Afdekken valutarisico

Is uw bedrijfsresultaat mede afhankelijk van de ontwikkeling van wisselkoersen?

Wanneer u zaken doet buiten de eurozone is de kans groot dat u met valutarisico te maken krijgt. U loopt valutarisico doordat wisselkoersen voor toekomstige ontvangsten of uitgaven in vreemde valuta continu veranderen. Het is daarom onduidelijk hoeveel euro’s u in de toekomst ontvangt of betaalt.

Slimme strategieën met termijntransacties

Stel dat uw bedrijf een product importeert en hiervoor betaalt in Amerikaanse dollars. Dit product verkoopt u vervolgens voor euro’s. Elke keer als u dit product importeert is de wisselkoers anders. Hierdoor verandert het bedrag dat uw bedrijf betaalt in euro’s ook elke keer. Heeft u vaste prijsafspraken in dollars en vaste verkoopprijzen in euro’s? Dan is uw bruto marge direct afhankelijk van de wisselkoers. Dit kunt u voorkomen!

Het afdekken van dit valutarisico kan eenvoudig met termijntransacties. Bij een termijntransactie legt u voor het wisselen van twee valuta’s de wisselkoers vast voor een datum in de toekomst: de termijnkoers. Indien u het valutarisico afdekt met termijntransacties is uw marge niet langer afhankelijk van ontwikkelingen op de valutamarkt. U speculeert dan niet meer bewust of onbewust of de waarde van een vreemde valuta stijgt of daalt.

Waarom valutarisico afdekken?

Handel in vreemde valuta gebeurt 5 dagen per week, 24 uur per dag. Wisselkoersen komen tot stand door veranderingen in vraag en aanbod. Nieuws, economische data en veranderingen in het beleid van centrale banken hebben invloed op wisselkoersen. Dit is een continu proces en de reden dat wisselkoersen elke seconde veranderen.

 

De valutamarkt kent veel technische en fundamentele analisten. Zij proberen valutakoersen te voorspellen op basis van macro-economische data, verwachtingen ten aanzien van het beleid van centrale banken en grafieken. Echter, niemand heeft een glazenbol. Niemand kan precies voorspellen wat de wisselkoers is op een datum en tijdstip in de toekomst. De wisselkoers op het moment van een conversie is voor uw bedrijf het belangrijkst. Elke andere koers is irrelevant.

Waarom dat zo is? Voorbeeld: uw bedrijf ontvangt over 3 maanden $1.000.000 en u dekt dit risico niet af. U speculeert dan bewust of onbewust dat de Amerikaanse dollar sterker wordt ten opzichte van de euro. In dat geval ontvangt u meer euro’s voor de verkochte Amerikaanse dollars.

Dat is een mogelijkheid. Maar een week voordat uw bedrijf de Amerikaanse dollars ontvangt valt de economische data in de US tegen, doet de FED uitspraken over hun toekomstige rentebeleid én ook de ECB is bereidt haar beleid aan te passen tegen de verwachtingen in van de markt. Het gevolg is een veel zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro én EUR/USD stijgt snel. Ondanks uw initiële correcte verwachting, haalt uw bedrijf hier geen voordeel uit. 

 

De wisselkoers op het moment van conversie is daarom het belangrijkst. De toekomstige wisselkoers is dus een belangrijke variabele die de marge op uw product of project beïnvloedt. Wisselkoersen zijn niet te voorspellen. Door het afdekken van uw valutarisico is uw bedrijfsresultaat niet meer afhankelijk van de ontwikkelingen op de valutamarkt.

 

Risico's voor uw bedrijf

Het gebruik van termijntransacties wordt vaak gezien als speculeren, maar het tegenovergestelde is waar. Vaak bestaat de angst om de verkeerde beslissing te nemen, waardoor u niet profiteert van een gunstige koersontwikkeling in de toekomst. De vraag die u zou moeten stellen is niet of het achteraf een juiste beslissing was om wel of niet af te dekken, maar: welk risico loopt het toekomstige bedrijfsresultaat als u het valutarisico niet afdekt? Wat gebeurt er als u het valutarisico niet afdekt? 

 

 

U neemt misschien aan dat de wisselkoersen volatiel genoeg zijn zodat de waarde van een valuta soms een voordeel en soms een nadeel oplevert. Daardoor zou het afdekken van valutarisico niet nodig zijn, omdat het over een langere periode niet uitmaakt. Dit kán goed uitpakken voor de marge van uw bedrijf wanneer uw valuta zich trendmatig positief ontwikkelt. Maar een valuta kan zich ook trendmatig negatief ontwikkelen. Als u valutarisico niet afdekt leidt dit tot onzekerheid en het kan uiteindelijke grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsresultaat.

Wisselkoersen kunnen soms maanden of jaren uit de pas lopen en niet terugkeren naar een niveau die gunstig is voor uw bedrijf. Als uw bedrijf niet de luxe heeft van een lange adem is het lastig om hierop te wachten. Een beleid rond valutarisico voorkomt dit probleem. 

Waarom een beleid rond valutarisico? Dit leidt tot een stabiele bedrijfsvoering. Wanneer dit niet gebeurt wordt het bedrijfsresultaat in euro’s afhankelijk van toekomstige, onvoorspelbare wisselkoersen.

Fixed termijntransactie

Het afdekken van valutarisico kan eenvoudig met termijntransacties. Bij een termijntransactie legt u voor het wisselen van twee valuta’s op dit moment de wisselkoers vast voor een datum in de toekomst. Deze koers wordt ook wel de termijnkoers genoemd. Als u de termijntransactie afsluit weet u nu precies hoeveel u betaalt in euro’s voor de aankoop van vreemde valuta op de

afgesproken datum in de toekomst. Of hoeveel u in euro’s ontvangt na de verkoop van vreemde valuta. Hoe de wisselkoers zich ontwikkelt in de tussenliggende periode is nu irrelevant. De koers is namelijk vastgelegd voor die datum en voor een bepaald bedrag.

Flexibele termijntransactie

Ontvangt of betaalt u onregelmatig en verschillende bedragen in vreemde valuta? Dan is een flexibele termijntransactie ideaal. Met een flexibele termijntransactie legt u eveneens de termijnkoers vast voor een bepaalde periode en een bepaald bedrag. Uw bedrijf krijgt bij flexibele termijntransacties tevens de mogelijkheid om tussentijdse drawdowns te doen. Dit is het wisselen van een deel van het totale bedrag tegen de vastgelegde termijnkoers op een eerder tijdstip. Dit kunt u doen tot het bedrag op is.

 

Valutarisico NIET afdekken? Dan blijft u altijd speculeren

Niemand heeft een glazen bol en kan de wisselkoers voorspellen voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. Daarom moet het beleid rond valutarisico gericht zijn om te voorkomen dat er bewust of onbewust gespeculeerd wordt. Valutarisico afdekken leidt tot zekerheid en het veiligstellen van de marge van uw bedrijf voor veranderingen van wisselkoersen. 

 

 

Voor uw bedrijf is het van cruciaal belang om een beleid te hebben met betrekking tot valutarisico. Wanneer dit beleid er niet is wordt uw bedrijfsresultaat in euro’s afhankelijk van toekomstige, onvoorspelbare wisselkoersen. U kunt dit voorkomen met een correct beleid gericht op het afdekken van valutarisico. Veel grote bedrijven hebben een beleid rond valutarisico dat leidt tot een stabiele bedrijfsvoering. Deze bedrijven komen niet in het nieuws met tegenvallende jaarcijfers die toe te wijden zijn aan wisselkoersen. Elke valuta-exposure wordt namelijk direct afgedekt. Is het voor u ook tijd voor een beleid rond uw valutarisico?

ValutaPartners helpt bedrijven

ValutaPartners helpt bedrijven ook met het analyseren en kwantificeren van valutarisico’s. Een gedegen beleid van valutamanagement helpt bij budgetteren en prijsstellen en leidt tot een bedrijfsresultaat dat onafhankelijk is van schommelingen op de valutamarkt. 

 

De ervaring van mede-oprichter Michiel Souren aan bank- en klantzijde in de City van Londen leverde een schat aan kennis en ervaring op. Hij kreeg inzicht hoe banken verdienen aan hun klanten. Maar ook hoe dit te voorkomen is. Daarnaast leerde hij hoe grote multinationals omgaan met valutarisico. Deze ervaring wil hij delen met het Nederlandse bedrijfsleven.