Renteverlagingen op komst? Verwachtingen voor de Fed en ECB in 2024-2025

De financiële markten houden de centrale banken nauwlettend in de gaten. Zowel de Federal Reserve (Fed) in de Verenigde Staten als de Europese Centrale Bank (ECB) staan voor belangrijke beslissingen wat betreft hun rentebeleid. Volgens recente analyses kunnen we in de nabije toekomst renteverlagingen verwachten, maar niet zonder risico’s.

Afwachtend beleid met risico’s

Zowel de Fed als de ECB lijken vooralsnog terughoudend met het verlagen van de rente. Ze willen eerst meer zekerheid dat de inflatie in een duidelijk dalende trend zit. Experts wijzen op goede redenen voor dit afwachtende beleid:

 • Voorkomen van inflatiestijging na renteverlaging
 • Meer duidelijkheid over politieke ontwikkelingen (zoals de Amerikaanse verkiezingen)
 • Tijd om effecten van eerdere maatregelen te beoordelen

Dit afwachtende beleid heeft echter een keerzijde: het risico op een beleidsfout. Als centrale banken te lang wachten met renteverlaging, kan dit de economische groei onnodig afremmen.

Verwachtingen voor renteverlagingen

Ondanks de huidige terughoudendheid, verwachten analisten dat zowel de Fed als de ECB later dit jaar toch zullen overgaan tot renteverlagingen:

 • De Fed zou in september en/of december de rente met 25 basispunten kunnen verlagen.
 • De ECB zou dit jaar nog één keer de rente kunnen verlagen, waarschijnlijk vanaf september.

Voor 2025 worden nog meer renteverlagingen verwacht, met minimaal vier verlagingen per centrale bank. Experts voorspellen dat de ECB de rente uiteindelijk naar 2,5% of lager zal willen brengen.

Economische context

Deze renteverwachtingen zijn gebaseerd op een verwachte afzwakking van de economische groei en inflatie in de komende maanden. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

 • Afnemende overheidssteun
 • Toenemende onzekerheid (bijvoorbeeld rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen)
 • Vertraagde effecten van eerdere renteverhogingen
 • Afnemende boost van verminderde supply side problemen
 • Minder uitgaven van opgepotte spaargelden

In de VS wijzen recente economische cijfers op een verzwakking, ondanks een nog steeds krappe arbeidsmarkt. Zorgen nemen toe over stijgende kredietkaartschulden en toenemende wanbetalingen op consumptieve kredieten.

In Europa wordt de economie geholpen door gedaalde energieprijzen en stijgende reële lonen, maar het groeiherstel blijft beperkt. De productiviteit in de Eurozone stagneerde in het eerste kwartaal, wat in combinatie met hogere loonstijgingen leidt tot stijgende loonkosten. Bovendien blijven de energieprijzen in Europa hoger dan in de VS en Azië, wat een concurrentienadeel oplevert.

Politieke en fiscale ontwikkelingen

Analisten wijzen ook op belangrijke politieke en fiscale ontwikkelingen die de renteverwachtingen beïnvloeden:

 • In de VS kunnen de verkiezingsuitslag en mogelijk fiscaal beleid impact hebben op de inflatie.
 • In Europa is de Europese Commissie een Excessive Deficit Procedure (EDP) gestart tegen vijf eurolanden, wat kan leiden tot strenger fiscaal beleid.
 • De Franse verkiezingen zorgen voor onrust op de financiële markten, wat de groei in Frankrijk kan beïnvloeden. Sommige politieke analisten suggereren echter dat de kans op een ruime overwinning door RN of het linkse blok mogelijk overschat wordt.

In het geval van een crisis rond de Franse overheidsfinanciën, verwachten experts dat de ECB waarschijnlijk het monetaire beleid zal verruimen om de eenheid van de EMU te beschermen.

Conclusie

Hoewel de Fed en ECB momenteel nog afwachtend zijn, lijken renteverlagingen in de nabije toekomst waarschijnlijk. Experts waarschuwen echter voor het risico van een beleidsfout als centrale banken te lang wachten met ingrijpen. Ze verwachten dat centrale banken uiteindelijk snel zullen handelen om een diepe recessie te voorkomen.

Na een initiële daling verwachten analisten dat de langetermijnrentes weer zullen stijgen, mogelijk naar niveaus boven de hoogtepunten van vorig jaar. Dit komt door de verwachting van een ruimer monetair beleid in combinatie met aanhoudende begrotingstekorten en mogelijke inflatiedruk.

Experts suggereren dat de beste manier om overheidsschulden draagbaar te houden, is om de rente onder de inflatie te houden. Dit kan een belangrijke overweging zijn in het toekomstige beleid van centrale banken.

Beleggers en bedrijven doen er goed aan deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen, aangezien ze significante gevolgen kunnen hebben voor de financiële markten en de bredere economie.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.