Wat is een margin call?

Voor alle termijntransacties dient een borgstelling aangehouden te worden. Deze borgstelling is 5% van het transactiebedrag. Wij moeten dit van onze klanten vragen om ons in te dekken tegen eventuele negatieve koersontwikkeling in het geval een klant niet kan voldoen aan zijn verplichtingen.

Indien de termijnkoers zich 5% negatief ontwikkelt moeten wij een extra borgstelling vragen van onze klanten. Dit om voldoende dekking te houden. Dit wordt ook wel margin call genoemd. Ook deze extra borgstelling dient overgeboekt te worden naar de segregated account. Al deze aanbetalingen worden pas op het eind verrekend op de valutadatum. Wij boeken geen borgstelling terug in het geval van een positieve koersontwikkeling.

Indien u een margin call negeert en geen extra borgstelling overboekt zullen wij genoodzaakt zijn om de termijntransactie te sluiten. Het verlies op deze transactie wordt dan verrekend met de gestorte borg.

Meer vragen over het afdekken van valutarisico? Bel ons op +31(0)20 2246111 of stuur een email naar info@valutapartners.nl