Renteontwikkelingen in de EU en VS

De huidige economische situatie wordt gekenmerkt door een dalende inflatie, voornamelijk veroorzaakt door het oplossen van verstoringen in de aanbodzijde van de economie na de coronaperiode. Experts suggereren dat dit kan leiden tot een te krap monetair beleid door centrale banken, met name in de Eurozone waar de economie het meest verzwakt lijkt. De verwachting is dat zowel de Amerikaanse als Europese centrale banken volgend jaar de rente zullen verlagen, vooral in de Eurozone waar de nood het hoogst lijkt.

Inflatieontwikkeling en renteverwachtingen

Beleggers hebben de inflatiedaling snel verdisconteerd, waardoor de markten nu een te enthousiaste renteverlaging ingeprijsd hebben. Sommige economen zien de inflatie minder hard dalen of zelfs tijdelijk stijgen door afnemende base effects en het aflopen van tijdelijke prijsverlagingen, vooral in Europa. Dit zou kunnen leiden tot stabilisatie of zelfs een stijging van de langetermijnrentes.

De rol van economische stimulansen

Ondanks de verlichting van monetaire condities door gedaalde langetermijnrentes en gestegen aandelenkoersen, blijven centrale banken voorzichtig met het verlagen van rentes. De inflatie, die niet enkel door aanbodproblemen maar ook door een hogere vraag werd veroorzaakt, en de blijvende stijging van lonen zullen waarschijnlijk leiden tot een toename van de koopkracht en consumptie, wat de economische groei kan ondersteunen.

Externe factoren: Azië’s invloed

De situatie in Azië, vooral in Japan en China, kan ook invloed hebben op de rentes in de VS en Europa. Speculaties over de verstrakking van het monetaire beleid in Japan en de aanhoudende economische uitdagingen in China kunnen indirect de renteontwikkelingen in de Westerse wereld beïnvloeden.

De Verenigde Staten

In de Verenigde Staten wordt geen significante wijziging in het monetaire beleid verwacht. Desondanks kunnen Amerikaanse langetermijnrentes oplopen als reactie op de huidige economische vooruitzichten. Een eventuele renteverlaging door de Fed wordt pas verwacht in het geval van duidelijke tekenen van een economische recessie.

De Europese Monetaire Unie

Hoewel ook hier geen directe renteverlaging wordt verwacht, zou de ECB kunnen besluiten tot een snellere verlaging van de rente als reactie op toenemende recessieangst. Dit zou zich vooral kunnen manifesteren in de rente op Duitse staatsobligaties, die naar verwachting enigszins zullen stijgen, maar op de lange termijn weer zullen dalen.

Conclusie: een complex rentelandschap

Het huidige economische landschap vertoont een complex beeld van renteontwikkelingen in zowel de VS als de EMU. De dalende inflatie, gecombineerd met andere economische factoren, creëert een scenario waarin centrale banken voorzichtig moeten navigeren. De verwachting is dat, ondanks de huidige stabilisatie, de rentes uiteindelijk zullen dalen als reactie op de zwakkere economische groei en toenemende recessieangst.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.