De euro, dollar en pond in Q4 2023

De afgelopen periode is getuige geweest van een reeks significante gebeurtenissen die van invloed zijn op de waarde en de verwachtingen van deze belangrijke valuta’s. Terwijl sommige regio’s tekenen van economische verzwakking vertonen en een mogelijke recessie vrezen, proberen anderen een zachte economische landing te realiseren. In deze blogpost duiken we dieper in de verwachtingen voor 2023 met betrekking tot de euro, dollar en het Britse pond, en onderzoeken we de voorspellingen van experts over hun toekomstige traject.

De EU

Economische verwachtingen eurozone

Volgens analisten zal de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar de rente niet verder verhogen. De economie van de eurozone is te veel verzwakt en het risico op een recessie is groot.

De hoge energieprijzen raken Europa harder dan de Verenigde Staten. De olieprijs blijft naar verwachting nog een tijdje hoog of stijgt zelfs verder. Dit duwt de economieën van Europa mogelijk in een recessie, vooral als de groei al dicht bij 0% ligt.

Sterke stijging olieprijs in afgelopen 3 maanden

Verwachting EUR/USD

De Federal Reserve zal naar verwachting de rente nog een of twee keer met 0,25 procentpunt verhogen. De Amerikaanse economie groeit namelijk nog steeds redelijk en de arbeidsmarkt is krap.

Omdat de ECB naar verwachting de rente niet verder zal verhogen, terwijl de Fed dat waarschijnlijk nog wel een paar keer doet, verwachten experts dat de euro nog iets verder in waarde zal dalen ten opzichte van de dollar. Waarschijnlijk tot onder de 1,0500 voor de EUR/USD koers.

Op de lange termijn kan een recessie in de VS in zicht komen. In dat geval zullen de Amerikaanse rentes naar verwachting harder gaan dalen dan de Europese rentes. Dan zal de euro weer in waarde kunnen stijgen ten opzichte van de dollar. Experts voorspellen dat de EUR/USD koers dan kan stijgen naar ongeveer 1,2000.

Van 1,1200 richting 1,0500 nadat ECB afgegeven heeft niet verder de rente te verhogen.

De VS

Amerikaanse rentes

De Federal Reserve zal naar verwachting nog één of twee renteverhogingen van 0,25 procentpunt doorvoeren. Daarna zullen de rentes volgens experts beginnen te dalen met ongeveer 2,5 procentpunt vanwege een recessie.

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties stijgt waarschijnlijk nog wat verder naar iets boven de 4,5%. Daarna volgt naar verwachting een daling naar ongeveer 3,25%.

Economische verwachtingen VS

De Amerikaanse economie groeit volgens experts nog steeds in een redelijk tempo. De arbeidsmarkt blijft te krap, met risico’s op een loon-prijsspiraal.

Een zachte landing voor de Amerikaanse economie is het doel, met een groei net boven 0%. Maar stijgende olieprijzen kunnen de VS alsnog in een recessie duwen.

Het risico op een recessie neemt toe. Als de recessie een feit is, verwachten analisten dat de Fed de rente weer zal gaan verlagen.

Het VK

Economische verwachtingen Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn zwakkere economische cijfers verschenen dan verwacht. De inflatie en werkgelegenheid nemen iets sneller af. Dit komt waarschijnlijk door een afzwakkende economie.

De Bank of England lijkt niet van plan de rente verder te verhogen. De centrale bank wil nu eerst afwachten, om te voorkomen dat het beleid te veel wordt verkrapt.

Een zachte landing is het doel, met een groei net iets boven 0%. Het lijkt erop dat het VK deze richting op gaat.

Verwachting EUR/GBP en GBP/USD

Het Britse pond is in waarde gedaald door de bijgestelde verwachtingen voor renteverhogingen. Toch verwachten sommige experts nog minstens één verdere verhoging van 0,25 procentpunt in het VK. In de eurozone wordt zo’n verhoging niet verwacht.

Daarom denken experts dat EUR/GBP niet ver boven 0,8700 uit zal komen. Per saldo zal de koers de komende maanden richting 0,8300 zakken. Als ook het VK in een recessie komt en de BoE genoodzaakt wordt om de rente te verlagen, sneller dan de ECB, kan EUR/GBP weer gaan stijgen richting 0,9000.

Voor GBP/USD wordt een fluctuerende koers rond 1,24 verwacht, binnen een bandbreedte van ongeveer 1,21 tot 1,28.

EUR/GBP rond 0,8700 nu. Een daling richting 0,8300 nog steeds verwacht volgens enkele analisten.

Conclusion

De verwachtingen zijn dat de euro nog iets verder in waarde zal dalen ten opzichte van de dollar, tot onder de 1,0500. Daarna kan een stijging worden verwacht richting 1,2000. Het Britse pond blijft naar verwachting schommelen tussen 1,21 en 1,28 ten opzichte van de dollar en 0,8300 en 0,9000 tegen de euro. Omdat sommige analisten nog 1 renteverhoging verwachten wordt het moeilijk voor EUR/GBP om op korte termijn boven de 0,8700 te blijven. De Amerikaanse en Europese economie vertonen tekenen van verzwakking. Een zachte landing lijkt het doel, maar een recessie kan niet worden uitgesloten.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.