Disclaimer

ValutaPartners, haar functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel als gevolg van uw toegang tot of uw onvermogen om toegang te krijgen tot deze website, of van uw vertrouwen in de informatie die op deze website of in bijbehorende literatuur of documentatie wordt gegeven.


De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden.

Hoewel wij er redelijkerwijs voor zorgen dat de informatie op de website accuraat en up-to-date is, kan het voorkomen dat situaties zich voordoen waardoor dit niet mogelijk is. 

 

Casestudies en voorbeelden zijn uitsluitend informatief en zijn niet bedoeld om de toekomstige bewegingen in de wisselkoersen te voorspellen.

 

Als je twijfels hebt of een dienst van ons voor jou geschikt is, dan raden we je aan om eerst onafhankelijk financieel advies in te winnen.

 

Telefoongesprekken worden opgenomen voor training en om redenen van kwaliteitsverzekering.

 

ValutaPartners geeft geen garanties en doet geen toezeggingen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie van bronnen van derden.

 

De informatie en het materiaal op deze site mag niet worden gereproduceerd of verspreid, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ValutaPartners.

 

Informatie in communicatie via email en eventuele verzonden bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie deze is gericht en kunnen informatie bevatten die bevoorrecht, vertrouwelijk of anderszins tegen openbaarmaking beschermd is. Elke beoordeling, verspreiding of gebruik van deze communicatie door iemand anders dan de beoogde ontvanger is ten strengste verboden. Als u niet de beoogde ontvanger bent, stel de afzender dan onmiddellijk op de hoogte en verwijder dit bericht en eventuele bijlagen van uw computer. 

 

Alle informatie in communicatie, zoals per e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is niet bedoeld als juridisch, financieel of ander professioneel advies en er mag niet op worden vertrouwd als zodanig. De afzender aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat een ontvanger lijdt door te vertrouwen op die communicatie, zoals e-mails of de inhoud ervan.