Account openen bij ValutaPartners

Bij ValutaPartners zetten we ons in voor transparantie en beveiliging. Om aan regelgevende verplichtingen te voldoen en het risico op frauduleuze activiteiten te verminderen, voert onze partner Currencycloud een Know Your Customer (KYC) controle uit op alle nieuwe klanten. 

 

 

Hieronder vindt u alle informatie en documenten die nodig zijn voor zowel bedrijven als particulieren om een account te openen bij ValutaPartners.

Voor bedrijven

We hebben de volgende informatie nodig om uw bedrijf te identificeren en te verifiëren:

Wij hebben nodig:
– Geregistreerde naam

– Handelsnaam (indien van toepassing)
– Bedrijfsnummer

– Geregistreerd adres
– Handelsadres (indien van toepassing) 
Normaliter volstaat een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Wat?
We moeten een helder inzicht krijgen in het doel waarvoor het account bij ons zal worden gebruikt. Of het nu gaat om bedrijfsactiviteiten, factuur-/leveranciersbetalingen, repatriëring van inkomsten uit het buitenland, enzovoort – de klant moet deze doeleinden bevestigen.

Waarom?
Het begrijpen van het doel van een account stelt ons in staat om beter te begrijpen hoe uw bedrijf functioneert en waarom specifieke betalingen worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat onze producten en diensten nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.

Hoe?
Op ons online aanvraagformulier is er een specifiek veld dat de klant vraagt naar de redenen achter toekomstige transacties. Helaas laten klanten dit gedeelte vaak te vaag, wat betekent dat we tijdens het onboarding-proces om extra verduidelijking moeten vragen.

Het is handig om zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Dit stelt ons in staat om volledig te begrijpen hoe en waarvoor het account zal worden gebruikt. Een vaak gehoord antwoord is “het omzetten van valuta om naar het buitenland te sturen” – dit is echter niet voldoende gedetailleerd. Het exacte gebruik van het account vereist meer specificatie.

Wat?
Het is nodig dat we de activiteiten van uw bedrijf en de producten of diensten die u aanbiedt begrijpen.

Waarom?
Dit stelt ons in staat volledig te begrijpen wat uw bedrijfsactiviteiten zijn en het soort klanten u bedient. Er zijn bepaalde industrieën die buiten ons risicotolerantie vallen die we moeten identificeren (zie sectie Verboden Industrieën). Als u een website heeft, kan deze informatie duidelijk zijn, maar zo niet, dan hebben we aanvullende documenten nodig.

Hoe?
Geaccepteerde Bronnen:

  • De website van de entiteit
  • Facturen om zakelijke relaties te bevestigen
  • Productlijst
  • Marketingmateriaal

Document Standaarden:

Voor documentair bewijs, zorg ervoor dat de naam van uw bedrijf duidelijk wordt vermeld, en de producten en/of diensten duidelijk worden getoond.

Wat?
We zijn verplicht de identiteit van al onze klanten te verifiëren. Voor bedrijfsklanten houdt dit in dat we ten minste twee directeuren moeten verifiëren.

Waarom?
Dit is om ervoor te zorgen dat we erop kunnen vertrouwen dat we de identiteit van de individuen kennen met wie we een zakelijke relatie aangaan, en om te bevestigen dat zij zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Het is ook een wettelijke verplichting om te voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de wet tegen het witwassen van geld. Ook moeten wij individuen screenen tegen internationale lijsten van politiek prominente personen (PEP) en sancties.

Hoe?
Als we een individu niet elektronisch kunnen verifiëren (dit zijn individuen die buiten het VK zijn gevestigd), hebben we één geldig bewijs van identiteit voor minstens 2 directeuren nodig.

Hieronder vindt u welke documenten wij wél en niet accepteren:

Documenten die we accepterenDocumenten die we niet accepteren
PaspoortVisa
Rijbewijs (voor- en achterkant)Verblijfskaarten
Nationale ID-kaart (voor- en achterkant)Studentenkaart
Elektronische ID-Verificatie (EID)Handgeschreven paspoorten
Geboorteaktes 
Werk/ Bedrijfs ID-kaarten 

Documentstandaarden:

Deel met ons alleen volledige, geldige documenten waarop alle vereiste informatie duidelijk zichtbaar is, zonder glans of watermerk. We accepteren alleen kleurenfoto’s van het origineel.
De naam en geboortedatum die op deze documenten worden vermeld, moeten hetzelfde zijn als op het aanvraagformulier.
ID-documenten moeten binnen de geldigheidsdatum op het document vallen

Wat?
Het is essentieel om er zeker van te zijn dat klanten beschikbare fondsen hebben, of in ieder geval toekomstige fondsen op hun plaats hebben, die hen in staat zullen stellen hun account te financieren.

Waarom?
Bedrijfsfinanciën zijn nodig om aan te tonen dat het bedrijf functioneert zoals verwacht, in plaats van als een “dekmantel bedrijf” dat wordt gebruikt voor het witwassen van geld. Dit helpt bij het beheersen van het waargenomen anti-witwas  risico dat aan het account is verbonden. Het doel is niet per se om te controleren of ze voldoende liquiditeit hebben om hun handelstransacties af te ronden.

Hoe?
Geaccepteerde Documenten: jaarrekening (winst & verliesrekening en balans), bedrijfsbankafschrift.

Documentstandaarden:

Voor documenten die niet zijn ingediend bij een erkende overheidsinstantie, moeten ondersteunende documenten specifiek zijn voor de klant en ondertekend zijn door een bedrijfsdirecteur. Gedateerd binnen de laatste 3 maanden, waarbij duidelijk de transactieactiviteit van de klant wordt getoond.

Wat?

Herkomst van geld‘ verwijst naar de bron van het geld dat betrokken is bij de zakelijke relatie of transactie. Het duidt op de activiteit die het geld heeft gegenereerd, zoals de verkoop van bedrijfsgoederen of salarisbetalingen.

Als bedrijf zijn we verplicht om informatie te verzamelen om de herkomst van geld en vermogen van onze klanten te begrijpen en, waar nodig, te bevestigen of te verifiëren.

Waarom?
Het helpt ons te begrijpen waar het geld van de klant vandaan komt en zorgt ervoor dat het vermogen of het geld van de klant niet afkomstig zijn van de opbrengsten van criminele activiteiten.

Hoe?

Wij accepteren de volgende documenten: 

BedrijvenVoorbeelden
Bewijs van externe InvesteringJuridisch contractueel akkoord
Bewijs van nieuwe zakendeals/ klantenOvereenkomst tussen de partijen
Bewijs van zakelijke inkomstenBankafschrift (als bedrijfsfinanciën niet beschikbaar zijn)
Bewijs van aandeelhoudersfondsenIn gevallen waar de eigenaren startkapitaal voorzien

Documentstandaarden: Lever alstublieft volledige, ondertekende documenten die duidelijk de naam van u of uw bedrijf  en bijbehorende bedragen vermelden. Het document moet specifiek zijn en betrekking hebben op de bron van de fondsen die voor dit account worden gebruikt.

Wat?
We hebben de verplichting om de ‘uiteindelijke belanghebbenden’ en ‘controllers’ van uw bedrijf volledig te identificeren. In gevallen waar er tussenliggende entiteiten zijn die zich binnen de eigendomsstructuur van een andere bedrijfsentiteit bevinden, zijn we ook verplicht om die individuen te identificeren, tot een bepaald percentage. Het eigendomspercentage dat we verifiëren is tot 10%.

Waarom?
Dit is een wettelijke vereiste – als er tussenliggende entiteiten zijn, betekent dit dat we moeten traceren naar de top van de bedrijfsboom totdat we het individu of de individuen kunnen identificeren die achter het bedrijf staan en profiteren van of controle hebben over het geld die via ons zullen worden verwerkt.

Hoe?
Documenten/bronnen die we accepteren: aandeelhoudersregister,  aandeelhouder structuurdiagram op een bedrijfsdocument.

Let op – waar bepaalde relaties een hoger risico vormen, bijvoorbeeld Politiek Blootgestelde Personen of bepaalde rechtsgebieden, kunnen er aanvullende controles, documenten of vragen vereist zijn. De bovenstaande lijst is bedoeld als leidraad en is niet uitputtend.

Voor particulieren

Ga hier naar de website van onze compliance partner Currencycloud voor: 

https://support.currencycloud.com/hc/en-gb/articles/4403443718802-What-documents-are-needed-to-onboard-an-individual-

We hebben de volgende informatie nodig om u te identificeren en te verifiëren:

Wat?
We moeten een helder inzicht krijgen in het doel waarvoor het account bij ons zal worden gebruikt. Of het nu gaat om repatriëring van inkomsten uit het buitenland, koop of verkoop van vastgoed of andere investeringen – de klant moet deze doeleinden bevestigen.

Waarom?
Het begrijpen van het doel van een account stelt ons in staat om beter te begrijpen hoe wat u doet en waarom specifieke betalingen worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat onze producten en diensten nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.

Hoe?
Op ons online aanvraagformulier is er een specifiek veld dat de klant vraagt naar de redenen achter toekomstige transacties. Helaas laten klanten dit gedeelte vaak te vaag, wat betekent dat we tijdens het onboarding-proces om extra verduidelijking moeten vragen.

Het is handig om zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Dit stelt ons in staat om volledig te begrijpen hoe en waarvoor het account zal worden gebruikt. Een vaak gehoord antwoord is “het omzetten van valuta om naar het buitenland te sturen” – dit is echter niet voldoende gedetailleerd. Het exacte gebruik van het account vereist meer specificatie.

Wat? We zijn verplicht de identiteit van al onze klanten te verifiëren. Waarom? Dit is om ervoor te zorgen dat we erop kunnen vertrouwen dat we de identiteit van de individuen kennen met wie we een zakelijke relatie aangaan, en om te bevestigen dat zij zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Het is ook een wettelijke verplichting om te voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de wet tegen het witwassen van geld. Ook moeten wij individuen screenen tegen internationale lijsten van politiek prominente personen (PEP) en sancties. Hoe? Als we een individu niet elektronisch kunnen verifiëren (dit zijn individuen die buiten het VK zijn gevestigd), hebben we één geldig bewijs van identiteit nodig èn één geldig bewijs van woonadres.   Hieronder vindt u welke documenten wij wél en niet accepteren:  
Bewijs van Identiteit (POI)
Documenten die we accepteren Documenten die we niet accepteren
Paspoort Visa
Rijbewijs Verblijfskaarten
Nationale ID-kaart Studentenkaart
Elektronische ID-Verificatie (EID) Handgeschreven paspoorten
Geboorteaktes
Werk/ Bedrijfs ID-kaarten
Bewijs van Adres (POA)
Documenten die we accepteren Documenten die we niet accepteren
Nutsbedrijf Factuur Mobiele Telefoonrekeningen
Bankafschrift Verzekeringsbrieven
Creditcardafschrift Postbusadressen
Gemeentebelastingbrief Zakelijk bankafschrift
Hypotheekverklaring Niet-gouvernementele pensioenbrieven
Verblijfskaarten Facturen
Elektronische ID-Verificatie (EID) Bankbrieven zonder verwijzing naar een account
Rijbewijs Ziekenhuis-/ doktersbrieven
Lidmaatschapsbrieven
Huwelijksakte
Documentstandaarden: Deel met ons alleen volledige, geldige persoonsidentificatie documenten waarop alle vereiste informatie duidelijk zichtbaar is, zonder glans of watermerk. We accepteren alleen kleurenfoto’s van het origineel. De naam en geboortedatum die op deze documenten worden vermeld, moeten hetzelfde zijn als op het aanvraagformulier. ID-documenten moeten binnen de geldigheidsdatum op het document vallen. Voor bewijs van woonadres worden volledige, geldige documenten waarop alle vereiste informatie duidelijk zichtbaar is geaccepteerd. We accepteren gescande kopieën, foto’s van het origineel of online versies van documenten (bijv. bankafschriften/ nutsbedrijf facturen); geen scans van scans of screenshots.

Wat?
Herkomst van geld” verwijst naar de oorsprong van de geldmiddelen die betrokken zijn bij de zakelijke relatie of transactie. Het verwijst naar de activiteit die de geldmiddelen heeft gegenereerd, bijvoorbeeld verkoop van vastgoed of salarisbetalingen.

Herkomst van vermogen” voor particuliere klanten is verschillend van “Herkomst van geld” en beschrijft de activiteiten die het totale vermogen van een individu hebben gegenereerd.

We hebben de verplichting om informatie te verzamelen om de herkomst van geld en vermogen van onze klanten te begrijpen en, indien nodig, te verifiëren of bevestigen.

Waarom?
Dit is om ons te helpen begrijpen waar het geld van de klant vandaan komt en dat de klant zijn vermogen of de geldmiddelen niet heeft verdiend of op een andere manier heeft verworven uit de opbrengsten van criminele activiteiten.

Hoe?
Geaccepteerde documenten:

ParticulierenVoorbeelden
Bewijs van salaris/werkinkomenLoonstrookjes
Bewijs van de verkoop van investeringen/eigendommenVerkoopcontract
Bewijs van erfenisVerklaring van erfrecht/ Kopie van testament
Bewijs van pensioenPensioenoverzicht of bankafschrift
Bewijs van een ontvangen gift
Bewijs van investeringsinkomenVermogens- en inkomensverklaringen


Documentstandaarden:

Geef alstublieft volledige ondertekende documenten die duidelijk de klant en de bijbehorende bedragen vermelden. Het document moet specifiek zijn en betrekking hebben op de bron van de fondsen die voor deze rekening worden gebruikt.

Toegestane jurisdicties

ValutaPartners, in samenwerking met Currencycloud, heeft bepaalde beperkingen gesteld aan de landen waarin wij diensten aanbieden, zowel op klantniveau als op het niveau van de betaler.

Noch onze klant, noch de klanten van onze klant (de uiteindelijke betaler) mogen buiten de hieronder genoemde jurisdicties gevestigd zijn. Elke betaling waarbij de betaler buiten de toegestane jurisdictie is gevestigd, zal automatisch worden geweigerd door ons transactiecontrolesysteem tijdens de verwerking.

ValutaPartners en Currencycloud accepteren klanten en geld die gevestigd zijn in de volgende jurisdicties:

ÅlandeilandenAustraliëOostenrijkBelgiëBulgarijeCanadaKaaimaneilanden
ChinaKroatiëCyprusTsjechische RepubliekDenemarkenEstlandFinland
FrankrijkDuitslandGibraltarGriekenlandGuadeloupeGuernseyHong Kong
HongarijeIJslandIndiaIerlandIsle of ManIsraëlItalië
JapanJerseyLetlandLiechtensteinLitouwenLuxemburgMalta
MartiniqueMayotteMonacoNederlandNieuw-ZeelandNoorwegenPolen
PortugalRéunionRoemeniëSaint-Martin (Frans deel)SingaporeSlowakijeSlovenië
Zuid-AfrikaZuid-KoreaSpanjeZwitserlandTaiwanVerenigd KoninkrijkVerenigde Staten van Amerika

Verboden jurisdicties

Er zijn enkele landen waarmee ValutaPartners, in samenwerking met Currencycloud, geen zaken doet (inclusief betalingen).

Hier is een lijst van jurisdicties waarvan ValutaPartners geen fondsen kan accepteren of betalingen naar kan doen:

CubaIran, Islamitische Republiek vanLibië
Korea, Democratische Volksrepubliek vanZuid-SoedanSoedan
Syrië