Verwacht Volatiliteit op de Valutamarkt – wk 12

De valutamarkt, met name het EUR/USD-paar, lijkt in de komende dagen veel volatiliteit te zien te krijgen. Hieronder bespreken we de belangrijkste oorzaken van deze onzekerheid en proberen wij enige richting te geven over deze uitdagende marktomstandigheden.

Belangrijkste Oorzaken van Volatiliteit

FED beleid

Een belangrijke factor die bijdraagt aan de volatiliteit op de valutamarkt is de onzekerheid rond het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de Fed de rente meer verhoogt dan nu verwacht, zal dit waarschijnlijk leiden tot een sterkere Amerikaanse dollar, terwijl een meer gematigde aanpak de euro tijdelijk zou kunnen ondersteunen.

Zorgen over het Wereldwijde Bankensysteem

Bijkomende vragen over de stabiliteit van het wereldwijde bankensysteem dragen ook bij aan de onzekerheid op de valutamarkt, aangezien beleggers proberen te anticiperen op eventuele gevolgen voor de economische groei en handelsstromen.

Belangrijke Niveaus om in de Gaten te Houden

Weerstandsniveau van 1,0800 – als de euro boven dit niveau uitkomt, zou dit een zeer bullish teken zijn. Echter, topvorming is waarschijnlijk op de loer, vooral als de Federal Reserve woensdag een agressieve toon aanslaat.

Steunniveaus: 50-Daags EMA en 1,0600 – de 50-daagse EMA is het eerste steunniveau voor de euro, maar het 1,0600 niveau is van groter belang. Als de euro daaronder zakt, zou dat een negatieve wending kunnen betekenen en kan dit leiden tot bullish druk op de Amerikaanse dollar wereldwijd.

Fed meeting

Woensdag 22 maart 2023 is de FED meeting. De afgelopen weken was er veel speculatie over een renteverhoging van 50 basispunten door de Federal Reserve, maar nu lijkt een verhoging van 25 basispunten waarschijnlijker vanwege de bankencrisis.

Analisten richten zich momenteel op vier belangrijke vragen met betrekking tot de bankencrisis:

  • hoe het de inflatieverwachtingen heeft beïnvloed
  • de mogelijkheid van een Amerikaanse recessie
  • het potentieel van vergroten bankencrisis
  • en hoe deze factoren de aankomende vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) zullen beïnvloeden.

De vergadering is cruciaal omdat de commissie de bankencrisis moet afwegen tegen hun plan om de rente te blijven verhogen en inflatie te bestrijden. Het faillissement van Silicon Valley Bank werd deels veroorzaakt door obligaties die snel in waarde daalden door de stijgende rente. Investeerders verwachten nu dat de Fed de rente minder snel zal laten oplopen om een verdere schade te vermijden. Een kredietcrisis en deflatoire omgeving kunnen wereldwijd de inflatie verlagen, waardoor een Amerikaanse recessie sneller en harder kan worden veroorzaakt dan eerder verwacht.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.