Dilemma centrale banken en de valutamarkt.

Wat is de invloed van centrale banken op de valutamarkten bij de inflatie- en bankenproblemen. Ontdek de impact op de valutakoersen, met speciale aandacht voor EUR/USD en EUR/GBP.

Man in suit walking through the rain past banks at night. ValutaPartners.

Inflatie of de banken?

Een belangrijke factor die de valutamarkten beïnvloedt, zijn de centrale banken. Momenteel worden zij geconfronteerd met twee problemen: de te hoge inflatie en de problemen bij de banken. Het eerste vereist hogere rentes, terwijl het tweede lagere rentes vereist. De problemen bij de banken leiden echter tot minder kredietverlening en daarmee tot minder economische groei, wat de loonstijgingen en inflatie drukt.

De problemen bij kredietverstrekkers hebben voor de inflatiebestrijding vanaf een bepaald niveau hetzelfde effect als nog hogere rentes. Maar dit is voor centrale banken moeilijk te finetunen. Ze zullen ofwel te lang op het rempedaal hebben getrapt, met als gevolg een banken- en kredietcrisis, of juist niet genoeg hebben gedaan, zodat de inflatie te hoog blijft.

Centrale banken weten dat zij – en de overheid – te weinig reserves hebben om een nieuwe banken- en kredietcrisis op te vangen en dat te veel oplopende inflatie tot chaos op de obligatiemarkt leidt. Dit kan dan ook tot een crisis leiden. Centrale banken proberen het voorkomen door de rente te verhogen om de inflatie te bestrijden en tegelijkertijd het bankensysteem te steunen met andere instrumenten. Maar volgens analisten is dit maar in zeer beperkte mate het geval.

Speculatieve posities

Vanaf 2009 tot 2020 is er beleid gevoerd om de asset prijzen kunstmatig omhoog te stuwen door er veel meer geld bij te creëren dan de reële economie kon absorberen en de rentes naar 0% of zelfs negatief omlaag te drukken. Om nog een redelijk rendement te behalen, werden beleggers en banken gedwongen steeds speculatievere posities in te nemen. Veelal met de kunstmatig in prijs omhoog gestuwde assets als onderpand. Dit kon doorgaan zolang de deflatoire krachten zeer sterk waren, maar nu is precies het tegenovergestelde het geval. De inflatie is gestegen, en de rentes moesten razendsnel verhoogd worden om de inflatie weer terug te dringen. Hiermee is bij het innemen van de speculatieve posities nooit rekening gehouden.

Steeds meer zien we dit tot verliezen leiden, zeker ook bij banken. Aangezien zoveel banken in hetzelfde schuitje zitten, leidt dit in principe al snel tot een vertrouwenscrisis. Centrale banken kunnen daar niet tegenop boksen.

Het is wel zo dat de meeste banken vooralsnog over grote buffers beschikken, waardoor dit proces waarschijnlijk voorlopig langzaam verloopt. Dit neemt echter niet weg dat we de problemen steeds groter zien worden naarmate de economieën verder afzwakken en steeds meer in een recessie terechtkomen. Zodra centrale banken echter zien dat het deze kant op gaat, zullen ze het monetaire beleid weer flink verruimen. Hogere inflatie is dan een minder slecht alternatief dan een bankencrisis.

Wat betekent dit voor EUR/USD en EUR/GBP?

De Fed heeft even de geldkraan open moeten draaien om de problemen bij de banken op te vangen, waardoor de dollar onder neerwaartse druk is gekomen. Analisten verwachten echter dat de problemen bij de banken er de komende tijd in de VS iets ernstiger uit zullen zien dan in Europa. Daarom zien we de ECB langer haar voet op de monetaire rem houden dan de Fed, wat de dollar steeds meer onder neerwaartse druk zal plaatsen ten opzichte van de euro (de renteverschillen krimpen in). De verwachtingen dat EUR/USD eerst zou dalen alvorens te stijgen lijken hierdoor minder te worden. 

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat problemen bij banken als een lopend vuurtje om zich heen kunnen grijpen, waardoor Europese banken ook geraakt kunnen worden. Soms zelfs meer dan die in de VS, bijvoorbeeld als de Deutsche Bank verder in de problemen raakt. Dit kan ertoe leiden dat de EUR/USD-koers plotseling weer kan dalen. De verwachting van analisten voor eerst een daling van EUR/USD voor de  stijging later dit jaar blijft dan intact. 

Daarom denken analisten dat de trend voor EUR/USD eerder van dalend naar stijgend lijkt te zijn gedraaid dan zij hadden verwacht. Dit kan echter snel veranderen, gezien de weerstandszone van 1,1000 – 1,1200 die nog steeds geldt en correcties naar circa 1,0600 die nog mogelijk zijn.

Voor EUR/GBP verwachten analisten dat de koers de komende tijd tussen circa 0,8700 en 0,9000 blijft fluctueren.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden.