Bankencrisis dreigt: politieke en economische gevolgen voor de wereld

De afgelopen dagen zijn de financiële markten heen en weer geschoten vanwege de omvallende Amerikaanse banken en wankele Europese banken. Dit heeft geleid tot een emotionele rollercoaster op de aandelen-, obligatie-, olie-, goud-, bitcoin en EUR/USD-markten. Het is nog niet bekend hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen, maar het is duidelijk dat een bankencrisis significante politieke en economische repercussies zal hebben die op hun beurt een substantiële weerslag op de markten kunnen hebben. In deze blogpost bespreken we de politieke en economische gevolgen van een dreigende bankencrisis voor de wereld.

Nadeel democraten, China

De politieke gevolgen van de instabiliteit in de financiële sector kunnen aanzienlijk zijn. In de Verenigde Staten zouden de Democraten waarschijnlijk het meeste nadeel ondervinden, aangezien zij momenteel de leiding hebben en worstelen met inflatie. Bovendien worden technologiebedrijven en -investeerders vaak geassocieerd met de Democratische partij. De recente gebeurtenissen zouden de opkomst van populistische bewegingen kunnen bevorderen, zoals de Tea Party en Occupy Wall Street.

Een grootschalige bankencrisis kan leiden tot tragere economische groei, die ook China zal raken. Leider Xi Jinping kan mogelijk zijn toevlucht zoeken tot verdere autoritaire maatregelen in reactie op de economische tegenslagen. De huidige onrust kan ook de westerse steun voor Oekraïne ondermijnen, wat gevolgen kan hebben voor geopolitieke spanningen.

Europa

Bij een uitdijende bankencrisis zullen de zwakheden van de Eurozone meer naar de oppervlakte komen en de spanningen tussen Noord- en Zuid-Europa zullen waarschijnlijk weer oplaaien. Hernieuwde discussies over de houdbaarheid van de euro en de monetaire unie kunnen weer extra druk op de euro gaan uitoefenen.

Gevolgen van een bankencrisis

Bij een grotere en meer wijdverspreide bankencrisis kunnen de risicopremies op bedrijfsobligaties aanzienlijk stijgen, wat de financieringskosten voor bedrijven verhoogt en hun investerings- en groeivooruitzichten beïnvloedt. Dit zal vooral gevolgen hebben voor bedrijven met een lagere kredietwaardigheid en kan leiden tot een toename van wanbetalingen en faillissementen. Dit kan op zijn beurt de economische groei verder vertragen en een negatieve spiraal van financiële instabiliteit en economische neergang veroorzaken.

De politieke gevolgen van een grootschalige bankencrisis kunnen ook leiden tot een veranderend politiek landschap, met een toename van populistische bewegingen en anti-establishment sentimenten. Dit kan het politieke landschap in zowel de VS als Europa verder polariseren en de samenwerking op internationaal niveau bemoeilijken. Hierdoor kunnen internationale conflicten en geopolitieke spanningen toenemen, wat een extra last kan vormen voor de wereldeconomie en de financiële markten. 

Een grootschalige bankencrisis kan ook leiden tot strengere regelgeving en hogere kapitaaleisen voor banken. Hoewel dit op de lange termijn kan bijdragen aan de stabiliteit van het financiële systeem, kan het op korte termijn de kredietverlening beperken en economisch herstel bemoeilijken. Bovendien kan de onzekerheid over de regelgevingsomgeving voor financiële instellingen hen ontmoedigen om risicovolle investeringen te doen, wat de economische groei kan belemmeren.

Tot slot kan een bankencrisis leiden tot een verlies van vertrouwen in het financiële systeem, wat kan resulteren in een afname van de consumptie en investeringen. Als consumenten en bedrijven hun geld van banken beginnen terug te trekken uit angst voor verdere instabiliteit, kan dit leiden tot een liquiditeitscrisis en een verdere verslechtering van de economische vooruitzichten.

Om het risico op een grootschalige bankencrisis te beperken, is het belangrijk dat beleidsmakers waakzaam blijven en proactief optreden om potentiële problemen aan te pakken. Dit kan onder meer het verstrekken van liquiditeitssteun aan banken in moeilijkheden, het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem door middel van effectieve regelgeving en toezicht, en het stimuleren van economische groei door middel van passend monetair en begrotingsbeleid omvatten.

Traditionele veilige havens

De gevolgen voor de economie en markten kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de crisis. Traditionele veilige havens zoals goud, zilver, bitcoin en staatsobligaties zullen waarschijnlijk profiteren. Als de onrust aanhoudt en zich verder uitbreidt naar Europa, kan dit leiden tot neerwaartse druk op de EUR/USD mede omdat de US dollar vaak in trek is in risk-off situaties.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden.