Renteverschillen drijven valutamarkten – week39

De renteverschillen tussen de belangrijkste centrale banken blijven een cruciale factor op de valutamarkten. Zo is de Amerikaanse dollar nog altijd in trek vanwege de hogere rente in de Verenigde Staten. Analisten verwachten dat de Federal Reserve de rente verder kan verhogen, ondanks dat de inflatie al flink is gedaald. De Amerikaanse economie groeit namelijk nog steeds op een behoorlijk tempo.

ECB keerpunt nabij?

In de eurozone balanceren we daarentegen op de rand van een recessie. De Europese Centrale Bank zal de rente waarschijnlijk niet verder verhogen. Sterker nog, velen vragen zich af wanneer de ECB zal beginnen met het verlagen van de rente. Het renteverschil met de Verenigde Staten blijft hierdoor groot. Dit zet druk op de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Dalende euro ten opzichte van veerkrachtige dollar

Volgens experts kan de euro op korte termijn nog iets verder in waarde dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, voordat een grotere stijging richting 1,2000 dollar per euro of zelfs hoger kan beginnen. Dit laatste wordt verwacht zodra de Amerikaanse economie daadwerkelijk in een recessie belandt. Dan zullen de Amerikaanse rentes harder gaan dalen dan de Europese rentes.

Voorlopig is hier nog geen sprake van. De Amerikaanse economie vertoont weliswaar tekenen van verzwakking, maar nog niet van een recessie. Bovendien blijft de arbeidsmarkt zeer krap. Dit bleek onder meer uit de stakingen in de auto-industrie, waar voor de komende jaren zeer hoge looneisen werden gesteld. Dit duidt erop dat werknemers ervan uitgaan dat ze gemakkelijk ander werk kunnen vinden.

De Federal Reserve zal dan ook waakzaam blijven voor een loon-prijsspiraal. Een of twee extra renteverhogingen worden niet uitgesloten om de inflatie onder controle te houden. Pas bij een daadwerkelijke economische neergang in de VS zal de euro echt in waarde stijgen ten opzichte van de veerkrachtige dollar. Voor die tijd verwachten analisten dat EUR/USD op de korte termijn nog verder kan dalen richting 1,0500 of zelfs lager.


Britse economie koelt sneller af dan verwacht

Het Britse pond kent een soortgelijk verloop ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook hier wordt een zekere stabilisatie verwacht rond 1,2500 dollar per pond. De Britse economie en inflatie koelen namelijk sneller af dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor hoeft de Bank of England de rente minder agressief te verhogen dan eerder verwacht.

Tegelijkertijd blijft de rente in het Verenigd Koninkrijk wel hoger dan in de eurozone. Dit zorgt ervoor dat het Britse pond waarschijnlijk iets in waarde stijgt ten opzichte van de euro. Een koers van 0,8350 euro per pond wordt niet uitgesloten op de korte termijn.

Mocht de Britse economie echter tegen de verwachting in toch verder verslechteren, dan kan het pond juist in waarde dalen ten opzichte van de euro. EUR/GBP kan dan richting de 0,9000 gaan.

Conclusie

Renteverschillen tussen de centrale banken beïnvloeden de valutamarkten, waarbij de Amerikaanse dollar in trek blijft door de hogere rente in de VS. Terwijl de eurozone op de rand van een recessie staat, verwachten experts dat de euro op korte termijn verder kan dalen ten opzichte van de dollar. Het Britse pond toont een soortgelijk patroon ten opzichte van de dollar. Ondanks positieve tekenen voor de euro op de lange termijn, kunnen stijgende olieprijzen en onzekerheid in Oekraïne de valutamarkten beïnvloeden.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.