Waar gaat de EUR/USD en EUR/GBP koers naartoe?

De EUR/USD koers heeft de laatste tijd een opwaartse trend laten zien en EUR/GBP blijft hangen rond 0,8850. Maar wat kunnen we voor beide in de nabije toekomst verwachten? 

Renteverwachtingen

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de markten al geruime tijd rekening houden met een renteverhoging van 0,75 procentpunt door de Europese Centrale Bank en een renteverhoging van 0,25 procentpunt door de Federal Reserve (waarschijnlijk deze week). Analisten verwachten dat de Fed in het derde kwartaal van dit jaar alweer begint met renteverlaging, terwijl de Europese rente dan nog op weg naar de top is. Men gaat er niet van uit dat de ECB daarna snel zal beginnen met verlagen.

Op basis van deze verwachtingen is het begrijpelijk dat EUR/USD al geruime tijd in een opwaartse trend zit. Sommige experts achten echter nu de kans groot dat de koers in het weerstandsgebied van 1,1000 – 1,1200 blijft steken en eerst nog een keer richting 1,0500 terugvalt, voordat een stijging naar 1,2000 – 1,2500 begint.

Economie VS

Dit komt doordat de werkgelegenheid en salarisinkomsten in de VS zich dusdanig goed ontwikkelen, dat een recessie nog niet aanstaande lijkt. Eerder lijkt de groei nu naar circa 0% terug te vallen. Bij circa 0% groei zien analisten de loonstijgingen en inflatie voor de Fed te langzaam dalen om spoedig de rente te verlagen. Daarom denken sommige analisten dat EUR/USD binnenkort naar circa 1,0500 terug zal vallen. Dalende asset prijzen uit teleurstelling over de renteontwikkeling zouden daarbij de dollar ook kunnen helpen.

Later dit jaar wordt verwacht dat de Amerikaanse economie alsnog in een recessie terechtkomt als gevolg van de rentestijgingen tot nu toe, problemen bij de banken, het opraken van opgepotte spaargelden en mogelijk ook daling van de asset prijzen. De rentes en de dollar kunnen dan alsnog flink dalen.

Tot slot moet ook meegewogen worden dat in de VS waarschijnlijk een flinke strijd gevoerd zal worden rondom het schuldenplafond van de overheid. Dit is waarschijnlijk in eerste instantie positief voor de dollar – de Amerikaanse munt blijft ook dan een safe haven currency – maar daarna juist negatief.

Kortom, op basis van de fundamentele analyse wordt verwacht dat de EUR/USD koers eerst nog zal terugvallen naar circa 1,0500 voordat een stijging naar 1,2000 – 1,2500 begint. Echter, er zijn verschillende factoren die deze verwachting kunnen beïnvloeden, dus het blijft belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

EUR/GBP

De EUR/GBP koers heeft de laatste tijd zijwaarts bewogen rond de 0,8850. Sommige analisten denken nu dat de financiële markten waarschijnlijk te weinig renteverhogingen door de Bank of England verdisconteren. Dit komt voornamelijk doordat de economische cijfers in het VK niet scherp terugvallen, de arbeidsmarkt zeer krap blijft en de loonstijgingen veel te hoog blijven. Ook daalt de veel te hoge inflatie maar zeer langzaam.

Hoewel er problemen in de bankenwereld zijn, raken deze de banken in het VK zeker ook, maar hetzelfde geldt voor de banken in de EMU-landen. Als de problemen in de bankenwereld zich verder uitbreiden, zodat minder krediet wordt verleend, zal dit in het VK en de Eurolanden rentestijging beperken.

Op basis van deze factoren is het begrijpelijk dat EUR/GBP al geruime tijd zijwaarts beweegt. Volgens analisten is toch de kans groot dat de koers in de toekomst verder zal dalen. Zodra EUR/GBP onder de 0,8725 daalt, zien experts de koers verder afglijden naar 0,8400 – 0,8500.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden.