Fundamentele Analyse van de Britse Economie

De Britse economie heeft zich veerkrachtiger getoond dan verwacht, ondanks de voorspelde economische uitdagingen. Dit heeft geleid tot een verschuiving in marktverwachtingen, met name met betrekking tot het Britse pond (GBP).

Vroegere Voorspellingen

Aanvankelijk ging de Bank of England (BoE) ervan uit dat de inflatie langzaam zou dalen, maar dat de Britse economie spoedig in een recessie zou terechtkomen. Dit was te wijten aan een strakker monetair beleid, hogere inflatie door loonstijgingen – dus koopkrachtverlies – en de gevolgen van de Brexit.

Huidige Stand van Zaken

Er zijn echter twee belangrijke redenen waarom de economie zich beter houdt dan verwacht: de enorme steunmaatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen en nog steeds nawerken, evenals de zeer krappe arbeidsmarkt die loonstijgingen en vertrouwen bij de consument hoog houdt.

Gevolgen voor het Britse pond

Inflatie en Rente

Als gevolg hiervan hebben markten er nu veel minder vertrouwen in dat de Britse inflatie snel zal dalen. Dit betekent dat er nu meer rekening wordt gehouden met het feit dat de BoE de rente nog verder zal verhogen en dat het langer zal duren voordat de rente weer verlaagd kan worden.

Impact op EUR/GBP

De renteverschillen tussen het VK en de EMU-landen staan onder opwaartse druk. In deze omstandigheden zien experts EUR/GBP langzaam afglijden richting 0,8400. Echter, juist omdat de Britse rentes nu hoog gehouden moeten worden, wordt verwacht dat de Britse economie later alsnog in een recessie terechtkomt. Analisten voorspellen dat de EUR/GBP dan zal beginnen aan een stijging boven 0,9000.

EUR/GBP week 20 van 2023 valutapartners britse economie wisselkoers valutarisico afdekken met valutapartners

De komende tijd zal blijken hoe deze verwachtingen zich ontwikkelen en hoe de Britse economie zich staande houdt te midden van deze uitdagingen. De situatie blijft dynamisch, wat zorgt voor een interessant speelveld voor zowel investeerders als economische waarnemers.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.