De Federal Reserve houdt rente gelijk, maar signaleert mogelijk nog een verhoging

In deze blogpost duiken we in de recente beslissing van de Federal Reserve (Fed) om de rentetarieven stabiel te houden. We bespreken wat dit betekent voor zowel het monetaire beleid als de economische vooruitzichten. De Fed heeft bevestigd dat de rente gehandhaafd blijft tussen 5,25% en 5,50%. Tegelijkertijd benadrukt de bank dat de economische groei stevig is, ondanks een toename van de inflatie. Hierdoor ontstaat een zogenoemde ‘hawkish pauze’, wat aangeeft dat potentiële renteverhogingen nog niet van tafel zijn.

Beleidsinzichten en voorspellingen

In hun verklaring heeft de Fed het mogelijke traject voor renteaanpassingen toegelicht. Ze gaven daarbij aan hoeveel “extra beleidsverstrakking mogelijk passend zou zijn”. Dit suggereert dat er ruimte is voor meerdere interpretaties en dat de mogelijkheid voor toekomstige renteverhogingen nog steeds bestaat, afhankelijk van hoe de economie zich ontwikkelt.

Opmerkelijk is de “Dot Plot”, waarin 12 leden van het Open Market Committee van de Fed aangeven te verwachten dat er dit jaar nog een renteverhoging van 25 basispunten zal komen. Dit toont aan dat er binnen de Fed uiteenlopende meningen zijn over het toekomstige rentebeleid.

Economische verwachtingen

De Fed is positiever geworden over de economische groei. Voor dit jaar wordt een groei van 2,1% verwacht, wat aanzienlijk hoger is dan hun eerdere voorspelling van 1% in juni. Volgend jaar verwachten ze een groei van 1,5%, ook dit is een opwaartse bijstelling ten opzichte van hun voorspelling van 1,1% eerder dit jaar. Daarnaast is de verwachting dat de werkloosheid dit jaar daalt naar 3,8%, wat lager is dan de 4,1% die ze in juni voorzagen.

Inflatie en rente

Inflatie blijft hoog op de agenda van de Fed. Ondanks dat de algemene inflatie naar verwachting 3,3% zal zijn, voornamelijk door zorgen over energieprijzen, is de kern-pce inflatieverwachting bijgesteld naar 3,7% voor volgend jaar en 2,6% voor het jaar daarop. Dit wijst erop dat de Fed minder bezorgd is over inflatie op de lange termijn.

US dollar sterkt aan na de vergadering

Na de recente signalering dat de Fed wellicht nog een renteverhoging overweegt, steeg de US dollar met 1% ten opzichte van de euro. De EUR/USD ging van 1.0735 terug naar 1.0620. De markt heeft de verwachtingen over wanneer de Fed op de lange termijn de rente zou kunnen verlagen bijgesteld. Nu wordt er gespeculeerd dat dit misschien zelfs na het tweede kwartaal van 2024 zou kunnen gebeuren.

Conclusie

De recente beslissingen en vooruitzichten van de Federal Reserve geven nieuwe inzichten in het monetaire beleid en de economische toekomst. Terwijl de deur open blijft voor mogelijke renteverhogingen, is de Fed over het algemeen positiever over de economische groei. Echter, met blijvende uitdagingen rondom inflatie, blijft het beleid van de centrale bank een cruciaal onderwerp voor zowel analisten als marktvolgers.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.