Verwachtingen EUR/USD en EUR/GBP in 2024

In een wereld waar de economische vooruitzichten sneller veranderen dan het weer, staan financiële professionals en bedrijfsmanagers die internationaal zakendoen voor unieke uitdagingen. De dynamiek van wisselkoersen zoals de EUR/USD en de voortdurende economische ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk vormen kernpunten van zorg en opportuniteit.

De EUR/USD en monetaire beleidsverwachtingen

Recentelijk hebben beleidsbeslissingen van zowel de Federal Reserve (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) een aanzienlijke invloed gehad op EUR/USD. Met een algemene verwachting dat de Fed mogelijk eerder zal beginnen met het verlagen van de rente, in tegenstelling tot de ECB die een meer terughoudende houding aanneemt, wordt de financiële wereld geconfronteerd met nieuwe onzekerheden. Er zijn steeds meer analisten die denken dat dit andersom zal zijn. Deze tegenstrijdige benaderingen hebben geleid tot een stabilisatie van de EUR/USD rond de 1,0900, maar de vraag blijft hoe lang dit zal duren.

Naarmate 2024 vordert, kunnen we significante veranderingen verwachten. Sommige analisten anticiperen op een aanpassing van het rentebeleid door de ECB die eerder is dan de FED. Dit zou kunnen leiden tot een daling van de EUR/USD naar ongeveer 1,0700 en mogelijk zelfs lager. Echter, een afzwakking van de Amerikaanse economie en een daaropvolgende snelle renteverlaging door de Fed zou de EUR/USD later in het jaar kunnen doen stijgen naar de 1,2000 – 1,2500.

Het Verenigd Koninkrijk: EUR/GBPen de economische realiteit

Het Verenigd Koninkrijk staat op een politiek en economisch kruispunt. De aanstaande verkiezingen, met Premier Sunak die mogelijk moeite heeft om zijn positie te behouden, voegen een extra dimensie van onzekerheid toe aan de toch al complexe economische situatie. De Conservatieven, die aanzienlijk achterstaan op Labour, zullen waarschijnlijk moeite hebben om het tij te keren, vooral gezien de huidige economische vooruitzichten.

De economische realiteit in het VK wordt verder gecompliceerd door aanhoudend hoge loonstijgingen, die slechts langzaam dalen ondanks de beperkte economische groei. De gevolgen van Brexit, met het vertrek van veel arbeidskrachten en beperkte toelating van buitenlandse arbeidskrachten, hebben geleid tot aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft directe gevolgen voor het beleid van de Bank of England (BoE), die zich geconfronteerd ziet met de taak de inflatie te beteugelen door de economie af te remmen. Dit staat in schril contrast met de huidige marktverwachtingen van een aanzienlijke renteverlaging door de BoE dit jaar.

Verwachtingen Britse Pond

De recente ontwikkelingen rondom het Britse pond weerspiegelen de economische complexiteit van het land. Terwijl de ECB aanvankelijk aangaf de rente voorlopig niet te willen verlagen, hebben zwakke groeicijfers uit het VK geleid tot een stijging van de EUR/GBP naar circa 0,8750. Echter, naarmate de markt de uitspraken van de ECB minder serieus nam en een spoedige start van renteverlagingen begon te verdisconteren, samen met een herziening van de verwachtingen omtrent de BoE, is de EUR/GBP gedaald naar iets onder 0,8600. Daarom denken experts dat deze daling in de komende maanden zal doorzetten, hoewel rally’s tussendoor beperkt kunnen blijven tot iets boven 0,8700.

Conclusie

Deze financiële en economische ontwikkelingen in zowel de eurozone als het Verenigd Koninkrijk hebben verstrekkende gevolgen voor de internationale handel en investeringen. Voor financiële professionals en bedrijfsmanagers is het essentieel om deze trends nauwgezet te volgen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Welke Centrale Bank komt me de eerste rente verlaging?


Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.