Amerikaanse en Europese Economie – EUR/USD & EUR/GBP

Inleiding

In dit artikel bespreken we de staat van zowel de Amerikaanse als de Europese economie en welke invloed deze hebben op EUR/USD. Daarnaast analyseren we ook de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk en de vooruitzichten voor de EUR/GBP. Deze analyse biedt inzicht in waarom de koers van EUR/USD de komende maanden mogelijk zal dalen en wat dit betekent voor de wereldeconomie, evenals de factoren die de EUR/GBP koers beïnvloeden.

De Amerikaanse Economie

Vanaf medio 2023 heeft de Amerikaanse economie een sterke groei doorgemaakt. Dit werd mede gedreven door een herstelde aanbodzijde na de coronacrisis en stimuleringsmaatregelen van de overheid. Hoewel de inflatie nog niet volledig is teruggebracht naar de doelstelling van 2%, is er een significante daling waargenomen. De inflatoire druk blijft echter bestaan door deglobalisering en een afname van de groei van potentiële arbeidskrachten​​.

Analisten verwachten dat de economische groei in de VS in 2024 zal afnemen naar ongeveer 1,8%, wat onder de huidige potential growth ligt van circa 2,3%. Dit is noodzakelijk om de inflatie verder te laten dalen. De hogere rentes beginnen hun effect te hebben, wat leidt tot een afnemende groei en een iets ruimere arbeidsmarkt​​.

De Europese Economie

In tegenstelling tot de VS heeft Europa een gematigd herstel laten zien. De Europese economie is nog steeds relatief zwak en de inflatie blijft hardnekkig hoog. De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting sneller geneigd zijn om de rente te verlagen om economische groei te stimuleren. Dit komt omdat de economische groei in Europa rond de 0,75% ligt, wat aanzienlijk lager is dan in de VS​​.

De groei van de Europese economie wordt beperkt door structurele problemen zoals een minder dynamische arbeidsmarkt en lagere productiviteitstoename. Daarnaast hebben geopolitieke spanningen en een zwakke vraag van buiten de EU een negatief effect op de economische vooruitzichten​​.

De economie van het Verenigd Koninkrijk

De cijfers over de Britse economie wijzen op aanhoudend hoge loonstijgingen en inflatie. De economische groei trekt aan en in aanloop naar de verkiezingen zal de overheid de economie waarschijnlijk fiscaal stimuleren. Analisten verwachten dat de Bank of England (BoE) voorlopig de rente niet significant kan verlagen, ondanks signalen dat dit al in juni zou kunnen beginnen. Dit komt doordat de arbeidsmarkt krap blijft en loonstijgingen hoog blijven, wat inflatie onder opwaartse druk zet​​.

Vooruitzichten voor EUR/USD

De wisselkoers van EUR/USD wordt vooral beïnvloed door de relatieve economische prestaties en monetaire beleid van de VS en de EU. Momenteel zien analisten de EUR/USD op korte termijn niet ver boven 1,1000 uitstijgen en verwachten zij dat de koers in de komende maanden kan dalen naar een range van 1,0000 – 1,0500. Dit komt doordat de rente in de VS minder snel zal dalen dan aanvankelijk gedacht, terwijl de ECB waarschijnlijk sneller zal verlagen gezien de zwakkere Europese economie​​.

Een afzwakking van de Amerikaanse economie en inflatie kan echter leiden tot een stijging van EUR/USD naar een range van 1,1500 – 1,2000. Hierdoor zullen de renteverschillen tussen de VS en Europa kleiner kunnen worden door snellere renteverlagingen in de VS dan in Europa​​.

Vooruitzichten voor EUR/GBP

Het pond blijft een zwakke munt vanwege de grote tekorten op de overheidsfinanciën en de lopende rekening van het VK. Analisten verwachten dat de BoE de Britse rente voorlopig minder zal verlagen dan de ECB, wat enige steun kan bieden aan het pond. Echter, dit is al deels ingeprijsd in de markt. EUR/GBP zal naar verwachting de komende maanden tot kwartalen onder 0,8500 dalen, maar deze daling zal waarschijnlijk beperkt blijven tot circa 0,83500. Op langere termijn, gezien de lage economische groei in het VK, wordt verwacht dat inflatie en rentes sneller zullen dalen, wat kan leiden tot een stijging van EUR/GBP naar 0,9000 of hoger​​.

Conclusie

De Amerikaanse en Europese economieën bevinden zich in verschillende fasen van herstel, wat een directe impact heeft op de EUR/USD wisselkoers. Terwijl de Amerikaanse economie een sterkere groei laat zien, blijft Europa achter met een zwakkere economische prestatie. De verwachting is dat de EUR/USD wisselkoers voorlopig onder druk blijft en mogelijk verder zal dalen, tenzij er significante veranderingen plaatsvinden in de monetaire beleidsplannen van beide regio’s.

Voor het Verenigd Koninkrijk blijft de economische situatie uitdagend met aanhoudend hoge inflatie en loonstijgingen. Hoewel het pond enige steun kan vinden door minder agressieve renteverlagingen van de BoE vergeleken met de ECB, zal op lange termijn de EUR/GBP wisselkoers waarschijnlijk stijgen vanwege structurele economische zwaktes in het VK.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.