Kan ik een termijntransactie eerder of later voldoen?

Onze termijntransacties kennen een bepaalde mate van flexibiliteit rond de valutadatum. Dit houdt in dat u de valutadatum enkele dagen kan veranderen als dit nodig is. U kunt dan een aantal dagen eerder of later betalen zonder dat de termijnkoers verandert. Dit is in de service inbegrepen en kost niets.

Wilt u de valutadatum van uw termijntransactie voor een langere periode verplaatsen (swappen)? Dan bestaat de mogelijkheid dat wij naast de valutadatum ook de termijnkoers moeten aanpassen. Bespreek dit met uw ValutaSpecialist.

Meer vragen over het afdekken van valutarisico’s of termijntransacties? Bel ons op +31(0)20 2246111 of stuur een email naar info@valutapartners.nl