Fundamentele analyse voor EUR/USD – week 20

Analisten en experts geven aan dat er in de nabije toekomst aanzienlijke renteverlagingen te verwachten zijn, met name in de Verenigde Staten en vanaf begin 2024 ook in de eurolanden. Deze verwachtingen wijzen erop dat de inflatie naar verwachting in een neerwaartse trend zal blijven.

Invloed op aandelenkoersen en verwachtingen van een “soft landing”

Tegelijkertijd zijn de aandelenkoersen gestegen, deels als gevolg van de lagere renteverwachtingen, maar ook omdat er wordt aangenomen dat een recessie kan worden vermeden. Met andere woorden, men verwacht een “soft landing”. De groei zal voorlopig naar verwachting rond de 0% blijven hangen, wat zal leiden tot dalende loonstijgingen en inflatie.

Onderschatting van de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt

Er bestaat echter een zorg dat de gevolgen van de krap blijvende arbeidsmarkt worden onderschat. Dit kan leiden tot aanzienlijk hogere loonstijgingen, waarbij de inflatie alleen onder controle kan worden gebracht door middel van een recessie.

Verwachte renteverhoging door de ECB en afwijkende rentekoers van de Fed

Daarom verwachten analisten dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verder zal verhogen, wat grotendeels al in de markten is verdisconteerd. Daarentegen zien zij dat de Federal Reserve (Fed) de rente langer op het huidige niveau zal handhaven dan momenteel wordt aangenomen. Dit laatste is nog niet volledig in de markt verrekend.

Verwachte steun voor de Amerikaanse dollar vanwege renteontwikkeling

Vanuit de verwachte renteontwikkeling wordt de komende tijd steun voor de Amerikaanse dollar verwacht. Dit wordt versterkt door het idee dat alle stimuleringsmaatregelen die tijdens de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn genomen, de Amerikaanse economie nog een tijdlang op een hoog niveau zullen houden, meer dan in Europa.

Mogelijke tegenwind voor de Amerikaanse economie

Er bestaat echter de mogelijkheid dat de Amerikaanse economie aanzienlijke tegenwind zal ondervinden als gevolg van het gevecht rond de verhoging van het schuldenplafond. Dit kan leiden tot een tijdelijke daling van de aandelenkoersen en een stijging van de credit spreads. Hoewel dit voornamelijk een Amerikaans probleem is, wordt het vaak als positief voor de dollar geïnterpreteerd vanwege de risicomijdende sfeer die het met zich meebrengt.

Verwachte beweging van EUR/USD

Al met al wordt verwacht dat de EUR/USD-koers in eerste instantie verder zal dalen richting 1,0500, mogelijk zelfs lager. Echter, zodra de Amerikaanse economie uiteindelijk toch in een recessie terechtkomt, wordt een stijging naar 1,2000 – 1,2500 verwacht. In dat geval wordt voorspeld dat de Amerikaanse rente sterker zal dalen dan die in Europa.

Het vooruitzicht van een lagere Amerikaanse rente in combinatie met mogelijke recessie-effecten leidt tot de verwachting dat de EUR/USD-koers zal stijgen. Deze voorspelling is gebaseerd op de veronderstelling dat de economische groei in de Verenigde Staten vertraagt, terwijl Europa relatief minder wordt beïnvloed.

Conclusie

Uit de fundamentele analyse blijkt dat er verschillende factoren van invloed zijn op de EUR/USD-koers. De verwachting van renteverlagingen, inflatieontwikkelingen en de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt spelen hierbij een rol. Terwijl de markten al grotendeels rekening houden met renteverhogingen door de ECB, wordt verwacht dat de rentekoers van de Fed langer op het huidige niveau blijft dan momenteel wordt aangenomen.

Deze analyse suggereert dat de Amerikaanse dollar steun kan krijgen vanwege de renteontwikkelingen en de verwachte groei van de Amerikaanse economie. Echter, het gevecht rond de verhoging van het schuldenplafond kan tijdelijke tegenwind veroorzaken voor de Amerikaanse economie, maar dit wordt grotendeels beschouwd als positief voor de dollar.

Op basis van deze factoren wordt voorspeld dat de EUR/USD-koers in eerste instantie verder zal dalen, maar zodra de Amerikaanse economie in een recessie belandt, wordt een stijging van de koers verwacht. Het is belangrijk om rekening te houden met mogelijke onzekerheden en veranderende marktomstandigheden die invloed kunnen hebben op deze voorspellingen.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.