Hoe kan ik zelf een termijnkoers van een termijncontract berekenen?

Een valutatermijnkoers is een functie van de rente in het vreemde valutagebied en de rente die behaald kan worden door op de thuismarkt te beleggen of te sparen. Hierbij moet gekeken worden naar de rente die verkregen kan worden voor de periode van het termijncontract.

De termijnkoers komt tot stand door te veronderstellen dat u nu een spottransactie kunt doen en over beide valuta bedragen rente te berekenen. De gekochte valuta wordt voor de termijncontractperiode rentedragend uitgezet. De verkochte valuta wordt voor diezelfde periode geleend op de geldmarkt. Door vervolgens beide bedragen die u overhoudt aan het eind van de periode inclusief rente op elkaar te delen, verkrijgt u de termijnkoers.

Termijncontracten, ook wel forwards genoemd, worden verhandeld op de valutamarkt. De termijnkoersen komen hier tot stand en worden mede bepaald door de spotkoers, de rente op de geldmarkt en vraag en aanbod.

Men kan zelf proberen een theoretische termijnkoers te berekenen als men inzicht heeft in een actuele spotkoers en de rente niveaus met de volgende formule:

som2  

Met ons valuta-platform krijgt u altijd direct inzicht in de actuele termijnkoers. Meer weten over termijntransacties en het afdekken van valutarisico? Bel ons op +31(0)20 2246111 of stuur een email naar info@valutapartners.nl