dollar.

Noorse kroon versterkt ten opzichte van euro, maar uitdagingen blijven

De Noorse kroon is op dit moment op zijn sterkste niveau tegenover de euro sinds april dit jaar. Dit is positief nieuws, maar in vergelijking met een jaar geleden blijft de valuta zwak. Inflatie in Noorwegen is momenteel hoog, met een percentage van 6,4 procent, wat ruim boven het doel van de centrale bank van twee procent ligt. Deze hoge inflatiecijfers hebben bijgedragen aan de sterkte van de Noorse kroon, aangezien ze kunnen duiden op een mogelijke verhoging van de rentetarieven door de centrale bank.

Hoewel een sterkere Noorse kroon gunstig is, zijn er nog steeds uitdagingen die moeten worden aangepakt. Lage rentetarieven in Noorwegen ten opzichte van andere landen hebben historisch gezien bijgedragen aan de zwakte van de valuta. Om de Noorse kroon verder te versterken, zouden energieprijzen moeten stijgen en Noorwegen zou hogere rentetarieven moeten hebben in vergelijking met andere ontwikkelde economieën.

De verwachtingen voor EUR/NOK zijn sterke volatiliteit tijdens de zomermaanden. Maar uiteindelijk een sterkere NOK als we richting het einde van het jaar gaan is waarschijnlijk volgens experts.

Goudprijs: pas echt sterke stijging bij lagere reële rente

De goudprijs is de afgelopen tijd vrij stabiel gebleven ondanks de hogere rentes in het Westen. Volgens experts komt dit door de toegenomen vraag naar goud als veilige haven voor landen die wantrouwend zijn geworden over dollarreserves.

Een sterke stijging van de goudprijs boven $2000 per troy ounce is echter nog niet aan de orde, menen analisten. Pas bij een duidelijke daling van de reële rente in de VS zal de goudprijs echt gaan stijgen richting $2500 of meer.

Zolang de Federal Reserve de rente blijft verhogen om de inflatie te beteugelen, blijft de reële rente te hoog voor een flinke stijging van de goudprijs. Mogelijk daalt de goudprijs binnenkort zelfs nog onder $1900 voordat een sterke opmars kan beginnen.

Voor andere zogenoemde inflatiehedges geldt hetzelfde als voor goud. Zonder een versnelling van de inflatie- en groeidaling in het Westen, zal de reële rente voorlopig te hoog blijven voor een rally. Pas bij een recessie in de VS en eurozone kan de reële rente gaan dalen tot het niveau waarbij goud en andere inflatiehedges echt aantrekken.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.