Analyse van de Amerikaanse en Europese economie: vooruitzichten voor EUR/USD

De kracht van de Amerikaanse economie en het beleid van de Fed

Analisten hebben een positiever beeld geschetst van de Amerikaanse economische groei dan eerder verwacht, wat leidt tot een sterker vooruitzicht voor de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. De verwachting is dat de EUR/USD-wisselkoers zal dalen naar 1.0500 in het tweede en derde kwartaal, met een stijging naar 1.20 richting het einde van het jaar. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een robuuste Amerikaanse economie en minder renteverlagingen door de Federal Reserve dan aanvankelijk gedacht. Dit zou de dollar verder moeten versterken.

Europese Centrale Bank en de Eurozone

In Europa blijven de verwachtingen ten aanzien van de rentevoet en economische groei voorzichtig. De Duitse 10-jaars Bund yields worden verwacht binnen een bereik van 2.20%-2.50% te blijven tot aan de volgende vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op 11 april. Een significante daling onder de 2% wordt onwaarschijnlijk geacht, tenzij er een aanzienlijke versoepeling in het rentebeleid van de ECB voor de komende twee jaar wordt verwacht. De markten anticiperen momenteel op de eerste renteverlaging door de ECB in juni.

Renteverwachtingen en invloed op EUR/USD

De dynamiek tussen de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank blijft cruciaal voor de bewegingen van de EUR/USD-wisselkoers. Terwijl de Fed mogelijk minder renteverlagingen zal doorvoeren dan eerder voorspeld, wat de dollar sterker maakt, blijft de ECB voorzichtig en kan zij haar rentebeleid versoepelen, wat de euro onder druk kan zetten. Deze tegenovergestelde benaderingen tussen de twee centrale banken zullen waarschijnlijk resulteren in een sterkere dollar tegenover de euro op de korte en middellange termijn.

EUR/USD blijft binnen 1.05-1.12 range met kans op een lagere koers komende maanden.

Conclusion

De huidige analyses en verwachtingen suggereren een toekomst waarin de Amerikaanse dollar sterker wordt ten opzichte van de euro, voornamelijk door een optimistischer beeld van de Amerikaanse economie en een terughoudender beleid van renteverlagingen door de Federal Reserve. In Europa blijft de ECB voorzichtig, met renteverlagingen op de horizon die de euro verder onder druk kunnen zetten. Beleggers en handelaren moeten deze factoren nauwlettend in de gaten houden, aangezien ze de EUR/USD-wisselkoers in de komende maanden zullen beïnvloeden.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.