Wat is een Shareholder Statement?

Wij zijn verplicht te achterhalen wie de Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende, is van uw organisatie. Dit om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit. Met andere woorden, welke natuurlijke personen zijn de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon?

Indien een BV meerdere aandeelhouders heeft wordt op het uittreksel van de KvK geen aandeelhouders meer vernoemd. Wij hebben dan een verklaring nodig van de BV, Holding of STAK wie de aandeelhouders zijn met een belang van meer dan 25%. Wij maken hierbij gebruik van een Shareholder Statement. Deze dient ondertekend te worden door een directeur van de desbetreffende BV, Holding of STAK.

Screen Shot 2017-11-22 at 20.01.32

Meer vragen over het aanvragen van een account? Bel ons op +31(0)20 2246111 of stuur een email naar info@valutapartners.nl