Hedging currency risk is vital for your business

Is your operating result partly dependent on the development of exchange rates?

When you do business outside the euro zone, there is a good chance that you will be exposed to currency risk. You run currency risk because exchange rates for future receipts or expenses in foreign currencies change continuously. It is therefore unclear how many euros you will receive or pay in the future.

Stel dat uw bedrijf een product importeert en hiervoor betaalt in Amerikaanse dollars. Dit product verkoopt u vervolgens voor euro’s. Elke keer als u dit product importeert is de wisselkoers anders. Hierdoor verandert het bedrag dat uw bedrijf betaalt in euro’s ook elke keer. Heeft u vaste prijsafspraken in dollars en vaste verkoopprijzen in euro’s? Dan is uw bruto marge direct afhankelijk van de wisselkoers.

Dit kunt u voorkomen. Het afdekken van dit valutarisico kan eenvoudig met termijntransacties. Bij een termijntransactie legt u voor het wisselen van twee valuta’s de wisselkoers vast voor een datum in de toekomst: de termijnkoers. Indien u het valutarisico afdekt met termijntransacties is uw marge niet langer afhankelijk van ontwikkelingen op de valutamarkt. U speculeert dan niet meer bewust of onbewust of de waarde van een vreemde valuta stijgt of daalt.

Why hedge currency risk?

Foreign currency trading takes place 5 days a week, 24 hours a day. Exchange rates are determined by changes in supply and demand. News, economic data and changes in central bank policies affect exchange rates. This is an ongoing process and the reason exchange rates change every second.

De valutamarkt kent veel technische en fundamentele analisten. Zij proberen valutakoersen te voorspellen op basis van macro-economische data, verwachtingen ten aanzien van het beleid van centrale banken en grafieken. Echter, niemand heeft een glazenbol. Niemand kan precies voorspellen wat de wisselkoers is op een datum en tijdstip in de toekomst. De wisselkoers op het moment van een conversie is voor uw bedrijf het belangrijkst. Elke andere koers is irrelevant. Waarom is dat zo?

Voorbeeld

Uw bedrijf ontvangt over 3 maanden $1.000.000 en
u dekt dit risico niet af. U speculeert dan bewust of
onbewust dat de Amerikaanse dollar sterker wordt
ten opzichte van de euro. In dat geval ontvangt u
meer euro’s voor de verkochte Amerikaanse dollars.

Dat is een mogelijkheid. Maar een week voordat uw bedrijf de Amerikaanse dollars ontvangt valt de economische data in de US tegen, doet de FED uitspraken over hun toekomstige rentebeleid én escaleert de Amerikaanse regering een handelsoorlog met China. Het gevolg is een veel zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro én EUR/USD stijgt snel. Ondanks uw initiële correcte verwachting, haalt uw bedrijf hier geen voordeel uit. De wisselkoers op het moment van conversie is daarom het belangrijkst.

De toekomstige wisselkoers is dus een belangrijke variabele die de marge op uw product of project beïnvloedt. Wisselkoersen zijn niet te voorspellen. Door het afdekken van uw valutarisico is uw bedrijfsresultaat niet meer afhankelijk van de ontwikkelingen op de valutamarkt.

Risico’s voor uw bedrijf

Het gebruik van termijntransacties wordt vaak gezien als speculeren, maar het tegenovergestelde is waar. Vaak bestaat de angst om de verkeerde beslissing te nemen, waardoor u niet profiteert van een gunstige koersontwikkeling in de toekomst.

De vraag die u zou moeten stellen is niet of het achteraf een juiste beslissing was om wel of niet af te dekken, maar: welk risico loopt het toekomstige bedrijfsresultaat als u het valutarisico niet afdekt?

Wat gebeurt er als u het valutarisico niet afdekt?

You may assume that exchange rates are volatile enough that the value of a currency is sometimes an advantage and sometimes a disadvantage. As a result, hedging currency risk would not be necessary, because it would not matter over a longer period. This can be good for your company's margin when your currency trend is positive. But a currency can also trend negatively. If you do not hedge currency risk, this leads to uncertainty and can ultimately have major consequences for your operating result.

Voorbeeld 1 – Begin mei 2020 offreert uw bedrijf voor een project in Amerikaanse dollars. De spotkoers op dat moment is rond de 1.0800 en de marge op dit project is 20%. U besluit het valutarisico niet af te dekken. In september 2020 ontvangt uw bedrijf het afgesproken bedrag in Amerikaanse dollars. De spotkoers is dan 1.1900. Dat is een stijging van bijna 10%. De marge is op het project is nu gereduceerd naar 10%. U verwacht dat EUR/USD weer daalt naar 1.0800 en wacht met converteren. Maar EUR/USD stijgt verder naar 1.2300, 14% hoger dan 1.0800. U besluit Amerikaanse dollars te verkopen. Daarmee heeft uw bedrijf de marge op het project grotendeels verspeeld.

Voorbeeld 2 – Uw bedrijf koop widgets in van een bedrijf in China. U koopt de widgets voor USD 100 per stuk en verkoopt ze voor EUR 120 per stuk. In juni 2021 is EUR/USD 1.2200. Dit betekent dat de widgets EUR 82 kosten. U marge is bijna 50%. U besluit het valutarisico NIET af te dekken met een flexibele termijntransactie. In een jaar tijd daalt EUR/USD naar 0.9600. Dat betekent dat 1 widget u nu EUR 105 kost. Uw marge is nu slechts nog 15%. U kunt nu twee dingen doen. Heronderhandelen over de inkoopprijs met de leverancier of de verkoopprijs verhogen.

EUR/USD in 2020
EUR/USD in 2021

Exchange rates can sometimes be out of sync for months or years and fail to return to a level that is beneficial to your business. If your company does not have the luxury of a long breath, it is difficult to wait for this. A currency risk policy prevents this problem.

Waarom een beleid rond valutarisico?

Het is voor uw bedrijf van groot belang om een beleid te hebben met betrekking tot valutarisico. Dit leidt tot een stabiele bedrijfsvoering. Wanneer dit niet gebeurt wordt het bedrijfsresultaat in euro’s afhankelijk van toekomstige, onvoorspelbare wisselkoersen.

Stel dat uw bedrijf over 2 maanden een factuur moet betalen van $100.000. Wilt u nu weten hoeveel euro’s dit zijn of wacht u liever op de wisselkoers over 2 maanden? Dit is een keuze tussen zekerheid en onzekerheid. Als uw bedrijf een beleid heeft rond het afdekken van valutarisico wordt het budgetteren en de verkoopprijs bepalen eenvoudiger. Als u voor uw bedrijf dat valutarisico afdekt weet u altijd welke in- en uitgaven er zijn voor vreemde valuta uitgedrukt in euro’s. U komt dan achteraf niet voor verrassingen te staan.

Hoe werkt afdekken van valutarisico?

Als u een stabiele bedrijfsvoering wilt bent u gebaat bij een stabiele marge op uw producten of projecten. De wisselkoers vastleggen voor een bepaalde periode en voor een bepaald bedrag helpt hierbij. Hierbij zijn er twee smaken, namelijk een fixed en een flexibele termijncontract.

Fixed termijncontracten

Het afdekken van valutarisico kan eenvoudig met termijntransacties. Bij een termijntransactie legt u voor het wisselen van twee valuta’s op dit moment de wisselkoers vast voor een datum in de toekomst. Deze koers wordt ook wel de termijnkoers genoemd.

Als u de termijntransactie afsluit weet u nu precies hoeveel u
betaalt in euro’s voor de aankoop van vreemde valuta op de
agreed date in the future. Or how much you receive in euros after selling foreign currency. How the exchange rate develops in the intervening period is now irrelevant. The exchange rate is fixed for that date and for a certain amount.

Flexibele termijncontracten

Ontvangt of betaalt u onregelmatig en verschillende bedragen in vreemde valuta? Dan is een flexibele termijntransactie
ideaal.

Met een flexibele termijntransactie legt u eveneens de termijnkoers vast voor een bepaalde periode en een bepaald bedrag. Uw bedrijf krijgt bij flexibele termijntransacties tevens de mogelijkheid om tussentijdse drawdowns te doen. Dit is het wisselen van een deel van het totale bedrag tegen de vastgelegde termijnkoers op een eerder tijdstip. Dit kunt u doen tot het bedrag op is.

Voorbeeld flexibele termijntransactie: 

Uw bedrijf koopt voor een een periode van 6 maanden een bedrag van USD 500.000,-. Dit tegen een koers van 1.1500.  Na 1 maand wilt u USD 75.000 betalen aan uw leverancier. U geeft opdracht voor een drawdown en wisselt euro’s om tegen de afgesproken termijnkoers van 1.1500 voor Amerikaanse dollars. Daarna betaalt u uw leverancier USD 75.000,-. Met nog 5 maanden te gaan is het saldo op deze flexibele termijntransactie nu USD 425.000. Ongeacht wat de wisselkoers doet op de valutamarkt, u wisselt telkens tegen 1.1500. 

Valutarisico afdekken leidt tot zekerheid

“Valutarisico NIET afdekken is en blijft altijd speculeren”

Nobody has a crystal ball and can predict the exchange rate for a certain date and time. Therefore, the policy on currency risk must be aimed at preventing conscious or unconscious speculation. Hedging currency risk provides certainty and safeguards your company's margin against changes in exchange rates.

Voor uw bedrijf is het van cruciaal belang om een beleid te hebben met betrekking tot valutarisico. Wanneer dit beleid er niet is wordt uw bedrijfsresultaat in euro’s afhankelijk van toekomstige, onvoorspelbare wisselkoersen. U kunt dit voorkomen met een correct beleid gericht op het afdekken van valutarisico.

Veel grote bedrijven hebben een beleid rond valutarisico dat leidt tot een stabiele bedrijfsvoering. Deze bedrijven komen niet in het nieuws met tegenvallende jaarcijfers die toe te wijden zijn aan wisselkoersen. Elke valuta-exposure wordt namelijk direct afgedekt. Is het voor u ook tijd voor een beleid rond uw valutarisico?

ValutaPartners helps companies

ValutaPartners helpt bedrijven ook met het analyseren en kwantificeren van valutarisico’s. Een gedegen beleid van valutamanagement helpt bij budgetteren en verkoopprijs bepalen en leidt tot een bedrijfs- resultaat dat onafhankelijk is van schommelingen op de valutamarkt.

De ervaring van mede-oprichter Michiel Souren aan bank- en klantzijde in de City van Londen leverde een schat aan kennis en ervaring op. Hij kreeg inzicht hoe banken verdienen aan hun klanten. Maar ook hoe dit te voorkomen is. Daarnaast leerde hij hoe grote multinationals omgaan met valutarisico. Deze ervaring wil hij delen met het Nederlandse bedrijfsleven. Wat onnodig ingewikkeld is, wil hij eenvoudig en toegankelijk maken. En wat onnodig duur is, wil hij weer betaalbaar maken. Deze uitgangspunten leidden tot ValutaPartners.

Co-founder Michiel Souren

Wie zijn wij?
ValutaPartners is uw online valuta-partner. Wij zetten de mogelijkheden van digitale technologie in om u direct in contact te brengen met de valutamarkt. Onze moderne technologie en efficiënte bedrijfsvoering leidt tot een lage overhead. Dit kostenvoordeel rekenen wij graag door aan onze klanten

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.