EUR/USD en EUR/GBP – wk11

De economische vooruitzichten van Europa, de Verenigde Staten, en het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen maanden veranderd. Inflatie is nu een risico en centrale banken moeten rekening houden met de groei van de economie. Analisten verwachten dat de rente in Europa en de VS verder zal stijgen en dat dit zal leiden tot een recessie in de komende zes maanden. Het faillissement van Silicon Valley Bank en Signature Bank kan een voorbode zijn voor de mogelijke gevaren van deze rentestijgingen. In dit artikel zullen we de verwachtingen van analisten bespreken over de EUR/USD en EUR/GBP en de economieën van de drie landen.

EUR/USD

Volgens de verwachtingen van analisten zal de EUR/USD eerst dalen naar 1,0000-1,0400, voordat er een stijging richting 1,2000 aanvangt. De rente in de VS en Europa wordt verder verhoogd, waarbij Europa iets minder renteverhoging zal zien dan de VS. De verzwakkende Europese economie zal dit verder versterken. In de VS wordt een iets hogere top bij de rente verwacht dan eerder gedacht. Dit, gecombineerd met het oplopende renteverschil, zal de EUR/USD naar beneden drukken. Zodra een recessie in de VS in zicht komt, zal de EUR/USD beginnen aan een stijging richting 1,2000.

EUR/GBP

Het Verenigd Koninkrijk is echter anders, aangezien de rente er waarschijnlijk zal stijgen vanwege sterkere economische cijfers. Hoewel er een reëel risico is op een loon/prijsspiraal, is de centrale bank van mening dat verdere renteverhogingen op dit moment niet nodig zijn. Het pond heeft te lijden gehad onder Brexit, stakingen, en inflatie, maar dit lijkt nu te veranderen. Het pond zal profiteren van de hogere rente in het VK dan in de EU-landen. De BoE zal waarschijnlijk weinig renteverhogingen doorvoeren, omdat de inflatie nog steeds boven het niveau van de loonstijgingen uitsteekt en de koopkracht afneemt. De analisten verwachten dat de EUR/GBP de komende maanden niet ver boven 0,90 uitstijgt en langzaam afglijdt naar circa 0,8400.

Conclusie

Analisten verwachten dat de EUR/USD eerst zal dalen voordat er een stijging komt richting 1,2000, terwijl de EUR/GBP de komende tijd richting 0,8400 zal afglijden. Een geïsoleerd bankroet van Silicon Valley Bank en Signature Bank heeft vooralsnog weinig impact op de verwachtingen van analisten, maar verdere renteverhogingen kunnen angst voor een bankencrisis doen opleven.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.