Wat is de borgstelling voor termijntransacties?

Voor onze en uw veiligheid vragen we een borgstelling voor elke termijntransactie.

De hoogte van deze betaling is afhankelijk valutadatum:

Termijntransacties tot 1 maand 3% van het transactiebedrag
Termijntransacties 1-12 maanden 5% van het transactiebedrag

Deze deelbetaling wordt na het afsluiten van een termijncontract overgeboekt naar de segregated account. Dit bedrag kan ook in een andere valuta dan de verkochte valuta aangehouden worden.

De borgstelling is een aanbetaling. Op de valutadatum wordt het restbedrag overgemaakt op de segregated account. Als het volledige verkochte bedrag van de transactie op onze rekening staat wordt de begunstigde betaald.

Wij vragen deze borgstelling aan al onze klanten die termijntransacties doen. Wij moeten dit doen om ons in te dekken tegen eventuele negatieve koersontwikkelingen in het geval een klant niet voldoet aan zijn verplichtingen. De borgstelling wordt in zo’n geval gebruikt om een deel van het verlies na het sluiten van de positie te dekken. De rest van het bedrag krijgt de klant teruggeboekt.

Meer weten over termijntransacties en valutarisico afdekken? Bel ons op +31(0)20 2246111 of stuur een email naar info@valutapartners.nl