Wat zijn “correspondent-banking fees” en “landing fees”?

inner3_top1

Een internationale overboeking in een vreemde valuta kan extra kosten met zich meebrengen zonder dat u hier invloed op heeft. Uw eigen huisbank, een intermediaire bank en de begunstigde bank kunnen allemaal kosten in rekening brengen voor het verwerken van dezelfde overboeking.

De “sending fees” zijn de kosten die de huisbank in rekening brengt voor het overmaken van vreemde valuta. Soms is er een mogelijkheid om een keuze te maken hoe de kosten van de overboeking verdeeld worden. Men kan dan kiezen uit: OUR (alle kosten voor rekening verzender), SHA (kosten worden gedeeld tussen zender en begunstigde) en BEN (begunstigde betaald alle kosten).

Vaak is dit niet mogelijk en wordt de betaling standaard uitgevoerd met een gedeelde kosten instructie. Met een SHA betaling heeft u geen invloed meer op welk bedrag aankomt op de rekening van uw begunstigde. Dit vanwege de “Correspondent banking fees” en “Landing fees”.

“Correspondent banking fees” zijn de kosten voor een overboeking in een vreemde valuta waarbij gebruikt gemaakt moet worden van een intermediaire bank (correspondent bank). Deze kosten variëren tussen $10-$30 en worden ingehouden op het overgemaakte bedrag. Vooraf is niet duidelijk voor u of een intermediaire bank een bedrag inhoudt en zo ja hoeveel.

“Landing fees” zijn de kosten die een begunstigde bank rekent voor het verwerken van ontvangen betalingen. Dit kan in de vorm van een provisie zijn. Maar soms ook door een deel van het ontvangen bedrag in te houden. Hoeveel er ingehouden wordt hangt af van de begunstigde bank. Dit ligt rond de $10.

ValutaPartners rekent geen transactiekosten en er worden geen bedragen ingehouden op het geld dat wij verzenden of ontvangen via onze segregated accounts. Wij hebben echter geen invloed op de bovengenoemde kosten die door uw huisbank, de intermediaire bank en de begunstigde bank in rekening worden gebracht.