Verwarrende signalen op de financiële markten

De financiële markten vertonen momenteel een reeks tegenstrijdige signalen, wat het moeilijk maakt om de toekomstige koers van aandelen, obligaties en andere activa nauwkeurig te voorspellen. Enerzijds wijst de omgekeerde rentecurve – een scenario waarbij de rente op korte termijn hoger is dan de rente op lange termijn, wat vaak een voorteken van een recessie is – op mogelijke economische uitdagingen in het Westen. Anderzijds blijven de aandelenmarkten veerkrachtig met aanhoudend hoge waarderingen. Dit complexe landschap roept vragen op over de marktverwachtingen van beleggers.

EUR/USD verwachtingen valutapartners valutarisico afdekken wisselkoers

Verklarende hypothesen

Er zijn verschillende hypothesen om dit fenomeen te verklaren. Ten eerste, aandelenbeleggers zouden optimistischer kunnen zijn over de toekomst dan obligatiebeleggers. Hoewel dit in het verleden is gebeurd, hadden de obligatiebeleggers meestal gelijk. Ten tweede is het mogelijk dat beleggers anticiperen op hogere rentetarieven die een recessie kunnen veroorzaken, maar geloven dat de centrale banken zullen ingrijpen om de economie te stabiliseren.

Inflatie en lonen

Een derde hypothese is naar voren gebracht door sommige economen. Zij zijn van mening dat inflatie en loonstijgingen al aan het afnemen zijn, waardoor het inflatiedoel van 2% binnen bereik komt zonder een recessie te veroorzaken. Als dit het geval is, zou dit verklaren waarom de aandelenkoersen hoog blijven, dankzij het positieve economische klimaat, en waarom de langetermijnrentes laag blijven, in lijn met de verwachte lage groei en inflatie.

Uitdagingen van de huidige economische modellen

Echter, deze positieve visie wordt enigszins ondermijnd door recente gebeurtenissen. De kerninflatie blijft hoog en daalt maar langzaam, wat suggereert dat centrale banken mogelijk de rente moeten verhogen om de inflatie te beteugelen. Deze maatregel zou de aandelenkoersen kunnen drukken.

Het is cruciaal om te begrijpen dat volgens de huidige economische modellen de inflatie waarschijnlijk alleen kan worden verminderd door een aanzienlijke recessie. De wereld lijkt te verschuiven van een deflatoir naar een inflatoir klimaat, wat betekent dat de inflatie alleen kan worden teruggedrongen naar 2% met een aanzienlijke recessie.

Macro-economische factoren en overheidstekorten

Daarnaast zijn er ook macro-economische factoren die de inflatie aanjagen. Deze omvatten de rem op globalisering, stijgende overheidsuitgaven en een krappe arbeidsmarkt. Deze factoren kunnen de inflatie hoog houden, zelfs als een recessie wordt vermeden.

Daarbij komt nog de zorg over de hoge overheidstekorten, die naar verwachting zullen aanhouden en mogelijk zullen oplopen. Dit kan leiden tot hogere inflatie, hogere rentes en leningsproblemen voor bedrijven en individuen. Het is waarschijnlijk dat beleidsmakers de inflatie zullen accepteren om de schuldenlast te verlichten.

Voorspellingen voor financiële markten

Wat betreft de financiële markten, verwachten sommige experts dat de S&P 500-index niet veel verder zal stijgen dan 4500 en mogelijk zal dalen naar 3300 of zelfs 3000 voordat een nieuwe rally begint. De EUR/USD-wisselkoers wordt naar verwachting niet veel hoger dan 1,1100 en kan dalen naar 1,0500 of zelfs 1,0200 voordat er een heropleving plaatsvindt. Ten slotte wordt verwacht dat de goudprijs zal dalen naar ongeveer $1890 of zelfs $1810 voordat er een aanzienlijke stijging plaatsvindt. Bitcoin staat op het punt uit te breken naar boven. Bitcoin halving volgend jaar en een spot ETF van BlackRock zal deze markt aanzienlijk doen opleven komende 2 jaar.

EUR/USD valutapartners wisselkoers us dollar euro verwachting valutarisico afdekken

Conclusion

De financiële markten vertonen momenteel verwarrende signalen, met tegengestelde voorspellingen voor aandelen, obligaties en EUR/USD. Diverse hypothesen zijn naar voren gebracht om dit fenomeen te verklaren, waaronder optimisme onder aandelenbeleggers, anticipatie op ingrijpen door centrale banken en afnemende inflatie en lonen. Echter, macro-economische factoren en hoge overheidstekorten zorgen voor aanhoudende onzekerheid.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.