Alles over vreemde valuta

Als je als bedrijf internationaal zaken doet, krijg je onvermijdelijk te maken met vreemde valuta. Het is belangrijk om te begrijpen hoe je hiermee omgaat en welke risico’s hieraan verbonden zijn. In deze blogpost bespreken we alles wat je moet weten over vreemde valuta en hoe je ermee omgaat.

Wat is vreemde valuta?

Vreemde valuta is simpelweg geld dat afkomstig is uit een ander land dan het land waarin je zaken doet. Dit kan bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, de Britse pond of de Japanse yen zijn. Als je als bedrijf internationaal zaken doet, krijg je vaak te maken met betalingen in vreemde valuta.

Waarom is het belangrijk om te begrijpen hoe vreemde valuta werkt?

Als je als bedrijf internationaal zaken doet, kan het werken met vreemde valuta risico’s met zich meebrengen. Zo kan de wisselkoers van een valuta sterk fluctueren, waardoor je meer of minder geld ontvangt dan verwacht. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe vreemde valuta werkt en hoe je deze risico’s kunt beperken.

Hoe ga je om met vreemde valuta?

Er zijn verschillende manieren om met vreemde valuta om te gaan. Hieronder bespreken we de belangrijkste:

1. Vreemde valuta rekening

Een vreemde valuta rekening is een bankrekening waarop je geld in een andere valuta kunt ontvangen en bewaren. Dit kan handig zijn als je regelmatig betalingen in een bepaalde valuta ontvangt of als je geld wilt bewaren in een andere valuta dan de euro.

2. Valuta omwisselen

Als je betalingen in vreemde valuta ontvangt, kun je ervoor kiezen om deze valuta om te wisselen naar euro’s. Dit kan bijvoorbeeld via een bank of een wisselkantoor. Het is belangrijk om de wisselkoers goed in de gaten te houden, zodat je niet te veel betaalt.

3. Valutarisico afdekken

Als je regelmatig betalingen in vreemde valuta ontvangt, kun je ervoor kiezen om het valutarisico af te dekken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een valutatermijncontract of een valutaoptie. Hiermee kun je de wisselkoers vastzetten, zodat je zeker weet hoeveel euro’s je ontvangt.

Welke risico’s zijn er verbonden aan vreemde valuta?

Als je werkt met vreemde valuta, zijn er verschillende risico’s verbonden. Hieronder bespreken we de belangrijkste:

1. Koersrisico

Het koersrisico is het risico dat de wisselkoers van een valuta sterk fluctueert, waardoor je meer of minder geld ontvangt dan verwacht. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor je bedrijf.

2. Valutarisico

Het valutarisico is het risico dat de waarde van een valuta verandert, waardoor je minder geld ontvangt dan verwacht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de economie van het land waaruit de valuta afkomstig is, verslechtert.

3. Betalingsrisico

Het betalingsrisico is het risico dat je niet betaald wordt voor de goederen of diensten die je levert. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de tegenpartij failliet gaat of als er politieke onrust ontstaat in het land waaruit de betaling afkomstig is.

Hoe kan ValutaPartners je helpen?

ValutaPartners is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het afdekken van valutarisico’s en het optimaliseren van internationale betalingen. Ze bieden verschillende diensten aan, waaronder het afsluiten van valutatermijncontracten en het gebruik van een online platform voor internationale betalingen.

Als je als bedrijf internationaal zaken doet, kan ValutaPartners je helpen om de risico’s van vreemde valuta te beperken en je internationale betalingen te optimaliseren. Neem gerust contact met hen op voor meer informatie.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.