Verwachtingen rond renteverlagingen FED & ECB en de impact op EUR/USD

Recentelijk hebben Amerikaanse economische data geleid tot een verschuiving in de verwachtingen rond de eerste renteverlaging door de Federal Reserve (Fed), van maart naar mei of juni. Deze aanpassing heeft niet alleen de visie op het Amerikaanse monetair beleid beïnvloed, maar ook directe gevolgen gehad voor het EUR/USD.

Recente Ontwikkelingen in renteverlagingen

De aanpassing in de timing van de verwachte renteverlaging door de Fed onderstreept het effect van de doorgevoerde renteverhogingen op de economie, met verwachte resultaten als lagere groei, loonstijgingen en inflatie. Deze ontwikkelingen suggereren dat, ondanks de verschuiving in timing, de markt nog steeds anticipeert op aanzienlijke verdere verlagingen in de nabije toekomst.

De rol van productiviteitsgroei en AI

Een significante factor in deze economische dynamiek is de sterke groei van de productiviteit, veelal toegeschreven aan de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI). Deze ontwikkeling, die nog in de kinderschoenen staat, belooft een aanhoudende toename in productiviteit die zowel de groei kan stimuleren als de inflatie laag kan houden. Desalniettemin bestaat er onzekerheid, met sommige experts die betwijfelen of deze trend zich op de lange termijn zal voortzetten.

Implicaties voor de Fed en de ECB

Deze economische en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot de verwachting dat de Fed dit jaar de rente ongeveer drie keer zal verlagen met 0,25 procentpunt, en in 2025 nog vier keer. De Europese Centrale Bank (ECB) daarentegen heeft meer ruimte om de rente te verlagen, gezien de lagere groei in Europa. Dit verschil in monetaire beleidsaanpassingen tussen de twee regio’s heeft een directe invloed gehad op de EUR/USD koers.

Verwachtingen voor EUR/USD

De recente ontwikkelingen suggereren dat de recentlijke stijging van de EUR/USD waarschijnlijk beperkt zal blijven. Analisten verwachten een daling tot onder de 1,0500 in de komende maanden, met mogelijke tussentijdse rally’s die niet verder gaan dan circa 1,1000. Factoren zoals de beperkte ruimte voor renteverlagingen door de Fed en de lage groei in Europa dragen bij aan deze visie. Speculaties over de impact van een mogelijke verkiezingsoverwinning van Trump op de dollarkoers voegen een extra laag van onzekerheid toe aan deze verwachtingen.

Belangrijke datums om te onthouden: donderdag 7 maart is de ECB meeting. Analisten zullen uitkijken naar hints voor de eerste rente verlaging van de ECB. De markt rekent op dit moment op een verlaging op 11 april, maar de ECB lijkt daar nog veel voor te voelen gezien de uitspraken. Dit zou op 7 maart kunnen veranderen. Op vrijdag 8 maart worden de banen- en werkloosheidscijfers in de VS gepubliceerd. Deze cijfers zijn, naast de inflatiecijfers, de belangrijkste indicatoren voor wat de FED zou kunnen doen met de rente dit jaar. Verwacht voor en na deze dagen veel volatiliteit.

EURUSD wisselkoers FED ECB

Conclusie

De samenhang tussen recente Amerikaanse economische data, de rol van productiviteitsgroei door AI, en de verwachtingen rond monetair beleid van zowel de Fed als de ECB, vormt een complex beeld voor de financiële markten. De directe impact hiervan op het EUR/USD valutapaar onderstreept de gevoeligheid van valutamarkten voor veranderingen in economische vooruitzichten en beleidsbeslissingen. Terwijl de wereld zich aanpast aan deze nieuwe economische realiteiten, blijven marktdeelnemers waakzaam voor de volgende ontwikkelingen die de financiële landschap zullen vormgeven.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.