Initiële storting & extra stortingen

Bij het aangaan van financiële transacties is het voor ons essentieel om voorbereid te zijn op onvoorziene situaties, inclusief veranderende marktomstandigheden. Wij verlangen daarom voor alle flexibele termijntransacties zekerheid in de vorm van een aanbetaling op het totale verschuldigde bedrag. Dit noemen wij de initiële storting.

Indien in zeldzame gevallen de initiële storting niet meer voldoende is, kunnen wij een aanvullende storting verlangen. Dit noemen wij een margin call. Op deze pagina worden beide begrippen en hun werking nader uitgelegd. 

Initiële storting

Wanneer een klant bij ValutaPartners een flexibele termijntransactie aangaat, wordt er direct na het vastleggen van de wisselkoers een initiële storting vereist. De initiële storting bedraagt 5% van de transactiewaarde. 

Deze storting, ook wel initial deposit genoemd, dient als veiligheidsbuffer mocht de klant de verplichtingen van de termijntransactie niet kunnen nakomen.

Dit kan gebeuren in scenario’s zoals een bedrijfsfaillissement of wanneer onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat de onderliggende transactie van een klant niet doorgaat.

initiële storting flexibele termijntransactie forward deposit 5% valutapartners
Voorbeeld Trade Confirmation koop USD 50.000 en initiële storting

Als zulk een scenario zich voordoet, worden wij genoodzaakt de termijntransactie te sluiten volgens de huidige koers op de valutamarkt. Dit gebeurd altijd met een tegengestelde transactie. Dit kan een verlies veroorzaken, doordat de wisselkoersen van beide transacties hoogstwaarschijnlijk verschillend zijn. Dit eventuele verlies kunnen we dan dekken met een deel van de reeds betaalde initiële storting. Het overblijvende bedrag wordt vervolgens teruggestort. Als het sluiten van de termijntransactie geen verlies oplevert, krijgt de klant het volledige bedrag van de initiële storting terug.

Koers verloop EUR/USD afgelopen 5 jaar

Rekenvoorbeeld van een initiële storting:

Stel je voor dat een klant een betaling van USD 100.000 moet doen in drie maanden. Met een flexibele termijntransactie kan deze klant nu al de wisselkoers van euro naar dollar vastleggen. Laten we zeggen dat deze koers vastgelegd wordt op 1,0950.

 

Wij van ValutaPartners kopen de benodigde dollars tegen een iets gunstigere koers, laten we zeggen 1,1000 euro per dollar. Hierdoor betalen wij in totaal EUR 90.909,09 voor de USD 100.000.

 

Na het vastleggen van de koers, vragen we de klant om een initiële storting te doen, dit is 5% van het totale transactiebedrag in euro’s. De klant moet dus 5% van EUR 91.324,20 (= USD 100.000 / 1,0950 ), wat neerkomt op EUR 4.566,21, overmaken naar zijn account bij ValutaPartners.

 

Nu, stel je voor dat de wisselkoers stijgt naar 1,1200 in de volgende weken. Dit betekent dat een tegengestelde transactie waarbij wij USD 100.000 moeten verkopen op dat moment EUR 89.285,71 zou opleveren. Dit is minder dan wat we in eerste instantie hebben betaald, namelijk EUR 90.909,09. Dit zou een potentieel verlies van EUR 1.623,38 zijn voor ValutaPartners.

 

In dit geval zou de initiële storting van EUR 4.566,21 dit verlies ruimschoots dekken als we de transactie vroegtijdig zouden moeten sluiten. Als de wisselkoers echter verder stijgt, kan het zijn dat het potentiële verlies groter wordt dan het bedrag van de initiële storting.

Margin Call - 2011

Extra storting

Laten we ervan uitgaan dat de wisselkoers verder stijgt, tot 1,1600. Hierdoor neemt de waarde van onze transactie aanzienlijk af: als we nu de termijntransactie zouden moeten sluiten, zouden we met de verkoop van USD 100.000 slechts EUR 86.206,90 ontvangen.

 

We moeten echter niet vergeten dat we oorspronkelijk EUR 90.909,09 hebben betaald voor die USD 100.000. Dat betekent dat we nu een verlies zouden hebben van EUR 4.702,19. Dit verlies is groter dan de initiële storting die de klant heeft gedaan.

 

In dergelijke situaties, waarbij de wisselkoers zo negatief verandert dat de initiële storting niet meer voldoende is om het potentiële verlies te dekken, hebben we extra zekerheid nodig. We vragen dan om een extra storting, ook wel een margin call genoemd, die gelijk is aan 5% van het oorspronkelijke transactiebedrag.

Drawdowns

Bij een flexibele termijntransactie kan een klant ervoor kiezen om vóór de definitieve afwikkelingsdatum deelbetalingen uit te voeren, ook wel “drawdowns” genoemd. Deze deelbetaling wordt gedaan tegen de oorspronkelijk afgesproken wisselkoers en vermindert het uitstaande saldo van de termijntransactie. Hierdoor neemt het bedrag dat nog wordt gedekt door de initiële storting af, en daarmee ook de kans op een margin call – immers, de wisselkoers moet nu nog meer fluctueren voordat de initiële storting ontoereikend wordt.

 

Laten we ter illustratie teruggaan naar onze klant van het eerdere voorbeeld, die inmiddels een deelbetaling (of “drawdown”) van USD 30.000 heeft gedaan. Hierdoor is het uitstaande saldo van de flexibele termijntransactie nu nog maar USD 70.000. Als de wisselkoers nu verder stijgt, tot 1,1600, dan zouden we voor die USD 70.000 slechts EUR 60.344,82 krijgen bij verkoop.

 

Maar, voor deze USD 70.000  zijn wij tegen de wisselkoers van 1,1000 een bedrag van EUR 63.636,36 verschuldigd. Als we nu deze termijntransactie zouden moeten sluiten, zouden we een verlies lijden van EUR 3.291,54. Gelukkig dekt de initiële storting van EUR 4.566,21 dit verlies nog altijd. In deze situatie zouden we dus nog geen extra storting hoeven doen.

Afwikkeling termijntransactie

De initiële storting en eventuele margin call stortingen worden uiteindelijk verrekend met het laatste termijn bedrag.

Laten we ter illustratie teruggaan naar onze klant van het eerdere voorbeeld, die een uitstaande saldo op de flexibele termijntransactie heeft van USD 70.000. Op de afwikkelingsdatum heeft deze klant USD 70.000 / 1.0950 = EUR 63.926,94 nodig. Deze klant had al een initiële storting gedaan van EUR 4.566,21 (en geen margin calls gehad).

Daarom hoeft hij slechts EUR 59.360,73 over te maken naar zijn account bij ValutaPartners. Na ontvangst van deze euro’s kunnen de USD 70.000 overgemaakt worden naar de begunstigde van deze klant.

Heeft u nog vragen?

We begrijpen dat de bovenstaande informatie mogelijk onduidelijkheden kan opleveren. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen. 

Een van onze valuta-experts bij ValutaPartners staat altijd klaar om u te helpen.

U kunt ons bereiken op +31(0)20-2246111 of een e-mail sturen naar info@valutapartners.nl.