Inflatie-uitdagingen en het rentebeleid in de VS

De aanhoudende inflatie vormt een voortdurende uitdaging voor de economische stabiliteit in de Verenigde Staten, en recente uitspraken van de Federal Reserve (Fed) suggereren dat we mogelijk langer zullen moeten wachten op een renteverlaging dan eerder werd aangenomen. Dit artikel duikt dieper in de materie, gesteund door recente verklaringen van belangrijke Fed-functionarissen.

Aanhoudende Inflatie als Beleidsbelemmering

Jerome H. Powell, de voorzitter van de Fed, samen met de vicevoorzitter Philip N. Jefferson, hebben beiden hun zorgen geuit over de aanhoudende inflatie en de invloed hiervan op het toekomstige monetaire beleid. Tijdens recente toespraken benadrukten zij dat de inflatie nog steeds een significant probleem vormt dat niet onderschat mag worden. De onzekerheid rondom banengroei versterkt deze zorgen alleen maar.

Powell heeft expliciet aangegeven dat het herstel van vertrouwen in de economie langer kan duren dan aanvankelijk verwacht, wat betekent dat een verlaging van de rentetarieven mogelijk op zich laat wachten. Jefferson voegde daaraan toe dat, indien de inflatie hoog blijft, de geplande renteverlagingen wellicht nog verder uitgesteld moeten worden, alhoewel hij geen concrete tijdlijn heeft gegeven.

Veranderende Verwachtingen onder Beleggers

Deze voorzichtige houding van de Fed heeft geleid tot een verschuiving in de verwachtingen van beleggers. Waar men eerst uitging van een mogelijke renteverlaging in de lente, is de algemene consensus nu dat dit niet eerder zal zijn dan september. Deze aanpassing in de verwachtingen toont de invloed van de Fed’s beleid op de financiële markten.

Economische Indicatoren Blijven Sterk

Ondanks de hoge inflatie zijn andere economische indicatoren zoals banengroei en consumentenbestedingen sterk gebleven. Dit biedt een zilveren randje en enige hoop dat de economie robuust genoeg is om deze inflatoire druk te weerstaan. Beleidsmakers blijven echter gefocust op het terugbrengen van de inflatie naar het streefcijfer van 2 procent, alvorens significante beleidswijzigingen door te voeren.

Gevolgen voor EUR/USD

De situatie rond de Amerikaanse inflatie en rentebeleid blijft complex en onzeker. Terwijl de Fed de situatie nauwlettend in de gaten houdt, blijven beleggers en economische analisten gespannen wachten op tekenen die kunnen wijzen op een mogelijke verandering in beleid. Voor EUR/USD betekent dit volgens analisten dat er nog ruimte is richting de 1,0000 – 1,0500 range komende weken. Vooral als verwacht wordt dat de ECB wel 3x dit jaar de rente gaat verlagen, tegen maar 1x door de FED. Zodra de Amerikaanse economie begint met afzwakken, wat zichtbaar zal zijn in de banencijfers en een verlaging van de inflatie, pas dan kan de FED echt beginnen met het verlagen van de rente. Daarna kan EUR/USD, volgens analisten, dan met een opmars beginnen richting 1,2000 – 1,2500 range.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.